top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Gud er alles Far


Ef. 4:3-6: "Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: "Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle."

"Legge vinn" (spoudazó) er et litt gammelt utrykk som betyr; "Gjøre en ekstraordinær innsats, vær ivrig, sett det som et overordnet mål, anse det som en meget viktig oppgave etc."

Eller for å si det på denne måten; rett og slett sørge for at det skjer!

Hva er det vi skal legge vinn på, se til at det skjer uansett hva som skal til og uavhengig av kostnad? Jo, vi skal sørge for å bevare Åndens enhet.

Bevare" (téreó) betyr: "å beholde intakt noe som allerede eksisterer" Det betyr ikke å konstruere/skape en ny type enhet eller felleskap på tvers av f.eks. tro og/eller teologiske strukturer, men vi skal bevare en eksisterende enhet!

Jeg tror at mange tenker at det er opp til dem hvem de skal og bør ha felleskap med, og med hvem de ikke under noen omstendighet bør ha det. Jeg er feks utestengt fra flere miljøer pga min tolkning av Bibelen (teologi), og det samme skjer i hele det kristne miljøet. Man velger sine alliansepartnere etter som man selv mener det er tjenlig, og velger å skape en enhet mellom de som har det samme teologiske synet man selv har.

Men Paulus ber oss om å gjøre det motsatte, og vi oppfordres med det sterkeste ordet han kunne bruke (spoudazó) til å bevare en allerede eksisterende enhet som har vært der helt fra skapelsen.

Hvilken enhet er dette snakk om? Jo, det beskrives i neste setning;

"Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle."

Den sannheten Gud vil vi alle skal se og få tak på og som binder oss sammen i en enhet på tvers av hva vi tror og mener om Gud og teologi, er det faktum at Gud er alles Far!

Vi er åndelig sett ett legeme, og vi er alle sammen Guds barn. Gud er vår alles far, både de som kaller seg kristne, hinduer, buddhister, ateister etc. Alle mennesker er skapt av Gud, og en dag vil vi alle sammen leve i en fredelig sameksistens - i en Åndens enhet.

Det er kun én Gud, og Han er Far til alt som lever. Alt er skapt i Ham, og Han er ifølge Paulus;

over alle

gjennom alle

og ikke minst;

i alle

Paulus ved DHÅ beskriver det slik i Kol. 1:15-20:

"Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham, han er hodet for legemet, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod, på korset."

Det er enheten som denne sannheten skaper vi er kalt til å bevare - en sannhet som alltid har eksistert, og som aldri vil opphøre å eksistere.

Sannheten er at Gud er alles Far, og vi er alle Guds barn. Vi er ett legeme i Kristus, og når vi alle sammen forstår dette blir det en universell enhet. Det er denne universell enheten jeg tror ligger på Guds hjerte.

Noen tror de gjør Gud en tjeneste ved å avsløre de grupperinger som ifølge dem ikke har rett lære, og de angriper derfor disse "i Jesu Navn" i media og ellers. De er overbevist om at de gjør det rette. og at de ved sine handlinger holder menigheten sunn og fri fra usunne og skadelige innslag fra mennesker som er kommet på villspor (tror annerledes enn dem). Men sannheten er at de gjør det motsatte;

De bidrar til å ødelegge den enheten vi er kalt til å bevare.

Ved sine velmente angrep går de fiendens ærend og holder liv i løgnen fra satan som sier; dem og oss, de rettroende og de vantro, de verdige og uverdige, de kristne og de verdslige. Men det er ikke "dem og oss" det er bare oss og vår felles Far!

Det er den Åndens enhet vi er kalt til å bevare, den som er bygd på sannheten om at Gud er alles Far og at vi alle er ett i Kristus - Han som er og forblir i alle mennesker til evig tid.


bottom of page