top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Er du villig?


Rom. 12:2: "Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne."

Spørsmålet i overskriften er om du er villig til å se på dine doktriner og sannheter i et nytt lys. For det er der "slaget står" - om du er villig.

Oppfordringen er klar nok, - LA DERE FORVANDLE - og i dag skal vi se litt grundigere på dette velkjente verset og smelle av 3 bomber.

Bombe nummer 1

De fleste tenker at Paulus sa: "Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden." Men det står ikke verden på grunnteksten, men tiden (aion).

Det er altså ikke verden, det verdslige og såkalt ukristelige systemet vi ikke skal preges av, identifisere oss med, men tiden (aion) som betyr;

"en tidsperiode med definert begynnelse og slutt, der det primære er innholdet/kvaliteten i denne definerte perioden.

Ordet prege oversatt fra sysxēmatízō betyr;

"etterlikne, kopiere, identifisere seg med, anta samme form, følge samme modell og mønster som noe."

En mer korrekt oversettelse av det Paulus sa blir;

"Ikke kopier den tradisjon, tenkning og kultur som råder i denne loviske tidsalderen dere lever i. Men våg å tenke nytt, annerledes og større, og aldri la dere begrense av de skriftlærdes tolkninger og beskrivelser av Gud."

Bombe nummer 2

Det neste Paulus sier er; "men la dere forvandle ved at sinnet fornyes."

Fornyelsen av sinnet har ingenting med Bibelen å gjøre!

Paulus sier ikke ett eneste ord om Bibelen da den lå flere hundre år frem i tiden, og verken Guds Ord eller Bibel er nevnt i teksten. Den eksisterte rett og slett ikke!

Han sier heller ikke at vi må forandre oss til det bedre, men vi oppmuntres til å stille oss til rådighet for en en fra vår side passiv og prestasjonsfri forvandling, helt uten vår deltakelse annet enn å være villig til å se på våre doktriner i et nytt lys!

En digresjon;

Merkelig hvor mange som sier de er for sinnets fornyelse, men hver gang det kommer nytt lys så roper de VRANGLÆRE?

Vi må altså være villig til å la våre sinn fornyes (anakaínōsis) som betyr:

"fullføre en prosess, gjøre fersk, ny, riktig, en ny utvikling, en fornyelse oppnådd av Guds kraft, en fornyelse eller forandring av hjerte og liv."

Fornyelsen er som du ser ved Guds kraft, IKKE din kraft, din store innsats i bibellesning, eller ved at du tar avstand fra alkohol , uteliv, og alle Die Hard og Terminator filmene, men ved at du tillater at Gud ved DHÅ forvandler deg, prestasjonsfritt fra din side!

Ordet forvandle kommer fra grunntekstordet metamorphóō og betyr: "endre etter å ha vært med, endre form i tråd med indre virkelighet, bli riktig, forvandlet etter å ha vært med."

Wikipedia forklarer det slik;

"Metamorfose (biologi), en gjennomgripende fysisk forandring som individer gjennomgår i løpet av levetiden. Dette forekommer hos mange virvelløse dyr (leddyr) og en del lavere virveldyr (rundmunner, fisk og amfibier) og innebærer normalt en gjennomgripende omstrukturering av dyrets indre og ytre oppbygning."

Denne passive og prestasjonsfrie forvandlingen Gud vil gi deg i gave er den samme prestasjonsfrie og totale forvandlingen som skjer når en jordbunden larve forvandles til en vakker sommerfugl, fri til å fly hvor den vil.

Bombe nummer 3

Forvandle er i samme gruppe som omvendelse!

Det betyr at omvendelse også er en prestasjonsfri forvandling av våre tanker, og ikke en prestasjonsbasert endring, forbedring i gjerninger der man tar avstand fra alt som minner om en såkalt verdslig og ukristelig livsstil.

Omvendelse er oversatt fra metanoéō og forvandle er oversatt fra metamorphóō. Første del av ordet er likt i begge - metá - og betyr;

"Forvandlet etter å ha vært sammen med."

Og vi vet alle hvem som forvandler oss? Jo, selvsagt er det Gud ved DHÅ.

Strongs forklarer omvendelse slik:

(metá) forandret etter å være sammen med

(noiéō) tenke annerledes etterpå

Omvendelse er altså å tenke annerledes etter å ha vært sammen med Gud, tenke nytt, se ting på en ny måte, se Gud i et nytt og annerledes lys. Det har ikke ett eneste hint om å be om tilgivelse, angre sin tidligere livsstil, eller å love å ta seg sammen fra nå av slik det dessverre ofte forkynnes fra talerstoler og kristen-TV.

Konklusjon;

Ikke tro du har sett alt, og ikke la deg stivne i dagens tenkning om Gud. Men la DHÅ forvandle deg via dine tanker så du vil fremstå som en helt ny skapning. Bli så radikalt ny i tankene - og som en frukt av at dette sekundært også dine gjerninger - at omverdenen vil se på deg som om du var forvandlet fra en larve til en sommerfugl.

Ikke kall nytt lys for vranglære, for da lar du deg "prege av den nåværende verden" som Paulus jo oppfordrer oss til å ikke gjøre. Men tillate sinnets fornyelse, og la deg passivt og prestasjonsfritt forvandle så du kan;

"dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne."

Du må tillate at DHÅ omvender deg - forvandler dine tanker

(metanoéō)

så DHÅ deretter kan forvandle deg - forvandler ditt liv

(metamorphóō)

Det siste er avhengig av det første, og det er DIN VILJE som er nøkkelen. Er du villig?

Strongs

aion

an age, a cycle (of time), especially of the present age as contrasted with the future age, and of one of a series of ages stretching to infinity. "age-long") – properly, an age (era, "time-span"), characterized by a specific quality (type of existence).

sysxēmatízō

identified with" and sxēmatizō, "having outward shape") – properly, assuming a similar outward form (expression) by following the same pattern (model, mold).

anakaínōsis

- (from 303 /aná, "up, completing a process," which intensifies kainō, "make fresh, new"; see 2537 /kainós) – properly, a new development; a renewal, achieved by God's power, renewing; a renewal or change of heart and life.

metamorphóō

(from 3326 /metá, "change after being with" and 3445 /morphóō, "changing form in keeping with inner reality") – properly, transformed after being with; transfigured.

metanoéō

- (from 3326 /metá, "changed after being with" and 3539 /noiéō, "think") – properly, "think differently after," "after a change of mind"; to repent (literally, "think differently afterwards").


bottom of page