top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Korrekturlakk


Les dette verset i Rom. 5:18: "Altså, likesom én manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører én manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle."

Hva ser du? Ser du det samme som meg, som er at Jesu rettferdige gjerning har ført til frifinnelse og liv for alle? Og at denne universelle inkluderingen er motstykket til det fallet som førte til det motsatte, fordømmelse og universell ekskludering for alle?

Ser du at det gjelder alle?

La oss så lese dette, forøvrig av den samme forfatter i Fil. 2:6-11:

"Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske; han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, for at;

"hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden,"

"og;"

"hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!"

....HVERT kne....HVER tunge....det betyr jo ALLE?

For å få disse versene til å bety noe annet enn det som står må man finne andre vers som man tolker til å motsi dem. Man må rett og slett finne seg et vers som er i tråd med det man velger å tro på, slik at man med det verset kan slå det andre versets budskap ihjel. For om verset står for seg selv kan man jo ikke argumentere det bort, eller?

Så hva skal man gjøre? Nå er det (heldigvis???) lett å finne vers som sier det motsatte av disse, og både Paulus og andre ser tilsynelatende ut til å av og til tegne et bilde av en Gud som vil dømme oss basert på våre gjerninger - det stikk motsatte av hva Jesus sa og levde ut.

Min påstand er derfor at om det er Bibelens ufeilbarlighet som er plattformen for vår kristne tro vil ikke kristendommen overleve.

For å få et enhetlig bilde av Gud må vi rett og slett ha en fellesnevner, en fasit, en "ett eller annet" som vi kan bruke som rettetast, eller la oss kalle det korrekturlakk i Bibelen.

Hvordan skal vi ellers klare å vite hva vi skal tro på i Bibelen av f.eks. det femte bud som sier klart og tydelig;

"Du skal ikke slå i hjel" og Bibelens budskap om dødsstraff ved steining for ekteskapsbrudd?

Hva skal man tro på? Er Gud for eller imot dødsstraff? Tar Han, eller gir Han liv? Eller er Gud kanskje både for og imot?

Min konklusjon er ganske enkel. Vi skal tro på Jesus, og det Han demonstrerte av ubetinget kjærlighet, nåde og tilgivelse mot alle. Vi skal tro på Hans uselviske offer av seg selv på korset for alle.

Jesus er fasiten på hva vi skal tro på i Bibelen, og for å bruke bildespråk (som Bibelen er så glad i) så er Jesu blod Bibelens korrekturlakk! For Jesus kom jo ikke for å bekrefte at de skriftlærde hadde rett bilde av Gud? De var jo de Jesus kalte de fortapte får av Israels hus, og som Jesu budskap var en så sterk kontrast til at de til slutt fikk ham korsfestet for opprør mot den rette (bokstav) lære.

Jeg mener at alt som ikke stemmer med Jesus, med kjærlighet uten betingelser, alt som skaper et "dem og oss" scenario, der enkelte blir med, andre ikke, det må fjernes. Alt som ikke er nåde og ubetinget kjærlighet og inkluderer alle, det må bort.

For slik jeg ser det er Evangeliet inkluderende - ikke ekskluderende. ALLE betyr rett og slett ALLE, og Jesus bekrefter dette med sitt liv, og ikke minst sin død.

Rom. 5:10: "Da vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv."

ALLE!

Smak på det, og kjenn på om det ikke gir en resonans i ditt hjerte. Se for deg at alle blir med til slutt, og at Gud faktisk ikke mister en eneste en av oss. Kan det være så bra. Kan det?

Jeg tror det, ja jeg til og med er overbevist.


bottom of page