Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

"Du tror det ikke før du har lest det!"


Rom. 8:29-30: "Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans Sønns bilde, så han skulle være den førstefødte blant mange søsken. Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også erklært rettferdige, og dem som han har erklært rettferdige, har han også gitt herlighet."

Disse ordene fra Paulus er helt enestående, og om du virkelig leser hva han sier så tror jeg at ditt syn på Gud, Evangeliet, frelse, ny fødsel, ny skapning, og for ikke å snakke om fortapelse og helvete aldri mer vil bli det samme.

La oss begynne å grave litt, og vi begynner med å se litt på helheten. Summen av påstandene er at Gud har;

- vedkjent seg oss

- bestemt oss til å formes etter Hans bilde

- vi skal bli Jesus søsken

- bestemt oss til søskenrelasjon

- erklært oss rettferdige

- gitt oss rettferdighet

og alt dette er gjort PÅ FORHÅND.

Dette stemmer hundre prosent med hva vi kan lese i Ef. 1:4: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt."

Dypdykk

Vi ser litt grundigere på Paulus sine påstander, og vi begynner med denne: "Dem som han på forhånd har vedkjent seg,"

Vedkjent seg er oversatt fra proginṓskō og er sammensatt av to ord;