top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Frelse er ikke å velge Jesus, men å forstå at han har valgt deg.


Tradisjonelt har vi tenkt at vi blir frelst og får evig liv i det vi sier ja til Jesus, velger å følge Ham og å tilhøre ham. Men er det egentlig slik?

Joh. 3:16 sier: "For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."

Evig liv handler ikke primært om lengden på livet, da mennesket er en evighetsvandrer og alle således lever evig. Evig liv er ifølge Joh. 17:3 å kjenne Jesus, ikke å velge Jesus.

"Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus."

Så det blir feil å si at frelse er å velge Jesus inn i livet ditt, men frelse er når du forstår at du er valgt inn i Hans liv. Og det til og med før verden ble skapt!

Ef. 1:4: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt..."

Men hva blir du frelst fra? Jo, du blir reddet fra løgnen som sier du ikke er verdig å tilhøre Guds familie som du er, og i ditt sinn komme til det Bibelen kaller for sannhetens erkjennelse.

1. Tim 2:3-4 (1930): "For dette er godt og tekkelig for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse."

Frelse er å forstå, og erkjenne hva som er sant om deg, og alltid har vært det!

Bibelen bruker mange bilder, ord og uttrykk for å prøve å beskrive på en god og lettfattelig måte hva som skjer i det øyeblikket du forstår at Gud er din Far og at Han elsker deg som du er. Ordet frelse er kun ett av disse mange ulike bildene, og er faktisk det som brukes færrest ganger i Bibelen. Jesus brukte det faktisk bare én gang.

Andre beskrivelser er:

"å gå fra mørke til lys, fra død til liv, fra mørkets makt til Sønnens rike, fra løgn til sannhet, bli en ny skapning, fra satans makt til Gud, nedriving og ødeleggelse av festningsverk i sinnet, sinnets fornyelse, åpenbaring av Jesus i deg etc."

Alle disse ord og uttrykk er bilder som på sine forskjellige vis søker å forklare det som skjer når du får åpenbart at du er og alltid har vært et Guds barn, elsket uavhengig av dine prestasjoner.

Frelse er ikke å velge å bli noe du ikke er, men å se hvem du faktisk alltid har vært. Det har ingenting med vår frie vilje å gjøre for frelse er ikke et valg du tar, men frelse er å få åpenbart hvilket valg Gud tok før Han skapte verden.

Frelse er å bli reddet fra løgnen som har skjult at Gud alltid har elsket deg. Om du blir frelst i dette eller det neste livet (dør fortapt som Bibelen kaller det) er egentlig irrelevant sett i et evighetsperspektiv, men selvsagt er det uendelig mye bedre å her i livet bli klar over hvem man er så man ikke ender opp med å "streve som en tigger" når man kunne "leve som en konge." (ref. den bortkomne sønnen)

Hva med de som bor i muslimske land?

Ikke alle som får åpenbart sin evige tilhørighet til Gud (blir frelst) får et bedre liv omstendighetene tatt i betrakting, som for eksempel i enkelte muslimske land. Der vil de faktisk mange ganger få det verre, det vil si om man kun forholder seg til de ytre omstendighetene. Men så er det heldigvis slik at vi også har et indre liv der den hellige Ånd gir oss fred og glede uavhengig av hva livet byr på, og på den måten gjør oss i stand til å herske over omstendighetene og oppleve fred midt i stormen.

Det er noe som heter: "det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det!" som forteller noe om forholdet mellom ytre og indre livskvalitet. Når det er sagt så har også jeg mine spørsmål om forholdene i verden og ikke minst de store forskjellene, men min ambisjon med Fresh Mind er å si noe om hvem vi er i Guds øyne, så også i denne lille leksjonen.

Frelse handler altså ikke om et valg du tar, men om å forstå omfanget av det valget Gud allerede har tatt. Så kanskje våre møter mer skulle handle om å fortelle om det valget Gud har tatt i forhold til alle mennesker? Det var jo det som var Paulus sitt oppdrag, nemlig å forkynne hedningene at Kristus allerede var i dem og at Gud var deres reelle Far.

Frelse er ikke å velge Jesus, men å forstå at han allerede har valgt deg!


bottom of page