top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Forkynn Jesus – ikke Bibelen!


I alt for mange år handlet kristenlivet om hva Bibelen sa om det ene og det andre temaet, om det var penger, helbredelse, dåp eller menighetsliv. Det var boka som var i sentrum, og bibelvers ble diskutert og debattert. Mitt fokus var på innholdet i boka, og hvordan bli best mulig kjent med den.

Det var som å gå på skolen egentlig, for det dreide seg i stor grad om kunnskap, og jeg husker enda hvor imponert jeg ble over en liten gutt som kunne sitere utenat en hel rekke bibelvers fra hele Bibelen som alle handlet om Jesus. Gutten var raskt blitt en internasjonal kjendis på den kristne arena på grunn av sin klisterhjerne, og mer enn en forkynner pekte på denne gutten som et forbilde for oss alle.

Man måtte kunne sin Bibel, sa de!

På nittitallet gikk det mye i kunnskap om Bibelen, og de forkynnerne som kunne sitere vers utenat hadde et fortrinn framfor de andre. Jeg husker veldig godt den gode følelsen da jeg selv kunne sitere mine første vers utenat. ”Så flink du er” sa de etter møtet, og dette inspirerte meg til å lære meg enda flere vers.

I dag har jeg snudd helt om og forkynner ikke lenger Bibelen, men Jesus. Jeg sier om meg selv at jeg ikke studerer teologi, men Jesologi. For det er ikke Bibelen vi skal forkynne, men Jesus! For alt er sentrert om Ham, og vår eksistens, universets tilblivelse og tilstedeværelse kan tilskrives Ham vår Frelser, Konge, Gud, Herre og Mester Jesus Kristus.

Hvis vi ser på Bibelen i et tidsperspektiv, og forutsetter at menneskeheten har eksistert i noe over 8000 år, så har vi ikke hatt Bibelen tilgjengelig i mer enn 10 prosent av denne tiden. Den ble først trykt i Tyskland i 1454 i ca 200 eksemplarer på Latin, men i vår tid er den blitt allemannseie. Men på tross av denne massive tilgjengeligheten, ikke minst på internett, så er det i dag allikevel 3 milliarder mennesker som ikke har hørt om Jesus og som da heller ikke kjenner til Bibelen.

Så hvis Bibelen var Guds oppfinnelse for å frelse verden må jeg si som forretningsmann at Han bommet på markedet. For å nå ut med et så viktig budskap til kun de som har levd de siste hundre årene, og av disse så er det altså milliarder som ikke kjenner til konseptet Bibelen, så må det vel kunne hevdes at dette ikke minner mye om en allmektig Gud.

Kloke hoder har også regnet ut at av alle de mennesker som noensinne har levd er det mer enn nitti prosent som aldri har hørt Evangeliet forkynt. Tallet på hvem som i sin levetid aldri fikk anledningen til å lese Bibelen er mye større, så for meg er det åpenbart at Guds plan aldri var Bibelen.

Guds plan var Jesus!

Da Gud kom til jorden i sin sønn Jesus eksisterte det selvsagt ingen Bibel med et gammelt og nytt Testamente, men kun det de kalte Skriftene. Menneskeheten hadde da eksistert i ca 4000 år, og i den siste del av denne perioden ble de historiene som vi i dag kaller det gamle Testamentet nedtegnet skriftlig.

De tidligste skribentene kjente ikke til at det fantes en Satan, så deres gjenfortellinger beskrev en dualistisk Gud som stod bak både det gode og det onde. Først 500 år før Kristus ser vi at Satan skilles fra Gud, og fortellingene endrer karakter. Men summen av Skriftene gir altså ikke et klart bilde av Guds hjerte og sanne karakter, og de skriftlærde kjenner derfor ikke igjen Gud i Jesus.

Tvert imot så underkjenner de Ham og Hans budskap, og velger å stole mer på Skriften og deres tolkning av dem, enn på Jesus. Dette er bakgrunnen for Jesu ord til dem i Johannes 5:39-40: ”Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv.”

Som vi alle vet så kostet det Jesus å forkynne at Han var Gud, og det ofte på tross av det som ble hevdet i Skriften. Bibelen er full av historier av mennesker som hadde Skriften på sin side men Jesus mot seg, og Jesus kom opp i en mengde slike konflikter. Til slutt vet vi hva prisen ble, Hans død på korset på Golgata.

I deres sinn korsfestet de en bedrager og opprører mot deres hellige Skrift, men vi liker å tenke at Gud ofret sin egen sønn for å kjøpe oss fri fra våre synder, og lar ofte dette være den eneste årsaken til Jesu død. Men dette er en overforenkling og lang i fra hele sannheten, for hva var det som ble korsfestet på korset sammen med Jesus?

Ja du gjettet riktig, det var loven som stod nedtegnet i Skriftene.

Det var Jesu forkynnelse av seg selv som Gud, og Hans dom over Skriftenes ufullkommenhet som førte til Hans død. Men Han avskrev ikke Skriften totalt, men tvert imot sa Han at de handlet om Ham. Det var på dette grunnlag at jeg tror Paulus sa til Timoteus at han ikke måtte avskrive hele Skriften, selv om Han (Paulus) ved å følge Skriften bokstavelig hadde vært Jesu motstander.

Apostlenes gjerninger 9:4-5: ”Han falt til jorden og hørte en røst si til ham: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han spurte: «Hvem er du, Herre?» Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.”

Timoteus skal overta ansvaret for en rekke menigheter, og i lys av Paulus omvendelse fra sin bokstavtro føler han nok et behov for å klargjøre sitt nye syn på Skriftene. For alle kjente jo til Paulus sine tokt mot de kristne, der Han med Skriften som våpen var indirekte ansvarlig for utallige kristne menneskers død. Derfor ber han Timoteus skille mellom det i Skriften som er inspirert av Gud, og det som ikke er det, for Paulus hadde forstått at bokstaven "bokstavelig talt" slo ihjel!

2 Timoteus 3:16: ”Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd.”

Ikke alt i Skriften var altså inspirert av Gud og dermed nyttig til læring og hjelp, og heller ikke alt i Bibelen er det. Men mye er inspirert av Gud, og inneholder fantastiske åpenbaringer. Så les Bibelen, men forkynn Jesus.

Det er viktig å ikke sette likhetstegn mellom boka Bibelen og Guds ord, for Guds ord er Jesus. Bibelen handler om Jesus for det sa Jesus selv, men den er ikke Jesus. I Johannes 1:14 står det: ”Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”

Jeg regner med at du forstår at det ikke var Bibelen som ble til et menneske, men at det var Jesus. Og la oss også lese Peters kjente oppfordring i 1 Peter 4:11: ”Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord.”

Hvem av oss har vel ikke tenkt på Bibelen når dette verset har blitt sitert? Men det er ikke Bibelen Peter snakker om, for den ligger langt i fremtiden. Det er heller ikke Skriften for ordet Peter bruker er logos – Guds ord/Jesus.

Peter roper ut av vi heretter må se til at vi forkynner Jesus!

I denne dagens leksjon roper jeg ut det samme. Se til at du forkynner Jesus, og ikke Bibelen! For bokstaven slår fremdeles ihjel, men Ånden gir liv. Les Bibelen, studer og grunn på den, og ta imot de åpenbaringer Ånden gir deg av Jesus. Men ikke forkynn dine egne tolkninger av Bibelen, men se til at du forkynner Jesus og bare Han!

Kolosserne 1:25-29: ”For den er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg hos dere: å fullføre tjenesten med Guds ord, den hemmelighet som har vært skjult fra evighet av og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne hemmelighet betyr for folkeslagene: Kristus blant dere, håpet om herlighet! Ham er det vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. For å nå dette mål arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke.”


bottom of page