top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Èn Far, èn lærer!


Matt. 23:1: 9-10: "Så talte Jesus til folket og til disiplene og sa: Og kall ikke noen her på jorden far; for dere har bare én Far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere veiledere; for dere har bare én veileder: Kristus." Legg merke til hva Jesus sier til folket, disiplene, og til de skriftlærde som hørte på. DERE HAR ÈN FAR; HAN SOM ER I HIMMELEN! Vi vet at blant folket som Jesus talte til var det mange som ikke var troende. Det jeg vil du skal legge merke til er at Jesus ikke utelukket disse, men inkluderte også dem i fars-forholdet ved å bruke ordene; DERE HAR.... Det betyr, slik jeg forstår Jesu ordvalg, at vår relasjon med Gud ikke er avhengig av vår aksept, er noe vi kan velge bort eller må velge inn. GUD er i følge disse ordene fra Jesus alles Far! Det andre Jesus sier er også verd å merke seg, for hele talen til Jesus er faktisk en advarsel til de skriftlærde og fariseerne. Og hva er det Jesus advarer mot? Jo, deres blinde tillitt til deres tolkninger av bokstaven i Skriften! Jesus advarer mot å sette Skriften foran Jesus, og å forstå/tolke Jesus via bokstaven. Det er det motsatte som er riktig, nemlig å forstå Skriften via Jesus! For det er Jesus som er det riktige bildet av Gud - ikke Skriften - og da må egne tolkninger, og til og med enkelte påstander i Skriften vike! Jesus sier rett ut; "dere har bare én veileder: Kristus!" Han sa ikke; "dere har bare en veileder: Skriftene!" Han sa heller ikke at vi har to veiledere, Bibelen pluss Jesus. Videre sa han heller ikke at vi har tre veiledere; Bibelen, Jesus og pastorer. etc etc Jesus sa; VI HAR ÈN VEILEDER! "Men hva da med Bibelen?" Mitt svar er at den selvsagt er viktig for den handler OM veilederen slik Jesus bekreftet i Joh. 5:39. Så det er viktig å presisere at man ikke skal "hive ut babyen med vaskevannet" i betydningen velge mellom Jesus og Bibel, holde seg til det ene og forkaste det andre, men forstå og anerkjenne hvem som er selve Kilden til livet.

"Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv." (Joh. 5:40)

Konklusjon; Denne lille talen av Jesus setter på plass to viktige ting, slik jeg oppfatter det. Nummer en er at alle mennesker ER Guds barn, og nummer to er at Bibelen alltid skal underordnes Jesus.

La meg si det med Jesu egne ord: "kall ikke noen her på jorden far; for dere har bare én Far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere veiledere; for dere har bare én veileder: Kristus."

Til sist vil jeg oppmuntre deg til å lese Bibelen, gjerne hver dag, men å la DHÅ (Jesus) være din guide og fasit. Våre menneskelige tolkninger er ikke til å stole på, så våg å ha et litt løsere forhold til tradisjoner og den kirkelige kultur du er vokst opp i. Ta et skritt utenfor den teologiske komfortsone, og lytt "innover" til den lille stemmen som bor på innsiden av oss alle.

Det kan jo være Jesus har noe å si deg som du ikke var klar over, og at det er mer åpenbaring å få? Kanskje det til og med er MYE mer å se, og at Gud er uendelig mye bedre enn vi til nå har tolket oss fram til?

La Jesu ord bli dine i dag, og hør hva Han sier til deg: "Du har bare én veileder - MEG!"


bottom of page