top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Paulus åpenbaring


De fleste jøder trodde ikke at Jesus var Messias, frelser-kongen, men de ventet fremdeles på hans komme. Paulus var en av dem, og ventetiden fylte han med egne lovgjerninger for å kjøpe seg en nærhet til Gud.

"Dere har hørt om hvordan jeg fór fram den gang jeg levde som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den. Jeg gikk lenger i min jødedom enn de fleste jevnaldrende i mitt folk og var enda mer brennende for tradisjonene fra fedrene." (Gal. 1:13-14)

Hvilket sjokk må det derfor ikke ha vært at Jesus ikke bare åpenbarte seg som Messias FOR ham, men at Jesus åpenbarte seg I HAM!

"Men da han som utvalgte mig fra mors liv og kalte mig ved sin nåde, efter sin vilje åpenbarte sin Sønn i mig." (vers 15-16 1930 oversettelsen)

Ordet "i" oversettes fra det greske "en" og betyr i, inne i, på innsiden av.

Åpenbaringen må ha vært enorm! Ikke bare var Jesus Messias, men Han var i Paulus og Paulus var i Kristus.

Kol. 1:16: "For i ham er alt blitt skapt."

Men Jesus åpenbarte mer for Paulus. For det var ikke nok at Kristus var i ham og han i Kristus, men Kristus var også i hedningene! Budskapet om at Kristus var i alle mennesker skulle Paulus forkynne ikke bare verbalt, men også skrive ned (å fullføre tjenesten med Guds ord Kol 1:16) så det skulle bli det vesentlige innholdet i det nye testamentet.

"efter sin vilje åpenbarte sin Sønn i mig, forat jeg skulde forkynne evangeliet om ham blandt hedningene,.." (Gal. 1:16)

NB! Her er oversettelsen feil, for det riktige i henhold til grunntekstordet "en" er:

"å forkynne at Kristus også var i hedningene."

Forsøk å se for deg hvilken dramatisk endring dette må ha vært for jøden Paulus. Dette var i sannhet en hemmelighet han fikk åpenbart, og det snudde opp ned på hele hans tidligere teologi.

Kristus var altså ikke bare Messias, men Han var alt i alle. Dette budskapet går igjen i alle Paulus skrifter, og vi finner det feks her i Kol. 1:25-27:

"For den er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg hos dere: å fullføre tjenesten med Guds ord, den hemmelighet som har vært skjult fra evighet av og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne hemmelighet betyr for folkeslagene: Kristus blant dere, håpet om herlighet!"

Her er oversettelsen også feil for hemmeligheten som Paulus forteller om er ikke at Kristus er BLANT hedningene, men at Han er I hedningene. Ordet som feilaktig oversettes BLANT er det greske ordet EN, og det betyr uten at noen språklige eksperter er uenige i det: "i, inne i, på innsiden av!"

Hvorfor Bibelens oversettere velger å oversette det feil, vel det er ikke opp til meg å si så veldig mye om, men jeg noterer meg i hvert fall at det er gjort både her og andre steder.

Kanskje dette er nytt for deg og rokker ved din etablerte teologi? Kanskje du også som Paulus har trodd at de ufrelste er utenfor Kristus, men at han først "flytter inn" når de sier ja til frelsen? Da vil jeg be deg lese det kjente "frelses-verset" en gang til, og hvis du leser innledningen ser du at Paulus skriver til de ufrelste.

Rom 10:1: "Brødre, av hele mitt hjerte ønsker jeg og ber til Gud at de må bli frelst."

"Moses skriver om den rettferdighet loven gir: Den som holder loven, skal leve ved den. Men rettferdigheten av tro sier: Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned – eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst." (vers 5-9)

Hva er troens ord som Paulus sier vi skal forkynne til de ufrelste? Jo, at Kristus er i deres hjerter!

"Ordet (Kristus) er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner."

Skal jeg si det en gang til? I følge Paulus skal vi altså forkynne det som tidligere var en hemmelighet, nemlig at Kristus er i alle mennesker - også de som ikke er kristne! Frelse er derfor å forstå og se at man ER et Guds barn - ikke å bli det.

Troen ord er å forkynne at alle mennesker er Guds barn, og det er denne sannheten som er Paulus åpenbaring. Kanskje det er nytt for deg også?


bottom of page