top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Forblindet


Da jeg vokste opp var pappa direktør og han stemte selvsagt på Høyre. Arbeiderpartiet var ikke et alternativ, for ikke å snakke om de andre røde partiene på venstresiden.

"De er ikke til å stole på," ble prentet inn i meg fra jeg var liten.

Dette førte til at jeg på autopilot stolte på alt som kom fra Høyre, og hadde null tillitt til det som kom fra venstresiden; "fra sosialistene som ville ødelegge landet," som pappa sa.

Jeg leste alt med blå briller, hørte alt gjennom et blått høreapparat, og filtrerte alt gjennom min innebygde tro og tillitt til Høyre. Så jeg en rød rose fra AP gikk forsvarsmuren opp og uansett hvor godt de argumenterte så var jeg i utgangspunktet i mot.

Den samme mekanismen finner vi i feltet teologi, eller enklere sagt Guds-forståelse. Din oppfatning av Gud farger alt du hører og leser, og du vil automatisk avvise det som ikke stemmer med dine innlærte doktriner.

Hvis din oppfatning av Gud er at Han forholder seg til oss via systemet straff eller belønning vil alt du leser og hører farges av dette synet. Som jeg silte bort alle argumenter fra venstresiden vil du sile bort argumentene fra dem som hevder at alle blir med i Guds familie.

Du vil rett og slett ikke evne å ta til deg at det ikke er dem og oss, men lete etter de bibelvers som du mener bekrefter at ikke alle blir med. Noen må jo gå fortapt? Uansett hvor mange gode argumenter og bibelske bevis du presenteres for, så blir de avvist.

Bibelen forklarer dette på denne måten i 2. Kor. 3:14:

"For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakts bøker, og det blir ikke klart for dem at pakten er opphevet i Kristus."

I vers 16-18 kommer løsningen:

"Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. Og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens Ånd."

Samme prosess, problem og løsning beskrives i 2. Kor. 10:4-5:

"For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus."

Noen vil dessverre ikke ta til seg nytt lys uansett lever dermed forblindet for storheten i Evangeliet. De som har klart å få seg en tjeneste i kristne organisasjoner og menigheter vil nesten alltid klamre seg fast til sine "mosegrodde doktriner," og sløret foran øynene fører til at de avviser alt nytt som vranglære.

Paulus kjente godt til denne mekanikken og beskrev den slik i 2. Kor. 4:4-6:

"Er vårt evangelium skjult, så er det for dem som går fortapt det er skjult. For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere – for Jesu skyld. For Gud, som sa: «Det bli lys i mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet, som stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram."

Min konklusjon;

Ikke gjør som jeg da jeg ble eksponert for dette nye lyset, og avvis det som villfarelse og å dra nåden alt for langt. Ydmyk deg foran Gud, innrøm at du ikke ser alt som du burde, og la DHÅ på innsiden gi deg ny innsikt og visdom.

I dag takker jeg Gud for at jeg i til slutt vågde meg ut av min trygge teologiske hule som var kledd i trygge doktriner jeg kjente like godt som min egen bukselomme.

Nå lever jeg i det nye lyset fra daglige åpenbaringer, og Evangeliet er nå blitt så godt og inkluderende at jeg er overbevist om at Gud ikke mister noen av sine barn, at alle er inkludert og medregnet, og at Han ikke gir seg før den aller siste sauen er funnet og brakt trygt tilbake til flokken.

Matt. 18:12-14: "Hva mener dere? Når en mann eier hundre sauer, og én av dem går seg bort, lar han ikke da de nittini være igjen i fjellet og går på leting etter den som er kommet bort? Og skulle han finne den, sannelig, da ville han glede seg mer over denne ene enn over de nittini som ikke var kommet bort. Slik vil heller ikke den himmelske Far at en eneste av disse små skal gå tapt."


bottom of page