Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Min ødelagte teologi


"Gud, vis meg ditt hjerte for jeg trenger å se hvem du er. Og om du vil vise meg ditt hjerte lover jeg å fortelle alle hvem og hvordan du egentlig er!"

Dette var min første bønn til Gud etter 8 år i den loviske sekten Jehovas vitner. Hjertet var ødelagt, tråkket på av bokstaven av frykt-styrte mennesker som i beste mening forsøkte å hindre meg i å lytte til mine følelser og hjerteslag.

"Det står skrevet!" var deres eneste gyldige mantra!

I dag har Gud besvart min bønn, og Han svarer fortsatt hver eneste dag. Jeg har fått nåde til å se litt av hva Guds hjerte rommer for sin skapning; ikke bare i forhold til menneskene, men i forhold til ALT Han har skapt. Dette nye lyset, dette innsynet i Guds hjerte har totalt ødelagt min teologi.

Den ene doktrinen etter den andre har gitt tapt for den ubetingede kjærligheten, og etablerte sannheter som at alt i Bibelen skal forstås bokstavelig, dem og oss, straff og belønning, er borte. Det Gud åpenbarer med sin myke, varme og stille stemme, har ført til at jeg ikke lenger kaller meg en bibel-lærer, men en Jesus-kjenner.

For det har jo aldri handlet om å kunne en Bibel, men om å kjenne Jesus!

Hjertet mitt er blitt helt nytt, for å bruke et bildespråk jeg regner med du forstår, og i dag er jeg følelsesstyrt der jeg tidligere var såkalt rasjonell, fornuftig, og intellektuelt Bibel-styrt. Det er som om hjertet har vokst seg så stort at det har skjøvet bort alt annet, og en konsekvens er at jeg ikke lenger ser på ikke-kristne mennesker som ufrelste på vei til evig fortapelse, men som mine elskede brødre og søstre på vei samme sted som meg - evig fellesskap med Gud.

Om de er muslimer, hinduer, katolikker eller Jehovas vitner, så er de alle sammen mine brødre og søstre. Gud er vår felles Far, og vi skal tilbringe evigheten sammen.

Om mennesker er homofile, bifile, lesbiske, høyre eller venstrevridde, narkomane, psykisk syke, kriminelle eller "straighte" så er de alle sammen Guds barn! Det betyr ingenting om de blir frelst/får åpenbart hvem de er her i livet, for om de dør i sin fortapte tilstand (uten på kjenne Gud) vil de møte Guds kjærlighet og i løpet av mindre enn et sekund vil de omfavne sin sanne identitet. Guds ild - et bildespråk på Hans ufattelige kjærlige omsorg for oss - vil FORTÆRE alle løgner - og de vil bli frelst fra det som ødela for dem mens de levde på jorden.

ALLE er inkludert i Guds kjærlighet, og på dommens dag skal løgnen dømmes skyldig - ikke menneskene. Du husker vel at all straff ble lagt på Ham?