top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Kan det være så enkelt?


Rom. 8:28: "Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje."

En annen måte å skrive det samme verset på er: "Vi vet at alle ting tjener til det gode fordi Gud elsker alle, og har kalt alle etter sin frie vilje."

Uttrykket "dem som elsker" Gud kan se ut som om det er kun de som elsker Gud som Han har kalt etter din frie vilje - ikke de som ikke elsker Gud. Men elske oversatt av agapaó beskriver Guds betingelsesløse og enveis kjærlighet til oss som ikke er avhengig av vår respons.

Det er en universell inkluderende kjærlighet fra Gud, og til alle.

Verset setter altså ikke en kontrast mellom de som elsker Gud og de som ikke gjør det, men verset binder DEM sammen!

Men er ikke det å elske Gud vår oppgave?

Svaret er NEI, for det å elske Gud er Guds gave til oss, i oss, og gjennom oss.

Gud er kjærlighetens karakter, vesen og opprinnelse, og det er Han som er kjærlighetens kilde. Som en sten avgir den temperaturen den eksponeres for, avgir vi den type kjærlighet vi eksponeres for.

Hvis vi eksponeres for Guds kjærlighet uten betingelser vil vi elske uten betingelser. Men om vi eksponeres for en kjærlighet med betingelser vil vi elske med betingelser.

Det siste kalles religion, der man får som fortjent under det sataniske systemet straff og belønning.

Kjærligheten er at Gud elsker oss - ikke at vi elsker Gud. Det siste er en konsekvens av det første.

1. Joh. 4:10: "Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder."

Vi tar med et vers som bekrefter at det er Guds vilje at alle skal være i evig kjærlighets-fellesskap med Ham, og vi leser Ef. 1:5:

"I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus."

Gud elsker oss fordi Han er kjærlighet, og alle er inkludert.

Kan det være så enkelt - så godt - så bra?

Vet du noe, jeg tror det :-)


bottom of page