top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Frykt selger!


Nobel vinner Daniel Kahneman: ”Vi frykter et tap dobbelt så mye som vi ønsker å vinne.”

Dette prinsippet har et navn; frykten for å tape – fear of loss. Prinsippet er velkjent i business og markedsføring, og spiller på det faktum at frykten for å tape langt overgår ønsket om å vinne.

Dette kan jeg illustrere ved to selgende tekster der varen er en strømavtale som er 1000 kroner billigere i året enn nærmeste konkurrent. Den ene teksten er ok, mens den andre er overlegent best.

OK: SPAR 1000,- årlig på dine strømutgifter. Kjøp vår strømavtale!

BEST: IKKE TAP 1000,- årlig på dine strømutgifter. Kjøp vår strømavtale!

De som presenterer alternativet til å kjøpe strømavtalen som et tap vil oppnå et betydelig høyere salg. Faktisk mer enn dobbelt så høyt! Årsaken er ganske enkelt at vi frykter tap dobbelt så mye som vi ønsker å vinne.

I helsebransjen ser vi akkurat det samme prinsippet – fear of loss – i funksjon, og de produktene som selger overlegent best er de som vil hjelpe deg til å ikke bli syk, ikke få vondt, hindre tette blodårer, og passe på at du ikke TAPER helsen din. Vi er redde for å tape helsen mye mer enn vi trigges av konseptet bedre helse, selv om det er akkurat samme tingen.

Derfor er det totalt ubibelske konseptet "helvete" så utbredt i kristen tankegang, for det er ganske enkelt så mye enklere å selge Evangeliet når alternativet presenteres som et tap. Og noe mer salgbart tap enn helvete er det vel ikke mulig å oppdrive, for her snakker man om en barbarisk tortur i evigheters evighet.

Får du et menneske til å tro på at alternativet til å si ja til Jesus er evig tortur over åpen ild, ja da er i praksis jobben gjort. Vi er jo laget slik at vi fokuserer dobbelt så mye på hva vi risikerer å tape enn hva vi kan vinne, og med et slikt alternativ sier det seg selv hva som blir fokuset.

Det blir på hva man er frelst fra, mye mer enn hva vi er frelst til!

Dette hører vi da også fra ulike talerstoler, og ikke minst på Facebook der ”helvete-debatten” i disse dager raser for full styrke. Jeg er ikke en aktiv deltaker i debatten på Facebook, men har nok min del av skylden/æren for at denne bibelske og sataniske løgnen er i ferd med å få sitt endelige dødsstøt.

De som tror på helvete drives av frykten for å tape. Deres argumenter er slike som; ”Om helvete ikke finnes, hva er vi da frelst fra? Hvorfor trengte Jesus å dø på korset om det ikke var for å frelse oss fra helvete?” De drives av frykt mer enn av kjærlighet, og basisen i deres religionsutøvelse er ikke tro, men frykt.

De drives av frykten for å tape, av fear of loss!

Men hva sier Bibelen om å frykte? Jo, den sier at vi tvert imot ikke skal frykte, ikke trenger å bekymre oss, ikke være redde, men hvile i en trygg tillit til at:

”verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.” (Romerne 8:39)

Helvete er ikke annet enn en løgn, og et hedensk konsept som bevisst ble tatt inn i bibelsk teologi og vokabular i år 725 e.Kr. Før dette eksisterte ikke konseptet "helvete" i Bibelen, og Jesus snakket da følgelig aldri om helvete. Han brukte ordet Gehenna, som jødene kjente meget godt til. Dalen utenfor Jerusalem ved navn Gehenna, hebraisk Ben Hinnom i GT, var nemlig en skamplett i deres historie, for der hadde de brent sine egne sønner og døtre til døde ved å ofre dem til den hedenske guden Molok.

Denne barbariske og umenneskelige praksisen forteller Gud i klartekst til Jeremia at Han har avsky for: ”De bygde offerhauger for Ba’al i Ben-Hinnom-dalen, for å ofre sine sønner og døtre til Molok. Det har jeg ikke pålagt dem, og det har aldri vært i mine tanker at de skulle gjøre noe så avskyelig og på den måten lokke Juda til synd.” (Jeremia 32:35-36)

Faktisk er det slik at det å bevise at det vi kaller "helvete" ikke er bibelsk korrekt, er noe av det aller enkleste teologisk sett. For ikke er navnet helvete riktig, men det skulle stå "Gehenna." For om helvete var rett oversettelse av Gehenna, hvorfor oversettes ikke "Ben Hinnom" (hebraisk for Gehenna) i GT til helvete? Kanskje fordi det ville ha sett litt rart ut, og ville ha ødelagt for innføringen og vedlikeholdet av dette hedenske konseptet?

”De bygde offerhauger for Ba’al i HELVETE, for å ofre sine sønner og døtre til Molok. Det har jeg ikke pålagt dem, og det har aldri vært i mine tanker at de skulle gjøre noe så avskyelig og på den måten lokke Juda til synd.”

For meg er det åpenbart at helvete som konsept ble ført inn i kristendommen som et rent maktmiddel. Ved at man kunne forkynne risikoen for et tap av en slik djevelsk karakter, fikk man et grep på menigheten som var uvurderlig, om man tenkte egen vinning. For om du i praksis hadde menneskets evige skjebne i dine hender, hadde du samtidig deres lojalitet og penger.

Konseptet helvete gav kirken makt!

Jeg vil bruke mitt liv på å jobbe aktivt for å selge Evangeliet om at Jesus viste oss Gud i tanker, ord og gjerning, og at Gud er hundre prosent lik Sønnen. Som Jesus ikke straffet sine fiender, men viste barmhjertighet og ubetinget kjærlighet til alle, slik er også Gud. Gud er kjærlighet, og i den ubetingede kjærligheten er det ikke plass til straff eller hevn, og minst av alt et fremtidig helvete, men Gud er bare nåde, godhet og miskunn.

Som Jesus tilgav alle, tilgir også Gud, og som Jesus elsker alle, elsker også Gud. Det eksiterer ikke en eneste tanke om straff i Guds sinn, og i 1 Johannes 1:5 konkluderer Johannes på denne måten: ”Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke.”

Jakob sier det på denne måten i Jakob 1:17: ”All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far; hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke.”

Gud er akkurat som Jesus, og konseptet "helvete" er ikke annet en satanisk løgn som spiller på frykten for å tape. Men det er en himmelsk medisin mot denne frykten, og det er å ta imot åpenbaringen om at Guds kjærlighet er uten betingelser, og at Jesus virkelig kom for å vise oss det sanne bildet av Gud.

”Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt.” (1 Johannes 4:18)

De som fokuserer på hva man er frelst fra er drevet av frykt, mens de som fokuserer på hva man er frelst til drives av kjærlighet. Ja, jeg vil faktisk si det så sterkt at de som aktivt, og i harde ordelag forsvarer helvetes eksistens, drives av løgnen og dermed løgnes far, satan. For med frykten som våpen selger de sitt budskap;

”Ta imot Jesus før du dør, ellers!” Eller som Hallesby sa det til de ufrelste i sin samtid: ”Vet du ikke at om du stuper død om akkurat nå, så stuper du like inn i helvete!” Regner med at du ser hvor de har sitt fokus?

I samme grad som ditt fokus er på hva du taper på å ikke si ja til Jesus, hva du frelses fra, i samme grad er du styrt av frykt! Du har ennå ikke sett fullt ut hva du er frelst til, og kanskje du til og med er en av dem som konkluderer med at om det ikke var noe å bi frelst fra, ja hva var da vitsen med korset?

Jeg kan skrive side opp og side med hva som var vitsen med korset, men skal holde meg til å si at Jesus er verdens frelser, og uten Jesu død – ingen frelse. Livet med Jesus er et så ufattelig rikt liv, med så mye frukter og velsignelse at min blogg ikke er stor nok til å beskrive dette.

Den ubetingede kjærligheten er nemlig ikke bare et konsept, noe fint å tro på, en lettvint måte å leve på, et liv uten ansvar og konsekvenser, men det er Jesu liv på innsiden av deg i aktiv form. Det er Jesus som lever sitt liv i deg totalt uhindret av løgner som helvete, straff, evig pine, og alt annet som er basert på løgnen om at Gud opererer etter systemet straff og belønning.

Evangeliet trenger ikke et helvete som alternativ, og trenger ikke fear of loss for å selge, men det er mer enn nok med Jesus. Du er ikke frelst fra noe annet enn løgnene om Gud i ditt sinn, der "helvete" er den aller verste av dem alle. Det er derfor på høy tid at noen løfter sine røster, koste hva det koste vil, og sier klart i fra:

"HELVETE ER EN LØGN!"


bottom of page