top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Paktene


Ifølge Bibelen eksisterte det ulike pakter mellom Gud og mennesker som la definerte føringer for innbyrdes forhold. Disse paktene var ifølge forfatterne av Bibelens bøker, hellige, ubrytelige, og opprør fikk enkelte ganger helt uhyrlige konsekvenser.

Syndefloden der hundretusener, ja millioner av mennesker måtte dø drukningsdøden er bare ett eksempel på hvor stor verdi paktene hadde. Gud - den ubetingede kjærlighetens rene kilde - ble tvunget av pakten til å handle imot sin egen natur, og for en periode opptre som en massemorder i en skala verden aldri har sett maken til.

Gud måtte av hensyn til rettferdigheten underordne seg pakten, påstås det. For hadde ikke Gud straffet mennesker med døden som feks i Sodoma og Gomorra ville Han ikke lenger være rettferdig, dvs i henhold til pakten og dennes system bygd på plattformen straff og belønning, rett og galt.

Så kommer Jesus og viste oss Gud om man skal ta Bibelen på alvor, og faktisk bryter den samme pakten han skal ha opprettet. Kan det virkelig være slik at Jesus blir en opprører mot eget system? Det er jo ikke i nærheten av logisk en gang.

De skriftlærde jødene får ved Jesu handling et stort problem. For på den ene siden demonstrerer Jesus ved sine gjerninger og mirakler at han må være Guds sønn. Men så var det hans forhold til pakten da. Hva skal de gjøre med dette dilemmaet der Jesus på den ene siden opptrer som Messias, men på den andre siden som en trussel mot deres posisjoner, fordeler, rikdommer og status?

Jesus er rett og slett en opprører mot den samme pakten de påstår er gitt dem av Gud, samtidig som han hevder å være Guds sønn og å handle på vegne av Gud!

I dag vet hele verden hva de gjorde; de tok livet av Jesus for å være i opprør mot den gamle pakt regulert av loven. Så det store spørsmålet er; bekreftet eller avkreftet korsfestelsen systemet med pakter?

Hvis en soldat bryter en ordre i en krigssituasjon blir denne skutt som desertør, og dette drapet bekrefter paktens gyldighet. Men ifølge Bibelen gav Jesus livet sitt frivillig! Slik jeg tolker det er det åpenbart at Jesu død på korset viste oss to ting;

1. Ved å ofre seg selv for sitt opprør mot pakten avkreftet Jesus hele pakts-tankegangen.

2. Samtidig tilfredsstilte han jødenes krav til offer for opprør og brudd mot pakten og loven som regulerte den.

Hadde mennesket kunne tatt livet av Jesus mot hans vilje hadde han ikke vært Gud, og døden på korset hadde således vært totalt uten verdi. Da hadde drapet på Jesus faktisk bekreftet pakten, og Gud hadde ikke lenger vært allmektig. Da hadde pakten bevist sin berettigelse og med makt til å tvinge Gud til å drepe lovbrytere, opprørere, ja til og med sin egen sønn, og alt dette imot sin egen vilje!

Om Gud stod bak pakten hadde Han redusert seg selv til en ansatt av jødene og deres menneskelige tolkning av loven, og Gud hadde ikke lenger vært allmektig. For den reelle makten lå hos jødene og pakten. Det er ikke rart at jødene så på Jesus som en trussel!

Men siden Jesus var og er Gud og gav sitt liv frivillig avkreftet korset hele pakts-systemet, og det ble endelig bevist at Gud er kjærlighet slik Jesus viste oss i alle sine handlinger.

Systemet med pakter er bygd opp av rent menneskelige tanker om rettferdighet, og i sin loviske og prestasjonsbaserte oppbygging overstyrer de Guds ønske om redde/frelse alle mennesker. Dette er slik jeg ser det helt absurd for hvordan skal man da tolke Ef. 1:4 som sier;

"I Kristus har Gud utvalgt oss før verden ble skapt?"


bottom of page