top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Lytt til følelsene


Ef. 3:18-19: "Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap."

Mange har forsøkt å beskrive Guds kjærlighet, - hvor dyp den er, hvor bred den er, hvor langt den rekker, og hvor mange den dekker. Men iflg. Bibelen overgår denne Guds kjærlighet ALL KUNNSKAP!

Det får den konsekvens at vi kan ikke gripe den verken intellektuelt, logisk eller mentalt. Vi kan heller ikke ved å lese og studere Bibelen klare å gripe storheten og dybden, rekkevidden og omfanget av Guds ubetingede kjærlighet.

Det er rett og slett ikke mulig!

Da Jesus gikk omkring på jorden var det heller ingen av de skriftlærde som forstod Jesu kjærlighetsbudskap, og i følge dem dem brøt han totalt med deres bilde og oppfatning av en kjærlig Gud. De var nemlig sikre på at Guds kjærlighet måtte fortjenes, at den var prestasjonsbasert - ikke relasjonsbasert - og at Gud umulig kunne elske oss slik som vi var.

Joh. 10:31.33: "Da tok jødene igjen opp steiner for å steine ham. Jesus sa til dem: "Jeg har vist dere mange gode gjerninger fra Far. Hvilken av dem vil dere steine meg for?" Jødene svarte: "Vi steiner deg ikke for noen god gjerning, men for gudsbespottelse: Du som er et menneske, gjør deg til Gud."

Men hvordan skal vi da klare å forstå Guds kjærlighet? Er det i det hele tatt mulig?

Det er faktisk lettere enn du tror, dvs hvis du tør å tro på følelsene dine. Men problemet er at vi er så intellektuelt orientert, og tror mer på hva vi tolker enn det vi føler.

"Følelser blir alt for upresist og personlig," er ikke uvanlig å høre fra talerstolen der nok en forkynner presenterer sine bevis som definerer Guds kjærlighet via sine tolkninger (selvsagt de rette) av spesielt utvalgte bibelvers.

Vi er dessverre bokstav-styrte mer enn ånd-styrte, og ofrer Guds personlige tiltale ved DHÅ på kunnskapens alter.

Hva om jeg ba deg om å sette ord på de følelsene som stormet gjennom deg da du møtte ditt livs store kjærlighet? Tror du at dine bokstaver vil klare å formidle hva du følte, og yte det hundre prosent rettferdighet? Eller hva om du skulle forsøke via ord å beskrive hva du føler på innsiden når du er vitne til at ditt første barn kommer til verden? Tro du det er mulig?

Vi må vel alle erkjenne at det å formidle slike voldsomme innvendige følelser ikke er mulig, men at de må oppleves personlig for å kunne forstå dem fullt ut.

Slik er det også med Guds kjærlighet - den må oppleves personlig.

Bibelverset i dag sier at Kristi kjærlighet overgår all kunnskap, og la oss se litt på hva ordene betyr. Ordet overgår kommer fra hyperbállō og betyr iflg Strongs;

"overstige, overgå, forbi, langt over."

Forfatteren kunne ikke ha valgt et sterke ord enn hyperbállō for å beskrive hvor langt over vår menneskelige kunnskap Guds kjærlighet er. Den er ikke bare litt over, men den er så langt over at Johannes ønsket å gjøre det klart for alle at Guds kjærlighet;

ikke kan forstås intellektuelt!

Kunnskap er oversatt fra et spennende ord, gnṓsis, som i følge Strongs betyr;

"visdom, doktrine, innlært kunnskap som er like presis og pålitelig som kilden den kommer fra."

Dette forteller meg at om det er vi som er kilden til forståelsen av Guds kjærlighet blir vår videreformidling av den like upålitelig som vi selv er, og farget av tiden vi lever i, kultur, tradisjon, og ikke minst det kirkesamfunn vi til enhver til frekventerer.

Noe annet spennende er at det er fra gnṓsis vi har fått ordet og begrepet Gnostisime, som kort forklart er en ren kunnskapsbasert og intellektuelt basert teologisk retning.

Min konklusjon.

Guds kjærlighet er så uendelig mye større en hva vi kan lese oss til mellom to permer i Bibelen. Den må og SKAL oppleves, og er personlig mellom deg og Gud. Guds kjærlighet handler ikke om hva du forstår og kan OM denne kjærligheten, men det handler om Hans liv i og gjennom deg. Gud er kjærlighet, og Hans mål med deg er at du skal være en kanal for denne ubetingede kjærligheten slik Jesus var det da han var på jorden. Du er født av kjærlighet for å være kjærlighet, og mottakerapparatet for Guds kjærlighet er ikke hodet, men hjertet.

Guds kjærlighet forstås og formidles med følelsene - ikke med intellektet. Du må derfor tro mer på dine følelser enn på hva du intellektuelt tolker ut av hva du leser, for hør:

I følelsene dine kan Gud operere uhindret av ditt intellekt.

Strongs

hyperbállō

(from hypér, "beyond, above" and 906 /bállō, "throw") – properly, throw beyond; (figuratively) surpassing (transcending); excel, exceed ("be eminent"). I surpass, excel, exceed, transcend.

gnṓsis

doctrine, wisdom. ("applied-knowledge") is only as accurate (reliable) as the relationship it derives from. Its a feminine noun derived from ginṓskō, "experientially know") – functional ("working") knowledge gleaned from first-hand (personal) experience, connecting theory to application; "application-knowledge," gained in (by) a direct relationship.


bottom of page