top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Jesus-fokus


Du vil automatisk dras mot det du fokuserer på, og om det blir sterkt nok vil alt i livet måtte underordne seg dette altoppslukende fokuset. Igjen vil jeg dra et eksempel fra min tidligere karriere som kroppsbygger, der jeg allerede som seksten-åring bestemte meg for å bli norgesmester i tungvekt. Det ble mitt fokus, og mitt eneste mål.

De aller fleste på treningssenteret hadde ikke dette spissede fokuset som jeg hadde, men i deres vid-vinklede fokus var det rom for både fast-food, alkohol og festing i helgene. Men min linse var fininnstilt på målet, og det var ikke plass til så mye som en tyggegummi en gang. Alt jeg gjorde skulle ha en positiv effekt, og alt annet ble underkjent.

Som det er viktig å ha riktig fokus som idrettsmann, så er det så uendelig mye viktigere å ha det rette fokuset vårt kristne liv. La oss se litt på dette sammen i denne leksjonen, og aller først går vi til Johannes 1:1-3 og ser hva Johannes har å si om dette.

”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.”

Her ser vi at livet og dets opprinnelse og skapelse handler om Jesus. Det er Jesus som Johannes gir navnet Ordet, (logos) og alt som er skapt er altså blitt til ved Ham. Gud kom ned til oss mennesker via Sønnen (Ordet), og i vers 14 sier Johannes:

”Og Ordet (Jesus) ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”

Jeg vil også ta med hva Paulus sier om hva som skal være vårt fokus, og vi leser i Kolosserne 1:15-16: ”Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham.”

Siste vers som forteller oss hva som skal være i sentrum av vår tro, er det som kalles den lille Bibel.

Johannes 3:16: ”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

Vårt fokus er Jesus, og bare Ham. Det er Han som skal være sentrum i vår tro, og Jesus sier da også selv i Johannes 14:6: ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.”

Det er faktisk mulig å miste Jesus-fokuset i en hektisk hverdag, og mange av oss vil sikkert kjenne oss litt igjen i det? Familie, jobb, skolegang og karriere kommer inn som nye positive faktorer og skyver på en måte Jesus litt nedover og ut av fokus. Men også negative faktorer som sykdom, skilsmisse, og ikke minst brutte relasjoner kan få samme effekt.

Men visste du at Bibelen også kan stjele fokus fra Jesus?

Jo, du hørte riktig. Bibelen kan stjele Jesus-fokuset fra deg, og du kan ende opp med å fokusere mer på dine tolkninger om Gud, enn på hva Jesu liv viste oss. Bibelen kan faktisk få en så stor plass hos deg at du kan bli en som forsvarer dine meninger om Bibelen mer enn du forkynner Jesus. Bibelen har potensialet, som alt annet, til å bli en avgud for mennesker. Alt handler om fokus, om det er på oss, våre tolkninger, eller på Jesus!

Adam og Eva var skapt perfekt i Guds bilde, men på tross av at dette så vet vi jo alle at de feilet. Hvordan kunne det skje? De var jo skapt av en fullkommen Gud, og hadde ikke en gang i nærheten av de utfordringer som senere slekter fikk å hanskes med?

Deres sinn var rene, og ikke forurenset av opplevde svik, avvisning, utroskap, vold, og til og med drap. De var som uskyldige små barn å regne, skapt av en fullkommen Gud, men de feilet allikevel? Årsaken er som du sikkert har forstått at de var mennesker, riktig nok skapt av en fullkommen Gud, men ikke fullkommen i seg selv. De var fullkomne så lenge de satt all sin lit til den fullkomne Gud og hadde hele sitt fokus på Ham, men i det de begynte å fokusere på seg selv kom fallet.

I løpet av de neste 4000 år ble det overlevert muntlige fortellinger om Gud fra generasjon til generasjon, og i det siste tusenåret før Jesus kom ble dette etter hvert skrevet ned. Ufullkomne mennesker, inspirert av en fullkommen Gud, forfatter det vi i dag kaller det gamle Testamentet. Og for et skrift det er! På helt overnaturlig vis ser vi for eksempel Jesaja profetere treffsikkert om Jesus som skal komme, og vi finner masse andre profetier som samstemmer med andre av Bibelens skribenter.

Bibelen viser oss en fullkommen Gud, men den viser oss også hvor ufullkomne vi mennesker er. Vi ser drap, hevn og sinne, og til og med enkelte fakta-feil kan man lett finne i Bibelen om man vil lete etter det. Men gjør dette Gud noe mindre?

Jeg spurte Gud om dette, for jeg ikke lenger kunne feie under teppet at Bibelen var farget av at den;

  1. Var inspirert av en fullkommen Gud

  2. Skrevet av ufullkomne mennesker

Jeg trengte Guds hjelp til å plassere dette for meg ufattelige paradokset i tankelivet! For som mange andre hadde Bibelen fått merkelappen fullkommen, og ikke en gang et komma skulle fjernes. Så det å ta inn over seg at Bibelen plutselig ikke kunne stoles på som om det var Gud selv som hadde skrevet den i fred og ro i skrive-salen i Himmelen, det ble rett og slett ikke bare vanskelig, men skapte også en stor frykt i meg.

Finnes ikke Gud allikevel? Hva om Bibelen rett og slett er skrevet ned av mennesker som deg og meg, og ikke alt reflekterer Guds karakter? Jeg fikk rett og slett eksistensielle spørsmål, og stolte ikke på andre enn Gud til å svare meg.

”Hvordan kan det ha seg at Bibelen ikke er fullkommen, men inneholder til og med faktafeil og selvmotsigelser?”

Svaret jeg fikk var dette: ”Dere er skapt av en fullkommen Gud, og vil automatisk fokusere på det fullkomne. Hadde noe på jorden, inkludert Bibelen vært fullkommen, hadde dere fokusert på det, og blitt et lett bytte for fiendens bedrag. Men Bibelen i seg selv er ikke fullkommen, men den peker på den Fullkomne, min Sønn Jesus Kristus!”

For meg løste dette hele problemstillingen, men jeg forstå de som blir redde av å høre dette. Jeg har stor respekt for deg som rygger litt i frykt (kanskje også sinne?) for dette budskapet, men jeg tror det er viktig. For jeg tror vi er inne i en periode som er en kopi av da Jesus kom og tok et oppgjør med den rådende bokstav-troen.

Jesus ba de skriftlærde om å skifte fokus, fra ordene om Ham og til Ham! For de hadde dukket ned i ”boka” og trodde faktisk mer på sine meninger om den, enn de gjorde på Jesu liv. Bare se hvordan Jesus forklarer dette til dem i Johannes 5:39-40:

”Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv.”

Hvor er ditt fokus? Husk at det er ikke enten Jesus eller Bibelen, men begge deler. Men det forutsetter at du er villig å la alt fokus være på Ham, og således tolke/forstå Bibelen i lys av Jesu liv. Det vil garantert koste deg noe da enkelte av dine nåværende sannheter vil forsvinne, og alle slike ”skilsmisser” gjør vondt.

Ikke gjør som de skriftlærde og stå imot det nye lyset, som er at Jesus ER Gud, men fokuser kun på Ham, og ikke vær redd for de eventuelle konsekvenser det får for dine nåværende doktriner. Jesus-fokus er ikke farlig, det er det eneste riktige!


bottom of page