Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Gud våker over sitt ord.....


Utsagnet i overskriften er ofte brukt som ammunisjon mot de som tenker at Bibelen ikke kan være ufeilbarlig, men at den må lese, tolkes og forstås i lys av Jesu liv. Scenarioet dette "våpenet" skaper er en situasjon med tre aktører; Gud på den ene siden, du på den andre, og i midten er Bibelen.

Veien til å leve i Guds favør – som hans elskede barn - er gjennom full aksept av alt som står i Bibelen. Om du stiller så mye som ett spørsmålstegn ved innholdet vil Gud reagere umiddelbart.

For Gud våker over Bibelen, hans egne ord, og du blir kun akseptert om boka aksepteres.

Du, ditt liv, ditt ve og vel, og alt du står i og går igjennom, det blir på en måte underordnet Bibelens ufeilbarlighet og hellighet. Selvsagt er Gud glad i deg, og offeret på korset beviser jo hvor mye han elsker deg. Men du må alltid, og under alle forhold tro på alt i Bibelen for ellers så kan han dessverre ikke ha fellesskap med deg.

Av en eller annen grunn så betyr altså boka Bibelen mer for Gud enn det du gjør. Så vær så grei å bare godta alt som står der, om du forstår det eller ei. For da er alt ok, og du og Gud er venner.

Men du tuller ikke med Bibelen. For som du vet; GUD VÅKER OVER SITT ORD!

Om du allikevel våger å tenke annerledes om Bibelen, som at den er skrevet av mennesker av kjøtt og blod, slike som deg og meg, i det lys/åpenbaring de hadde på det tidspunktet de skrev ned sine historier og vitnesbyrd, og at således Bibelen IKKE kan være ufeilbarlig slik Gud er det, vel da kommer som regel dette verset "og tar deg":

"Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok; og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok." (Åp 22:18-19)

De har mange flere vers som støtter at Gud vil drepe de mennesker (til og med deres barn?) som tolker boka Bibelen feil, og spesielt de som tør være åpne om det. De må i tillegg smake konsekvensen av også dette verset;

"Men den som fører på avveier en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen." (Matt. 18:6)

Så budskapet er klart – Gud elsker oss mer enn sin sønns liv (ref. Golgata) men IKKE mer enn rett bibeltolkning!</