top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Guds ild; venn eller fiende?


2. Tess. 1:8: "Han kommer med flammende ild og fører straff over dem som ikke kjenner Gud...." Hva er denne ilden? Er den negativ for oss? Er den vond, straffende og dømmende? Er den en bokstavelig ild som er varm, brennende og barbarisk? Hva er ILD i Bibelsk terminologi? La oss se på dette spesifikke verset der ilden kan virke som å være negativ, straffende, hevnende og dømmende. Ilde er oversatt av grunntekstordet pýr, og betyr direkte oversatt ild (engelsk fire). Men overraskende nok for enkelte bibel-lesere betyr ikke pýr en fysisk og bokstavelig ild, men er et billedspråk på DHÅ.

Den Hellige Ånd kalles altså ILD i Bibelen. Denne opplysningen gir oss en annen forståelse på hva ildsjøen er, og min tolkning er at det kan likner mer på et restaurerende bad i ren ubetinget kjærlighet fra Gud, enn et torturerende bad i en sjø av ild? Men det er et faktum at man ofte velger en tolkningen som stemmer med det gudsbildet man har "arvet", mer enn hva som faktisk står i Bibelen. Men tilbake til ILD; Denne ilden, altså DHÅ, forvandler uten din aktive deltakelse (ref Rom. 12:1-2) ALLE den berører/kommer i kontakt med til lys, og til å bli likedannet med Gud. Ilden renser, helbreder og restaurer den troende så vi kan oppleve og dele mer og mer av Guds karakter og hjerte. Begrepet ILD brukes flere steder i Bibelen, ganske enkelt fordi Gud er en fortærende ild, Han operer i ild, gjør seg til kjenne via ild (ildtunger på pinsedag/brennende busk etc) og spørsmålet vi bør stille oss; ER GUDS ILD NEGATIVT ELLER POSITIVT FOR OSS? Svaret slik jeg tolker og resonnerer er at Guds ild alltid er positivt, og det selv om enkelte bibel-oversettere har tenkt og tolket annerledes. Det jeg legger til grunn for min slutning er følgende; ILD renser gullet (oss), det skader det aldri ILD renser hvetekornet (oss) ved å brenne opp ytterskallet om hindrer vekst

ILD beskriver Guds virksomme kraft

ILD er ordet som brukes på DHÅ

ILD var det som bekreftet den første pinsedagen ILD er Guds kraft ILD er nådeløst mot løgnen, men nåde mot oss etc Min konklusjon; Jo mer jeg leser Bibelen uten slør foran øynene,

(For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakts bøker, og det blir ikke klart for dem at pakten er opphevet i Kristus.) (2. Kor. 3:14) jo mer ser jeg at Jesus viste oss det sanne bildet av Gud. Strongs. In Scripture, fire is often used figuratively – like with the "fire of God" which transforms all it touches into light and likeness with itself God's Spirit, like a holy fire, enlightens and purifies so that believers can share more and more in His likeness. Indeed the fire of God brings the uninterrupted privilege of being transformed which happens by experiencing faith from Him. Our lives can become true offerings to Him as we obey this imparted faith from God by His power. [This is illustrated by God's fire burning continuously at the entrance of the Tabernacle where the priests made sweet-savor offerings. Compare Lev 6:12,13 with 1 Pet 2:5,9.]


bottom of page