top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

La oss ta det bokstavelig


Noen hevder at historien om Lasarus og den rike mannen ikke er en lignelse, men skal tas bokstavelig. Vel, la oss gjøre det.

Vi begynner med å lese historien slik den beskrives av Lukas i kapittel 16:19.31:

"Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og glede dag etter dag. 20 Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som hette Lasarus, full av verkende sår. 21 Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Og hundene kom og slikket sårene hans.

22 Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. 23 Da han slo øynene opp i dødsriket, hvor han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus ved hans side. 24 Han ropte: «Far Abraham, forbarm deg over meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.»

25 Abraham svarte: «Husk, mitt barn, at du fikk dine goder mens du levde, og da fikk Lasarus det som var vondt. Nå trøstes han her, mens du er i pine. 26 Og dessuten er det en dyp kløft mellom oss og dere, slik at ingen kan komme herfra og over til dere, om de så ville, og ingen fra dere over til oss.»

27 Da sa den rike: «Så ber jeg deg, far, at du sender ham 28 til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinens sted.» 29 Men Abraham sa: «De har Moses og profetene; de får høre på dem.» 30 Han svarte: «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.» 31 Abraham sa: «Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.»

22 Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang.

Ordet "fang" kommer fra grunntekstordet kólpos, og betyr iflg Strongs;

– properly, the upper part of the chest where a garment naturally folded to form a "pocket" – called the "bosom," the position synonymous with intimacy (union).

- den øvre del av brystet hvor en tøyfold naturlig former en lomme kalt "bosom" på engelsk, en plass synonymt med intimitet.

Hvis historien skal tas bokstavelig må enten Abraham være en kjempe på minst 5-6 meter som har plass til Lasarus, en voksen mann, på øvre del av brystet sitt. Eller så må Lasarus være utrolig liten, kanskje ikke mer enn 30-40 cm.

23 Da han slo øynene opp i dødsriket, hvor han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus ved hans side.

Avstanden mellom himmel og helvete er i følge historien såpass liten at man kan se hverandre uten problemer. De som er i himmelen kan altså se sine slektninger og kjente pines og tortureres i helvete, og de i helvete kan se sine kjære nyte godene og overfloden i himmelen.

24 Han ropte: «Far Abraham, forbarm deg over meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.»

Den rike mannen har en forventning om at Lasarus kan sendes fra himmelen til helvete, om dette er bokstavelig ment. Men hvorfor ber han om vann, og så lite? Hadde jeg vært pint over en åpen flamme hadde jeg i hvert fall bedt om en hel innsjø, i det minste ei bøtte med vann. Men han ber altså ikke om mer vann enn det en fingertupp kan holde på.

26 Og dessuten er det en dyp kløft mellom oss og dere, slik at ingen kan komme herfra og over til dere, om de så ville, og ingen fra dere over til oss.»

Hvis dette skal tas bokstavelig er det kun en dyp kløft mellom himmel og helvete, som vi også fikk en indikasjon på i vers 23. Denne kløften er heller ikke større enn at man helt greit kan snakke med hverandre, og i tillegg se hvordan de på andre siden har det.

27 Da sa den rike: «Så ber jeg deg, far, at du sender ham 28 til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinens sted.»

Dette er et interessant vers, for den rike mannen på tross av hva han gjennomgår av smerter, så utviser han en stor omsorg og barmhjertighet mot sine brødre. Han tenker på dem, ikke på seg selv! Tenk litt på det. Her lider den rike mannen i et smertehelvete som han nå vet han aldri vil komme ut av, og med smerter som aldri vil lindres. Hans reaksjon på dette er ikke å slenge ut forbannelser og å gå helt i kjelleren mentalt og fysisk, men han reagerer hundre prosent uselvisk, rasjonelt og ikke minst kjærlig ved å utvise en stor omsorg og empati for andre.

31 Abraham sa: «Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.»

Skal vi ta dette bokstavelig så vil altså ingen tro på om noen døde plutselig stod der foran dem i levende live og fortalte dem om det helvete som ventet dem om de ikke omvendte seg. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men om en jeg visste var død fortalte meg et jeg måtte omvende meg, ellers! Vel, jeg hadde omvendt meg på flekken.

Lasarus og den rike mannen - lignelse eller skal den tas bokstavelig? Du får gjøre deg opp din egen mening. Ønsker du mer informasjon mer kan du lese leksjonen jeg har kalt; Lasarus og den rike mannen.


bottom of page