Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

6 MYTER OM ENDETIDEN


1. Myte: Den store trengsel kommer snart.

Bibelen sier: "for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli." (Matt. 24:21). Dette sier Jesus når han forteller disiplene om endetidstegnene, og han legger til: "Denne generasjonen skal ikke forgå før alt dette er skjedd." (Matt. 24:34).

Så Jesus forteller disiplene at deres generasjon skulle ikke forgå før alle disse endetidstegnene hadde skjedd. Han snakker ikke om en fremtidig generasjon, men den generasjonen som levde på hans tid. Han sier: DENNE generasjonen skal ikke forgå. Han sier: Når DERE ser disse tingene... (24:33). Han snakker til disiplene. Merk også at det står at det aldri har VÆRT en så stor trengsel, og aldri skal BLI en så stor trengsel. Så Bibelen her setter tidsbegrensninger på når denne trengselen skulle finne sted, og jeg mener det derfor ikke er bibelsk å si at den store trengsel ligger i vår fremtid.

2. Myte: Antikrist kommer snart.

Navnet "antikrist" er bare nevnt i 1. Johannes' brev. 1. Joh. 2:18 forteller oss at "dette er den siste time." Om vi bare kunne tatt Johannes' ord her alvorlig! Han sier: DETTE er den siste time. Han sier ikke: En gang langt inn i fremtiden kommer en siste time. Problemet er at vi tar det som Johannes sier om "antikrist" alvorlig, men vi tar ikke det han sier om tidspunktet alvorlig. Han skriver og forteller dem som levde på hans egen tid at den siste time er kommet til DEM. DE levde i "den siste time", ikke vi i dag. Og han understreker det med å si at det allerede er kommet mange antikrister, og av DETTE skjønner vi at dette er den siste time.

3.Myte: Dyrets merke er en chip i hånda.

Bibelen sier: "...det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i deres høyre hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seksti og seks." (Åp. 13:16-18).

For det første står det ingenting her om at det er en "chip" som skal implanteres i hånda. Og for det andre: Vi kan spekulere på hva dette egentlig betyr, men uansett må vi ta like alvorlig de tidsbegrensninger som denne boken setter. Jesus sier flere rekke steder: "Jeg kommer snart" (f.eks. Åp. 22:7, 12), og dersom vi skal ta Jesu ord alvorlig her så kan ikke 2000 år med venting betraktes som "snart". Noen mener at et slikt "merke" bare er mulig med dagens teknologi, men dersom man ikke vet hva et slikt "merke" egentlig er for noe ut i fra den svært begrensede informasjonen som Bibelen gir, hvordan kan de da vite at det bare er mulig med dagens teknologi?

Det står jo i 1. Mos. 4:15 at Herren gav Kain et "merke" slik at de som møtte ham ikke skulle slå ham ihjel. Så dersom et slikt merke var mulig allerede på Kains tid, hvor mye mer skulle det være mulig i Johannes' tid? Vi leser også i Esekiel 9 om en straff som skulle komme over Jerusalem på den tiden Esekiel levde. Men i 9:4 står det at de som ikke tok del i avgudsdyrkelsen skulle få et merke på