top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

10 SPØRSMÅL OM ENDETIDEN FUTURISTER MÅ KUNNE SVARE PÅ


"Futurister" er de som tror at Bibelens endetidsprofetier ennå ikke er oppfylt. Men de har en del spørsmål å svare på for å eventuelt få dette til å gå opp. Her er 10 av dem.

1. Dersom Daniel fikk beskjed om å forsegle sine profetier (Dan. 12:4), fordi det er om "mange dager" (Dan. 8:26), mens Johannes IKKE skulle forsegle sine profeter fordi "tiden er nær" (Åp. 22:10), hvordan kan da Johannes' sine profetier ennå ikke være oppfylt?

2. Hvorfor bruker Bibelen konsekvent gammel teknologi når den snakker om endetiden? Eksempler: hestevogner og slaver (Åp. 18:13), kornkvern (Mat. 24:41), hestevogner og hestefolk (Dan. 11:40), pil og bue og klubber og spyd (Esek. 39:9)

3. På pinsedagen (Apg. 2) sier Peter at dette som er skjedd er det som Joel snakket om da han sa "I de siste dager..." Peter siterer både angående åndsutgydelsen og at solen skal bli mørk og månen til blod. Hvorfor skulle Peter fortelle dem om solen som skal bli mørk og månen til blod i forbindelse med åndsutgydelsen, dersom dette skulle være 2000 år frem i tid?

4. Hvorfor leser vi at menighetene rundt omkring "ventet" og var "tålmodige" på Jesu gjenkomst? (Eks. 1. Kor. 1:7, 1. Tess. 1:10, Jak. 5:7) Hvorfor skulle de vente på noe som var tusenvis av år frem i tid?

5. Dersom begreper som "snart", "nær", "ikke drøye" osv. i prinsippet kan bety flere tusen år, vil ikke samtidig begrep som uttrykker lang tid bety det motsatte? Så f.eks. når Gud sier i Jes. 42:14: "Jeg har tiet i lang tid", så kan dette like gjerne bety "Jeg har tiet i kort tid" ifølge deres logikk?

6. Hvorfor står alle endetidstegnene i Matt. 24 og Luk. 21 i forbindelse med tempelets ødeleggelse som vi VET skjedde i år 70? Gir det ikke dermed mer mening å legge alt til år 70 når Jesus sier at "denne generasjonen skal ikke forgå før alt dette er skjedd"? (Mat. 24:34).

7. Brevet til Hebreerne forteller oss at de "ser dagen nærme seg" (Heb. 10:25). Hvordan kunne de se at dagen nærmet seg allerede for 2000 år siden?

8. Paulus snakker om at "fortapelsens sønn" skal sette seg i tempelet før Herrens komme. (2. Tess. 2:13). Vi vet at tempelet ble revet i år 70. Hvor sannsynlig ut ifra sammenhengen er det at Paulus hadde et gjenoppbygd tempel i tankene når han skrev dette?

9. Hvorfor dette stadige fokuset på å "våke" og ikke sove i forbindelse med Jesu gjenkomst, dersom gjenkomsten lå 2000 år frem i tid? (Mat. 24:42, 25:13, 1. Tess. 5:6, 1. Pet. 1:13, Rom. 13:11).

10. Peter forklarer at Herren ikke er sen med sine løfter, men tålmodig fordi han ikke vil at noen skal gå fortapt. (2. Pet. 3:9). Dersom målet er at ingen skal gå fortapt, hvordan kan det da forsvares å vente 2000 år slik at millioner, ja, milliarder har gått fortapt i mellomtiden?


bottom of page