Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Fortapt i vår blindhet


Fortapelse må under ingen omstendighet forveksles med helvete, da disse har ingenting med hverandre å gjøre. Helvete kommer fra ordet Gehenna, og betyr et konkret sted utenfor Jerusalem. For en jøde frembringer Gehenna de samme reaksjoner som Auschwitz gjør for en tysker, da det representerer en skamplett i deres historie. Der ofret den nemlig sine egne sønner og døtre til guden Molok ved å brenne dem til døde. (Jeremia 7:30-33)

Så når Jesus brukte stedsnavnet Gehenna tenkte ikke tilhørerne på et fremtidig tortursted for de ufrelste, for konseptet med evig tortur i etterlivet for de ufrelste var ennå ikke ”oppfunnet.” For det å bryte loven utløste ikke en straff i etterlivet, men velsignelser og straff var noe som gjaldt kun det jordiske livet.

Fortapelse og helvete er ikke det samme.

Fortapelse kan derfor umulig handle om det Dantes inferno-liknende torturstedet for de ufrelste som noen kristne fremdeles tror på, og heller ikke det fysiske stedet Gehenna – søppeplassen utenfor Jerusalem. Ordet "fortapelse" er oversatt fra appolumi, og betyr: borte fra, ødelegge helt, kutte helt av.

apóllymi (from 575 /apó, "away from," which intensifies ollymi, "to destroy") – properly, fully destroy, cutting off entirely (note the force of the prefix, 575 /apó). Strongs

Det faktum at fortapelse og helvete stammer fra to helt forskjellige ord, der det ene er et stedsnavn, det andre er et adjektiv som beskriver en tilstand til et menneske, beviser at Bibelen snakker om to helt ulike forhold. Det å oversette helvete og fortapelse likt er like rart som å oversette Oslo og "trist" til å bety det samme.

Dagens tekst er fra 2 Korinter 4, og vi leser først vers 3: ”Er vårt evangelium skjult, så er det for dem som går fortapt det er skjult.” Ordet fortapt er oversatt fra apollymenois, en bøyning av appolumi.

Hva er denne fortapelsen som Paulus snakker om her? Det første jeg vil du skal legge merke til er at Paulus sier at de fortapte ikke ser Evangeliet, og at det er skjult for dem. De er altså blinde for Evangeliet, eller som Paulus sier; vårt evangelium, og dette i sterk kontrast til den loviske forkynnelsen fra "de andre" som var rådende på denne tiden. Og hvem var de fortapte som ikke anerkjente Jesus som Gud? Jo, det var jødene, de skriftlærde og fariseerne. Matteus 10:5-6: ”Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i nogen av samaritanenes byer, men gå heller til de fortapte får av Israels hus!" (1930)

Legg spesielt merke til hva Paulus IKKE sier, og det er at fortapelse IKKE har noe med en evig straff i etterlivet å gjøre, men om en "her og nå tilstand" der man ikke ser/er blind for noe - mangler kunnskap/lys – lever i mørke/fravær av sannhet.

Dette at man også må notere seg hva Bibelen IKKE sier, like mye som hva den sier, er et viktig fortolknings-prinsipp. Ellers står man i fare for å legge inn tolkninger som passer med hva man allerede tror, og