top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

For evig flettet sammen med Gud


Rom. 8:38-39: "For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre."

Hvor mange ganger har du ikke lest dette verset, eller hørt det lest opp av forkynnere og talere? Det er et sterkt oppmuntrende vers som sier noe om hvor mye Gud elsker oss, og hvordan vi for evig er flettet sammen med vår Far.

Men har du fått med deg storheten i siste setning?

"....ingenting....skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre."

Det er altså ingen og ingenting som eksisterer i verken himmel eller jord som har makt til å skille deg fra Guds kjærlighet. Selv ikke din egen vilje! Du og jeg er for evig flettet sammen med Guds kjærlighet, og sjeldent er noe i Bibelen så detaljert og grundig slått fast som nettopp dette.

Men så kommer det som jeg synes er spennende, og det er;

HVOR er denne Guds kjærlighet som;

"verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning,"

kan skille oss fra?

Jo, Guds kjærlighet, selve flettverket som gjør oss ett med Gud, er I KRISTUS!

I er oversatt av det greske ordet en og betyr: i, innenfra, på innsiden av.

Det gir påstanden fra Paulus et ytterligere innhold, for her slås det ettertrykkelig fast at ingenting kan skille deg fra å være plassert i Kristus. Du har alltid vært i Ham, og Han har alltid vært i deg.

Han er alt i alle og alt er skapt i Ham, for Ham, og ved Ham. Den store åpenbaringen Paulus fikk på vei til Damaskus var nettopp at Jesus ikke bare var i ham, men at Kristus var i alle mennesker!

Menneskeheten er ifølge Bibelen for evig flettet sammen med Gud i Kristus, og det uangripelige flettverket som ingen og ingenting kan knytte opp er Guds ubetingede kjærlighet.

Strongs

en

properly, in (inside, within); (figuratively) "in the realm (sphere) of," as in the condition (state) in which something operates from the inside (within).


bottom of page