top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

6 MYTER OM ENDETIDEN


1. Myte: Den store trengsel kommer snart.

Bibelen sier: "for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli." (Matt. 24:21). Dette sier Jesus når han forteller disiplene om endetidstegnene, og han legger til: "Denne generasjonen skal ikke forgå før alt dette er skjedd." (Matt. 24:34).

Så Jesus forteller disiplene at deres generasjon skulle ikke forgå før alle disse endetidstegnene hadde skjedd. Han snakker ikke om en fremtidig generasjon, men den generasjonen som levde på hans tid. Han sier: DENNE generasjonen skal ikke forgå. Han sier: Når DERE ser disse tingene... (24:33). Han snakker til disiplene. Merk også at det står at det aldri har VÆRT en så stor trengsel, og aldri skal BLI en så stor trengsel. Så Bibelen her setter tidsbegrensninger på når denne trengselen skulle finne sted, og jeg mener det derfor ikke er bibelsk å si at den store trengsel ligger i vår fremtid.

2. Myte: Antikrist kommer snart.

Navnet "antikrist" er bare nevnt i 1. Johannes' brev. 1. Joh. 2:18 forteller oss at "dette er den siste time." Om vi bare kunne tatt Johannes' ord her alvorlig! Han sier: DETTE er den siste time. Han sier ikke: En gang langt inn i fremtiden kommer en siste time. Problemet er at vi tar det som Johannes sier om "antikrist" alvorlig, men vi tar ikke det han sier om tidspunktet alvorlig. Han skriver og forteller dem som levde på hans egen tid at den siste time er kommet til DEM. DE levde i "den siste time", ikke vi i dag. Og han understreker det med å si at det allerede er kommet mange antikrister, og av DETTE skjønner vi at dette er den siste time.

3.Myte: Dyrets merke er en chip i hånda.

Bibelen sier: "...det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i deres høyre hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seksti og seks." (Åp. 13:16-18).

For det første står det ingenting her om at det er en "chip" som skal implanteres i hånda. Og for det andre: Vi kan spekulere på hva dette egentlig betyr, men uansett må vi ta like alvorlig de tidsbegrensninger som denne boken setter. Jesus sier flere rekke steder: "Jeg kommer snart" (f.eks. Åp. 22:7, 12), og dersom vi skal ta Jesu ord alvorlig her så kan ikke 2000 år med venting betraktes som "snart". Noen mener at et slikt "merke" bare er mulig med dagens teknologi, men dersom man ikke vet hva et slikt "merke" egentlig er for noe ut i fra den svært begrensede informasjonen som Bibelen gir, hvordan kan de da vite at det bare er mulig med dagens teknologi?

Det står jo i 1. Mos. 4:15 at Herren gav Kain et "merke" slik at de som møtte ham ikke skulle slå ham ihjel. Så dersom et slikt merke var mulig allerede på Kains tid, hvor mye mer skulle det være mulig i Johannes' tid? Vi leser også i Esekiel 9 om en straff som skulle komme over Jerusalem på den tiden Esekiel levde. Men i 9:4 står det at de som ikke tok del i avgudsdyrkelsen skulle få et merke på sin panne, slik at de ikke skulle bli straffet. Så selv på Esekiels tid var det åpenbart mulig å få et slikt merke i pannen.

4. Myte: Vi skal bli rykket opp til himmelen før trengselstiden.

Dette er en tolkning av bl.a. 1. Tess. 4:17 om at de troende skal rykkes opp i skyer for å møte Herren i luften. Men spørsmålet her er: Hvor hadde Herren tenkt seg? Skulle han komme på skyene for så å ta en u-sving og reise tilbake til himmelen. Eller hadde han tenkt seg til jorden? Ordet "møte", (på gresk "apantēsis") finner vi også i blant annet Apg. 28:15. Her leser vi at Paulus skulle til Rom, og noen kristne på stedet der gikk ham i møte (apantēsis). Snudde Paulus og dro tilbake igjen? Nei, han fortsatte dit han skulle, men de kristne kom Paulus i møte på veien.

På samme måte tror jeg det er ment i 1. Tess. 4:17. De kristne skulle komme Jesus i "møte", fordi Jesus hadde tenkt seg til jorden. Et annet poeng er Matt. 13 der vi finner lignelsen om hveten og ugresset. Her leser vi at hveten og ugresset skulle SAMMEN vokse opp inntil høsten. Og når høsten kom skulle FØRST ugresset sankes. (Vers. 30).

5. Myte: Alle folkeslag har ikke hørt evangeliet ennå

Dette forutsetter at vår forståelse av "alle folkeslag" er det samme som Bibelens forståelse av dette. Men vi ser allerede i Apg. 2:5 at i høytiden var det samlet jøder fra "alle folkeslag under himmelen". Men var det virkelig eskimoer og indianere og nordmenn og aboriginere samlet i Jerusalem i apostlenes tid? Nei, det virker ganske urimelig å tro. Så begrepet "alle folkeslag" virker å være mer en forståelse av de folkeslagene som var kjent på den tiden, og som bodde i et bestemt geografisk område. Og skal vi ta deres ord bokstavelig, så forteller de oss at evangeliet hadde blitt forkynt i hele verden. De sier:

"...evangeliet...som er blitt forkynt til all skapning under himmelen" (Kol. 1:23).

"...deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jorderikes ende" (Rom. 10:18).

Når det står at evangeliet skulle forkynnes i hele "verden" i Matt. 24:14 så er "verden" på gresk her "oikoumené". Dette kan også bety "land", og dette var det samme ordet som ble brukt i Luk. 2:1, der det står at "hele verden (oikoumené) skulle innskrives i manntall." Vi forstår på samme måte her at det ikke kunne være snakk om bokstavelig talt hele verden, men hele den romerske verden som skulle skrives inn. Og, som nevnt før, Jesus sier jo at alt dette skal skje innen en generasjon (Matt. 24:34).

6. Myte: For Herren er en dag som 1000 år og 1000 år som en dag (2. Pet. 3:8).

Dette verset blir flittig brukt til å mene at begreper som "snart" ikke nødvendigvis betyr "snart", og at "de siste tider" kan vare i et par tusen år. Fordi Gud er evig og er ikke bundet av tid slik som oss. Så når Johannes i Johannes' åpenbaring får vite om det som "snart skal skje", så kan dette være profetier som kan ta flere tusen år å oppfylle.

De som bruker dette verset har kanskje ikke lest verset etterpå: "Herren er ikke sen med å oppfylle løftet, slik noen anser som sen, men er tålmodige mot dere, og ønsker ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse." Så vi leser her at Herren er ikke sen, men han drøyer fordi han vil at ingen skal gå fortapt. Men dersom han drøyer i 2000 år er det nettopp dette som skjer, nemlig at mange FLERE går fortapt i mellomtiden!

Og med en slik forståelse av tiden, så kan vi plutselig ikke stole på noe av det Bibelen sier om tiden. F:eks. når Gud sier i Jes. 42:14 at "Jeg har tiet i lang tid", så kan jo dette like gjerne bety: "Jeg har tiet i kort tid". På den måten gir ingen av disse tidsbegrepene noe mening lenger, med en slik tenkning.


bottom of page