top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva står egentlig skrevet?


Ef. 1:4-5: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus..." Jeg regner med du har lest dette mer enn en gang, og ganske sikkert har disse versene produsert den gode følelsen av å være elsket av Gud. Men la oss grave litt og se hva som egentlig står skrevet. Vi er utvalgt før verden ble skapt, og "utvalgt" er oversatt fra ordet exelxato som kommer fra ordet eklegó. Det består av to ord; UT AV og TALE UT EN KONKLUSJON. Det forteller oss at det er gjort et svært bevisst valg av Gud der utfallet er sikkert og bestemt på forhånd, og det er at vår alles destinasjon er guddommelig frelse. Dette stemmer med hva vi kan lese i 1. Mos. 1:26; "Da sa Gud: "La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden." Gud har IKKE ombestemt seg! Vi skal også stå hellige og feilfrie for Guds ansikt, og ordet "hellig" er oversatt av ordet ámōmos og betyr;

Uten feil og mangler, åndelig feilfri, fri fra syndens makt og effekt.

Vi er altså forutbestemt til å være åndelig feilfrie, uten feil og mangler, og fri for syndens effekt. Dette har ikke noe med våre valg/prestasjoner å gjøre, men med Guds utvelgelse av oss FØR verden ble skapt å gjøre. Vers 5 sier; "I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus..." Vi ser først på ordet "forutbestemt" oversatt av proorízō. Som du ser består dette også av to ord; pró og horízō, på norsk blir det; "før" og "etablerte grenser" Det gir ordet "forutbestemt" betydningen at Gud FØR skapelsen av verden allerede hadde etablert og besluttet vår evige skjebne og fremtid. Dette valget kan vi ikke påvirke, for det er allerede tatt av Gud og besluttet og bestemt på forhånd. Ikke bare før vi ble født, men til og med før verden ble skapt! Gud har rett og slett besluttet at vi alle sammen skal være Hans barn, og ha felleskap med ham for evig. Ordet, eller begrepet "barnekår" kommer fra hyiothesía og betyr;

Adoptert som sønn/datter inn i den guddommelige familie. Vi er alle sammen blitt adoptert inn i Guds familie, og vi er alle sammen lovlige (juridisk sett) sønner og døtre av Gud med alle de privilegier dette medfører. Ordet som "barnekår" er oversatt fra beskriver våre juridiske rettigheter som barn av Gud, og ikke at vi er som små barn med tanke på forståelse, oppførsel og at vi må "tro som et barn". Barnekår handler om dine juridiske rettigheter som Gud har gitt deg, og det FØR verden ble skapt. Så er det store spørsmålet; HVEM gjelder dette? Gjelder det alle? Da ser vi på vers 1 som sier; "Paulus, etter Guds vilje Jesu Kristi apostel, hilser de hellige i Efesos, de som tror på Kristus Jesus." Brevet er stilet til de troende i Efesos som levde på denne spesifikke tiden, og da er det tre muligheter i forhold til INNHOLDET i brevet og hvem det gjelder for. 1. Det gjelder kun de som brevet er stilet til, de troende i Efesos. Hvis det er tilfelle så er det kun de troende i Efesos som levde på den tiden brevet ble skrevet som er frelst. Det er kun de som er utvalgt og forutbestemt til frelse og felleskap med Gud, og alle andre mennesker som har levd og vil leve er forutbestemt til å gå til grunne. Vi andre kan altså rett og slett bare gi opp, for Gud har gjort det - gitt oss opp. 2. Det gjelder alle mennesker som er troende slik de troende i Efesos var det, og det uavhengig av tid. Det vil si at Gud har forutbestemt noen mennesker til frelse, andre til å gå fortapt, og misjon vil da være helt meningsløst. For de som blir frelst er allerede utvalgt av Gud til dette på forhånd, mens de andre kommer til å gå fortapt totalt upåvirket av vår forkynnelse og deres valg. For Gud har gjort sitt valg på forhånd, besluttet hvem av Hans barn Han vil være sammen med, og hva kan vel vi gjøre med det? 3. Innholdet i brevet gjelder ALLE mennesker, hele menneskeheten. Gud gjør ikke forskjell på noen av oss, men har utvalgt og forutbestemt at ALLE skal få leve evig sammen med Gud. Dette gjør misjon meningsfullt, og fjerner angsten for at mennesker (kanskje spesielt nær familie) ikke tar imot Jesus for vi vet nå at Jesus har tatt imot ALLE på forhånd. Misjonen er å bringe ut de gode nyhetene, at Gud elsker dem, og at de må bli kjent med Ham de tross alt skal leve evig sammen med. Det vil forandre deres liv her på jorden "dramatisk positivt". Evangeliet, de gode nyhetene er at ALLE er inkludert og utvalgt av Gud på forhånd :-)

Strongs;

eklégomai

(from 1537 /ek, "out of" and 3004 /légō, "speaking to a conclusion") – properly, to select (choose) out of, by a highly deliberate choice (i.e. real heart-preference) with a definite outcome (as with the destination of divine selection for salvation).

ámōmos

an adjective, derived from 1 /A "not" and 3470 /mṓmos, "blemish") – properly, unblemished, without spot or blot (blight); (figuratively) morally, spiritually blameless, unblemished from the marring effects of sin.

proorízō

from 4253 /pró, "before" and 3724 /horízō, "establish boundaries, limits") – properly, pre-horizon, pre-determine limits (boundaries) predestine. [4309 (proorízō) occurs six times in the NT (eight in the writings of Paul). Since the root (3724 /horízō) already means "establish boundaries," the added prefix (pro, "before") makes 4309 (proorízō) "to pre-establish boundaries," i.e. before creation.]

hyiothesía

(from 5207 /hyiós, "son" and 5087 /títhēmi, "to place") – properly, sonship (legally made a son); adoption.


bottom of page