top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

"På denne klippen...."


Matteus 16:15-18: "Og dere,» spurte han, "hvem sier dere at jeg er?" Da svarte Simon Peter: "Du er Messias, den levende Guds Sønn."Jesus tok til orde og sa: "Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den."

En sannhet er ikke feil fordi mange tror den, men den er heller ikke sann fordi mange tror den. Den er kun sann om den er av Gud. Ny kunnskap, eller nytt lys som er en annen måte å si det samme på, kommer ved åpenbaringer fra den hellige Ånd og fører enkelte ganger til at gamle sannheter og doktriner må vike.

Dette vet vi som har vært med "noen år" koster i form av uro og til og med frykt da mange har sin trygghet mer i hva de tror om Kristus enn hvem de er i Kristus. Nytt lys får derfor dessverre ofte merkelappen vranglære, og fører til at det blir et uheldig skille mellom brødre og søstre som Gud vil skal leve i enhet, fellesskap og fred.

Vi ser stykkevis og delt og som tidligere Jehovas vitne har jeg lært meg å stille spørsmål, selv ved etablerte sannheter. For uten den egenskapen hadde jeg fremdeles vært bundet av de løgnene jeg på den tiden var helt sikre på var sanne. Og de visste jo dere andre var løgn, ikke sant? Men altså ikke jeg for som lederne sa til meg: "det står jo skrevet!"

Men så viste det seg heldigvis at både de og jeg tok fullstendig feil, og ved Guds nåde kom jeg meg ut i friheten, nåden og den ubetingede kjærlighetens vidunderlige lys. Denne opplevelsen har lært meg at det ikke bare er lov, men faktisk smart, ja til og med livsviktig å spørre seg selv:

"Er det mer å se, eller ser, vet og kan jeg alt i dag?"

I dagens bibelvers leser vi at Jesus sier til Peter at Han vil bygge sin menighet på ham - klippen. Eller er det Jesus sier? Mange tror det, blant annet katolikkene. Men les teksten på nytt og legg merke til at Jesus først spør disiplene hvem Han er, og at Peter svarer:

"Du er Messias, den levende Guds Sønn."

Da sier Jesus til Peter:

"Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke."

Hva eller hvem er det Jesus kaller en klippe? Er det Peter? Eller er det åpenbaringen om at Jesus er Guds Sønn som er den klippen Jesus vil bygge sin menighet på? Hva tror du, og kanskje enda mer interessant, hva har du trodd fram til nå? La oss i etter hvert kjent Fresh Mind stil grave litt i det velrennomerte oppslagsverket Strongs og se hva vi kan finne. Der ser vi at ordet klippe er oversatt av petra og betyr:

"En solid eller naturlig bergart som stiger opp gjennom jorden (Souter) - en enorm masse berg for eksempel en projiserende klippe."

Petra (hunkjønn) beskriver altså et enormt stort og synlig fjell, en fjellkjede som er synlig for alle og som ingen kan unngå å se. Det er et monument av et fjell som stiger opp gjennom jorden, og som har et majestetisk og imponerende uttrykk. Det er altså IKKE et lite platå eller knaus, frittliggende sten eller samling småsten, men petra viser til noe majestetisk i både størrelse og visuell fremtoning.

Det er også interessant at Petra er et feminint ord (hunkjønn) i og med den sammenhengen dette sies i (tenker på Peter), og at det i tillegg står i sterk kontrast til den maskuline varianten petros som betyr:

"En frittliggende sten, slike stener man bruker til å kaste."

Det interessante her er at Simons nye navn "Peter" er oversatt av petros, men at Jesus sier han vil bygge sin menighet på petra. Bare nevner det liksom, som Åge Åleskjær ofte sier når han vil vi skal tenke litt selv.

La meg lanserer tre forslag til hva Jesus mener, men aller først vil jeg informere deg om at Jesus har samlet disiplene på en klippe som var viden kjent for sin avgudsdyrkelse og tilbedelse av mange ulike guder. For å få rett forståelse av hva Jesus mente er det av stor betydning å vite i hvilken sammenheng, og på hvilket sted Jesu ord til Peter (tidligere Simon) falt.

Forslag 1:

Jesus vil bygge sin menighet på selve klippen og det klippen representerte - menneskenes søken og lengsel etter en tilhørighet til Gud.

Forslag 2:

Jesus vil bygge menigheten på Peter, og med han som selve plattformen.

Forslag 3:

Jesus vil bygge sin menighet på Peter åpenbaring om at Jesus er Messias, den levende Guds sønn.

Jeg tror at forslag 3 er riktig. Hva tror du?

Joh. 1:18: "Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er."

Strongs

pétra

(a feminine noun) – "a mass of connected rock," which is distinct from 4074 (Pétros) which is "a detached stone or boulder" (A-S). 4073 (pétra) is a "solid or native rock, rising up through the earth" (Souter) – a huge mass of rock (a boulder), such as a projecting cliff.

petra is "a projecting rock, cliff (feminine noun) . . . 4074 (petros, the masculine form) however is a stone . . . such as a man might throw" (S. Zodhiates, Dict).


bottom of page