Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

"På denne klippen...."


Matteus 16:15-18: "Og dere,» spurte han, "hvem sier dere at jeg er?" Da svarte Simon Peter: "Du er Messias, den levende Guds Sønn."Jesus tok til orde og sa: "Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den."

En sannhet er ikke feil fordi mange tror den, men den er heller ikke sann fordi mange tror den. Den er kun sann om den er av Gud. Ny kunnskap, eller nytt lys som er en annen måte å si det samme på, kommer ved åpenbaringer fra den hellige Ånd og fører enkelte ganger til at gamle sannheter og doktriner må vike.

Dette vet vi som har vært med "noen år" koster i form av uro og til og med frykt da mange har sin trygghet mer i hva de tror om Kristus enn hvem de er i Kristus. Nytt lys får derfor dessverre ofte merkelappen vranglære, og fører til at det blir et uheldig skille mellom brødre og søstre som Gud vil skal leve i enhet, fellesskap og fred.

Vi ser stykkevis og delt og som tidligere Jehovas vitne har jeg lært meg å stille spørsmål, selv ved etablerte sannheter. For uten den egenskapen hadde jeg fremdeles vært bundet av de løgnene jeg på den tiden var helt sikre på var sanne. Og de visste jo dere andre var løgn, ikke sant? Men altså ikke jeg for som lederne sa til meg: "det står jo skrevet!"

Men så viste det seg heldigvis at både de og jeg tok fullstendig feil, og ved Guds nåde kom jeg meg ut i friheten, nåden og den ubetingede kjærlighetens vidunderlige lys. Denne opplevelsen har lært meg at det ikke bare er lov, men faktisk smart, ja til og med livsviktig å spørre seg selv:

"Er det mer å se, eller ser, vet og kan jeg alt i dag?"

I dagens bibelvers leser vi at Jesus sier til Peter at Han vil bygge sin menighet på ham - klippen. Eller er det Jesus sier? Mange tror det, blant annet katolikkene. Men les teksten på nytt og legg merke til at Jesus først spør disiplene hvem Han er, og at Peter svarer:

"Du er Messias, den levende Guds Sønn."

Da sier Jesus til Peter:

"Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke."

Hva eller hvem er de