Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

"Jeg tror det ikke før jeg får se det"


1 Mosebok 1:3: «Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys.»

Det er ikke mulig å skille det Gud sier, fra det Gud gjør. De to, la oss kalle det ytringene/manifestasjonene, henger sammen i en uatskillelig enhet. Gud sier det han gjør, og han gjør det han sier. De to er ett, og det ene kan aldri skilles fra det andre. Så når Gud sa «det bli lys», ble lyset skapt som en umiddelbar konsekvens av hans ord.

«Og det BLE lys!»

Denne sammenhengen går igjen i hele Bibelen, og det Gud sier følges alltid opp av en samsvarende handling. Guds ord, det Gud sier, kan IKKE skilles fra Guds handling. Det ene fungerer ikke uten det andre, og vi vil aldri i evighet oppleve at Gud ikke gjør det han sier. For Gud selv skiller ikke mellom ord og handling, men Gud ER sine ord.

I Salme 33:6 leser vi: «Ved Herrens ord ble himmelen skapt, hele himmelens hær ved pusten fra hans munn.»

Vi ser at ingenting er skapt UTEN at det først er sagt, og at det alltid er hundre prosent samsvar mellom det Gud sier og det han gjør. Vers 9 bekrefter dette ved å si: «Han talte, og det skjedde, han befalte, og det sto der.»

Det er altså hevet over enhver tvil at Bibelen lærer oss at det Gud sier og det Gud gjør, er en og samme sak. Ordene bekrefter alltid handlingen, og det burde gi oss en oppmuntring når vi for eksempel opplever sykdom. For i Jesaja 53:5 kan vi lese at: «ved hans (Jesus) sår har vi fått legedom.»

I og med at Bibelen viser oss at Gud alltid gjør det han sier, at hans ord og handling ikke kan skilles, kan vi finne trøst og håp i et slikt vers. For har Gud sagt det, vil han også gjøre det. Det er en åndelig universell lov, og har du et løfte i Bibelen som dekker din situasjon, ja da er du i realiteten «berget». For Guds ord er samtidig Guds handling, og hans ord utløser hans skaperkraft - den samme han brukte da han skapte universet.

La oss gå litt videre og se på menneskers ord. Der finner vi, dessverre må jeg nok si, ikke den samme likheten mellom hva vi sier og hva vi gjør. Ofte er det slik at vi sier en ting, men gjør en annen. Våre ord kan være svikefulle og love gull og grønne skoger, men levere stener og svidd ørken.

Derfor har vi lært oss å ikke stole blindt på et menneskes ord, men å heller se på handlingen. «The proof is in the pudding» heter det på engelsk. Dette peker på vår mistro til et menneskes ord alene, og at vi ofte venter til å tro på et menneske helt og fullt FØRST når vi ser at det faktisk var samsvar mellom ord og handling.