top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Gud våker over sitt ord.....


Utsagnet i overskriften er ofte brukt som ammunisjon mot de som tenker at Bibelen ikke kan være ufeilbarlig, men at den må lese, tolkes og forstås i lys av Jesu liv. Scenarioet dette "våpenet" skaper er en situasjon med tre aktører; Gud på den ene siden, du på den andre, og i midten er Bibelen.

Veien til å leve i Guds favør – som hans elskede barn - er gjennom full aksept av alt som står i Bibelen. Om du stiller så mye som ett spørsmålstegn ved innholdet vil Gud reagere umiddelbart.

For Gud våker over Bibelen, hans egne ord, og du blir kun akseptert om boka aksepteres.

Du, ditt liv, ditt ve og vel, og alt du står i og går igjennom, det blir på en måte underordnet Bibelens ufeilbarlighet og hellighet. Selvsagt er Gud glad i deg, og offeret på korset beviser jo hvor mye han elsker deg. Men du må alltid, og under alle forhold tro på alt i Bibelen for ellers så kan han dessverre ikke ha fellesskap med deg.

Av en eller annen grunn så betyr altså boka Bibelen mer for Gud enn det du gjør. Så vær så grei å bare godta alt som står der, om du forstår det eller ei. For da er alt ok, og du og Gud er venner.

Men du tuller ikke med Bibelen. For som du vet; GUD VÅKER OVER SITT ORD!

Om du allikevel våger å tenke annerledes om Bibelen, som at den er skrevet av mennesker av kjøtt og blod, slike som deg og meg, i det lys/åpenbaring de hadde på det tidspunktet de skrev ned sine historier og vitnesbyrd, og at således Bibelen IKKE kan være ufeilbarlig slik Gud er det, vel da kommer som regel dette verset "og tar deg":

"Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok; og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok." (Åp 22:18-19)

De har mange flere vers som støtter at Gud vil drepe de mennesker (til og med deres barn?) som tolker boka Bibelen feil, og spesielt de som tør være åpne om det. De må i tillegg smake konsekvensen av også dette verset;

"Men den som fører på avveier en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen." (Matt. 18:6)

Så budskapet er klart – Gud elsker oss mer enn sin sønns liv (ref. Golgata) men IKKE mer enn rett bibeltolkning!

Jeg håper du tåler at jeg bruker litt kraftig retorikk. Mitt ønske er ikke å stille spørsmålstegn med alt i Bibelen og gjøre den verdiløs, men å si til deg at det i Bibelen som ikke stemmer med Jesu liv IKKE ER RIKTIG! For om det skulle være det var Jesus en løgner, og det vet vi at han ikke var. Han var Gud, som det kan leses i Johannes 1:18:

"Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er."

Det er på tide at Bibelen mister sin status som hellig og ufeilbarlig, som avgud for de bokstavtro, og at slike utsagn som overskriften aldri mer blir brukt som våpen i en tåpelig teologisk krig. For det handler i det store og hele IKKE om Bibelen, men om Jesus. Han viste oss hvem Gud er, og det er det vi skal tro på og forkynne.

Kolosserne 1:28: "Ham er det vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus."

Gud våker over DEG, han elsker DEG, og han lot alt handle om DEG! Det er du som er i sentrum for Guds omsorg og kjærlighet, og hva så om du ikke forstår og er enig i alt i Bibelen. Hvem gjør vel det? Men vi forstår Jesus og hva han gjorde. Det klarer selv et barn å forstå.

La oss slutte med dette verset i Efeserne 1:4-10, og les dette om og om igjen. Det du leser her samstemmer hundre prosent med det Jesus viste ALLE mennesker av nåde, omsorg og ubetinget kjærlighet.

"I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.

I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn.

I ham har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene. Så stor og rik er hans nåde, som han i rikt mål har latt oss få.

Slik gav han oss all visdom og innsikt, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, den frie beslutning han hadde fattet om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne:

å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord."

Joda, Gud våker - men han våker over DEG!


bottom of page