© 2017 by Ministry Webdesign

  • b-facebook
  • YouTube - Black Circle

Søk i bloggen

November 14, 2019

November 12, 2019

November 8, 2019

November 6, 2019

Please reload

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Guds ild; for eller mot oss?

February 25, 2019

 

1 Kor. 3:13-15: "Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det noen har bygd, blir stående, skal han få sin lønn. Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild."

"Guds ild" er noe av det mest misforståtte i Bibelen, og er av mange oppfattet å være fysisk ild som Gud tillater brukt som torturinstrument mot de ufrelste og frafalne. Men er dette riktig?

La oss aller først se på ordet ild.

Da går vi til Strongs, et av de mest anerkjente verktøy blant teologer (kanskje det mest anerkjente?) og finner grunntekstordet som i Bibelen oversettes ILD. 

Ordet er pýr – (engelsk: fire)

I Skriften brukes ild ofte figurativt - som med "Guds ild" som forvandler alt det berører til lys og likhet med seg selv.

Guds Ånd, som en hellig ild, opplyser og renser slik at troende kan dele mer og mer i Hans likhet. Faktisk bringer Guds ild det uavbrutte privilegium å bli forvandlet til Guds bilde som skjer ved å motta tro fra Ham. 

Vi forstår altså at ild er altså et bildespråk på Guds kraft representert ved DHÅ. Det er ikke snakk om fysisk og bokstavelig ild.

Men hva er ildens funksjon, og hvorfor brukes "ild" som bildespråk?

Jo, årsaken til at ilden brukes som et bilde på DHÅ, er at som DHÅ renser oss fra all urenhet, så renser fysisk ild bort feks urenheter fra gullet. I bildebruken med gull, ild og urenheter, er vi gullet, ilden er DHÅ, og urenheten er løgnen i våre sinn som hindrer oss i å leve i vårt fulle potensiale.

Et annet kjent bilde med ild finner vi i Matt. 3:11-12: "Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild."

Vi forstår at den ilden vi skal døpes med er et bildespråk på DHÅ, noe vi som er døpt i DHÅ kan bekrefte. Vi ble jo ikke verken brent eller forbrent, men opplevde noe udelt godt og positivt i våre liv. Det var som om vi plutselig så klarere, og årsaken er at DHÅ forvandlet noe i oss, fjernet løgner, og gav oss innsikt og mer kunnskap.

Så langt er de fleste enige, men la oss lese litt videre; 

"Han har kasteskuflen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slokner."

Igjen brukes ilden som et bilde på DHÅ, vi er hveten som Gud samler og passer på, og agnene er løgnene og urenheten i våre liv som ilden/DHÅ brenner opp. Men dette lille verset tas ofte ut av sammenhengen, og ilden gjøres om til FYSISK ild som skal brenne/torturere de ufrelste, frafalne, og alle de som ikke er verdige Guds fellesskap.

Hvordan klarer noen å lese dette verset så feil? 

La oss se litt på dagens vers, som er utgangspunktet for denne leksjonen. Vi ser at ilden skal brenne opp verket til de som har bygd på alt annet enn Jesus, hans nåde og ubetingede kjærlighet. 

Ilden er NÅDELØS mot alt annet enn Jesu verk i oss, det som løgnen fra satan har produsert, men så kommer det som er MEGET viktig at vi forstår, og jeg siterer;

"Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild."

Det er ikke vi, menneskene, Guds barn som skal brenne opp, men løgnen og det løgnene har produsert! 

VI SKAL REDDES OG HELBREDES!

Begreppet "lide tap" er iflg. Strongs oversatt av zēmióō (engelsk"experience loss") 

Ordet er brukt i Fil. 3:8, og her utdyper/forklarer Paulus ironien og det tilsynelatende paradokset om hvordan tap gir gevinst. Når en person vokser i å kjenne Kristus, vil de "frivillig" miste "deres" rett til å være selvstyrende - å motta evig betydning/verdi i alle livssituasjoner ved å leve av Guds tro i oss. 

 

Konklusjon;

Guds ild er et bildespråk på DHÅ, og jo mer vi leser og studerer Bibelen ser vi at Guds uendelige godhet skinner fram selv fra de vers man tidligere har trodd var "mot oss." 

Det tror jeg er det unike ved Bibelen, at om man tillater DHÅ som guide, er villig til å la gamle doktriner steppe til side, (alt er selvsagt ikke feil) så vil du se mer og mer at Gud er bare god.

Hans ild - DHÅ - har som oppgave å være nådeløs mot løgnen i våre sinn og alt det den har produsert, men mot mennesket er den BARE NÅDE!

Ilden er for deg, og om litt ild på hodet på pinsedagen forandret verden, tenk deg når milliarder av mennesker får et bad i en sjø av Guds ild på samme tid! Jeg har vært med på litt av hvert i min tid som kristen, men gjett om jeg gleder meg til å være med på det, la oss kalle det ettermøtet. :-)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload