top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Guds finger?


I 2 Mosebok 31:18 står det: ”Da Herren var ferdig med å tale til Moses på Sinai-fjellet, ga han Moses vitnesbyrdets to tavler, steintavlene som var skrevet med Guds finger.”

Det samme utrykket, Guds finger, finner vi også i 5. Mosebok 9:10, og det omhandler samme situasjonen: ”Herren ga meg de to steintavlene, skrevet med Guds finger. På dem sto alle de ord som Herren hadde talt til dere ut av ilden på fjellet den dagen dere var samlet der.”

Dette har bygd opp om det synet at Gud personlig skrev de 10 bud på steintavlene, og personlig gav dem til Moses. Hvis det er sant så skal dette bekreftes i Bibelen forøvrig, og ikke minst stemme med et bildet Jesus viste oss av Gud.

Johannes 1:18: "Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er."

La oss derfor aller først se på hva budene i loven kalles i 2 Korinter 3:5-9:

”Vi er jo ikke selv i stand til å tenke ut noe på egen hånd. Det er Gud som gjør oss i stand til det, han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. Selv dødens tjeneste, som bygde på bokstaver hugget i stein, var omgitt av en slik herlighet og glans at israelittene ikke klarte å se på ansiktet til Moses. Så klart strålte det, enda glansen tok slutt. Hvor mye klarere stråler ikke da glansen fra Åndens tjeneste? For hadde den tjeneste som fører til fordømmelse, en herlig glans, så må den tjeneste som fører til rettferdighet, stråle med en enda rikere glans.”

Her ser vi 3 ensidig negative beskrivelser av de 10 bud;

  1. bokstaven slår i hjel

  2. dødens tjeneste

  3. den tjeneste som fører til fordømmelse

Du kan jo ”tygge” litt på dette, mens du leser litt i Åpenbaringen 12:10: ”Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet, nå har hans Salvede herredømmet. For anklageren er styrtet, han som dag og natt anklaget våre søsken for vår Guds ansikt.”

La oss se på hva mer Bibelen har å si om hvordan Moses ble gitt loven. Første vers vi skal lese finner vi i Galaterne 3:19: ”Hva så med loven? Den ble gitt som et tillegg på grunn av våre lovbrudd, helt til den ætten kom som løftet gjaldt. Loven ble gitt ved engler, gjennom en mellommann.”

Her er utrykket ”Guds finger” byttet ut med ”engler”.

La oss lese et vers til, og vi går til Apostlenes Gjerninger 7:53: ”dere som mottok loven på befaling fra engler, men ikke holdt den.”

Igjen ser vi at engler brukes for å beskrive hvem som gav loven, IKKE Guds finger! Dette bekreftes igjen i Hebreerne 2:2: ”For når det ordet som var talt gjennom engler, var gyldig, så hvert lovbrudd og all ulydighet fikk sin fortjente straff.”

1 2. Peter 2:4 leser vi om engler som har syndet, noe som etter min oppfatning indikerer at de som oss har en fri vilje: ”For Gud skånte ikke engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt med mørkets lenker til dommen.”

Det samme kan man si bekreftes av det vi leser i Galaterne 1:6-8:Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han!”

Det er altså tydelig i følge Bibelen at engler kan, og til og med har forkynt et annet Evangelium som har ført mennesker bort fra nåden. Det første eksemplet på dette er Adam og Eva, og vi leser i 1. Mosebok 3:1-5:

”Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» Kvinnen sa til slangen: «Vi kan spise av frukten på trærne i hagen. Men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den; for da skal dere dø." Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø! Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt."

Adam og Eva var sikre på at beskjeden var fra Gud, men den var som vi i dag vet fra satan. Det var han, i en engels skikkelse, som introduserte løgnen om Gud.

Tilbake til de 10 bud.

I 2. og 5. Mosebok finner vi samme historie beskrevet, og utrykket "Guds finger" blir brukt som referanse til hvem som skrev og gav Moses loven. Men så ser vi i det nye Testamentet at der sies det at det var engler som var ansvarlige.

Så hva er rett, og har det i så fall noe å bety?

Vel, nummer 1 er at begge deler kan ikke være rett, for enten var det Guds finger eller så var det engler. Det Hebraiske ordet for finger er «etsba» og betyr ganske enkelt finger, og brukes ikke noe sted i Bibelen for å beskrive engler.

Nummer 2 er at loven i den nye Pakt beskrives som noe negativt for menneskene, som vi leste i Hebreerne 3, og at jeg finner det underlig at Gud skal ha gitt oss;

en dødens tjeneste,

en bokstav som slår ihjel, og

et system som fordømmer vår utilstrekkelighet

Nummer 3 er at Jesus kom for å avsette det tankesettet som denne loven hadde gitt oss, og Han var selv i opposisjon til den og brøt den ved flere anledninger. Han helbredet blant annet på sabbaten, og unnlot å steine kvinnen grepet i hor selv om Han visste meget godt at loven krevde det.

For meg peker dette i den retning at det IKKE var Gud som gav oss loven, og at det derfor IKKE var Gud som skrev på steintavlene. Men at lovens system der Gud krevde offer for synd således er rent menneskeskapt, og influert av de samme krefter som førte til fallet i Edens Hage.

Siste vers i dagens leksjon som forsterker dette inntrykket finner vi i Hebreerne 10:5-10:

”Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden: Slaktoffer og offergave ville du ikke ha, men en kropp gjorde du i stand til meg; brennoffer og syndoffer hadde du ingen glede i. Da sa jeg: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg. Først sier han:

Slaktoffer og offergaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og hadde du ikke glede i, enda det er slike offer som bæres fram etter loven.

Deretter sier han: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever det første for å la det andre gjelde. I kraft av denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi kropp ble båret fram som offer én gang for alle.”

Skrev Gud loven på steintavler med sin egen finger? Vel, som du ser leder de bibelske beviser oss mot en annen løsning/tolkning, og min oppfordring til deg er å søke DHÅ om åpenbaring. Husk at Gud taler til deg direkte, og at Han bor i deg med all visdom og innsikt du noen gang vil trenge. Men nytt lys krever faktisk noe av deg også, og det er at du tør å utfordre etablerte sannheter og doktriner, og at du i ydmykhet innrømmer for deg selv at du fremdeles har mye mer å lære, mer å se, og masse nytt land å innta.


bottom of page