Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Stolthet - årsaken til alt ondt


Det skjedde noe i Edens Hage som fikk betydning for ditt og mitt liv. Det var ikke bare Adam og Eva som fikk smake konsekvensene, men selv etter 6000 år kjenner vi etterdønningene av at mennesket fra å være Gud-sentrert til selv-sentrert. Da de fikk kunnskap om godt og ondt, i den edle hensikt å gjøre godt, flyttet de med den handlingen fokus fra Gud og over på seg selv.

Det tidligere rent relasjonsbaserte forholdet ble byttet ut med et prestasjonsbasert, men kun i deres sinn. For Gud var og er den samme til evig tid, og Han hadde det samme relasjonsbaserte forholdet som før, under, og etter fallet. Det var kun Adam og Eva som hadde forandret seg – Gud forandrer seg aldri! (Jak. 1:17)

Det var i menneskenes sinn at forandringen skjedde, og årsaken var at de trodde løgnen fra Satan. Den som hevdet at Gud krevde mer enn bare relasjonen for å opprettholde sin favør over dem – nå måtte de i tillegg prestere. Dette skiftet i tankegang fikk oss til å fokusere på oss selv. Nå var det vi som var i sentrum - ikke Gud - for nå var det viktig hva vi fikk til. Vi måtte prestere!

Dette skifte fra å være Gud-sentret til å bli selv-sentrert er årsaken til alle dine problemer. For det å være selvsentrert er det som Bibelen kaller å være stolt. Dette fokuset på seg selv og hva man i egen kraft kan klare å få til er hva Bibelen forklarer som å være stolt.

Det er to typer stolthet der den ene er enkel å avsløre. De som har denne typen stolthet sier om seg selv at han eller hun kan, har, og klarer det meste. ”Se hva jeg kan, se hva jeg har, og se hvor flink jeg er!” skryter de. Kanskje ikke så direkte som dette, men indirekte så avslører de sin begeistring for seg selv. Denne formen for stolthet gjør deg ikke veldig populær, den er lett å avsløre, men faktum er at den faktisk likner mest på noe Bibelen sier om oss? ”Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.” (Fil. 4:13)

Den andre typen stolthet, eller fokus på seg selv om du vil, er den tilgjort ydmyke, underdanige og krypende tilnærmingen til både Gud og mennesker. ”Nei kan ikke heller du be, jeg er ikke noe flink til det” er typiske uttalelser fra slike mennesker. Denne formen for stolthet er vanskeligere å avsløre, og blir faktisk heller oppmuntret til i en del menigheter. Det er liksom opplest og vedtatt at man er ingenting og kan ingenting, og utrykk som ”ussel mark” eller ”støv” brukes faktisk om gjenfødte kristne.

Felles for begge typene stolthet er at de får en til å fokusere på seg selv, der man skulle hatt alt fokus på Gud. Denne endringen i fokus er det som fører til dine og mine problemer, og som er den underliggende årsaken til dem. La oss se litt på hva Bibelen sier om stolthet, og kanskje du vil bli overrasket?

I Ord. 13:8 står det:

”Only by pride cometh contention, but with the welladvised is wisdom."