Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Frelse er ikke å velge Jesus, men å forstå at han har valgt deg.


Tradisjonelt har vi tenkt at vi blir frelst og får evig liv i det vi sier ja til Jesus, velger å følge Ham og å tilhøre ham. Men er det egentlig slik?

Joh. 3:16 sier: "For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."

Evig liv handler ikke primært om lengden på livet, da mennesket er en evighetsvandrer og alle således lever evig. Evig liv er ifølge Joh. 17:3 å kjenne Jesus, ikke å velge Jesus.

"Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus."

Så det blir feil å si at frelse er å velge Jesus inn i livet ditt, men frelse er når du forstår at du er valgt inn i Hans liv. Og det til og med før verden ble skapt!

Ef. 1:4: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt..."

Men hva blir du frelst fra? Jo, du blir reddet fra løgnen som sier du ikke er verdig å tilhøre Guds familie som du er, og i ditt sinn komme til det Bibelen kaller for sannhetens erkjennelse.

1. Tim 2:3-4 (1930): "For dette er godt og tekkelig for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse."

Frelse er å forstå, og erkjenne hva som er sant om deg, og alltid har vært det!

Bibelen bruker mange bilder, ord og uttrykk for å prøve å beskrive på en god og lettfattelig måte hva som skjer i det øyeblikket du forstår at Gud er din Far og at Han elsker deg som du er. Ordet frelse er kun ett av disse mange ulike bildene, og er faktisk det som brukes færrest ganger i Bibelen. Jesus brukte det faktisk bare én gang.

Andre beskrivelser er: