top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Ta ikke feil!


Tenk deg at all matematikk er bygd opp rundt påstanden om at 1 pluss 1 er 3, og at alle kalkulasjoner og beregninger bærer med seg denne graverende feilen. Hvordan tror du dette ville arte seg i praksis? Nå er jeg ingen matematiker, men ser i hvert fall at man fort vil få problemer med logikken.

Regnestykkene vil rett og slett ikke gå opp, og matematikk vil bli noe vi "vanlige folk" aldri vil få helt til å stemme, men blir forbeholdt eliten og ekspertene.

Men så en dag kommer det en person og påstår noe helt nytt og radikalt, nemlig at 1 pluss 1 er 2! Han forteller de gode nyhetene til en annen, som igjen forteller dette videre, og etter en tid er det mange som ser sannheten. Matematikk er plutselig forståelig for alle, og gruppen som har sett lyset vokser.

Men så får de lærde høre hva som skjer, og de blir bekymret. Hva vil skje med oss om dette får vokse ukontrollert? Da vil jo vi miste mistet både ansikt og ære, og for ikke å snakke om våre posisjoner vi har slitt for å oppnå? Alt vi har bygd opp rundt vår lære, nemlig at 1 pluss 1 er 3 rives nå i fillebiter, og av hvem? Jo, en uskolert gjeng med matematiske opprørere!

Ekspertene går til motangrep, og det første de gjør er å fjerne lederen som startet det hele. Hvis de bare får han ut av veien på en avskrekkende måte så vil nok hele bevegelsen dø ut av seg selv. Som tenkt så gjort, og lederen for denne nye matematikken, denne kjetterske tanken og ideologien, tas av dage.

I flere hundre år tvinges de under jorden, men på tross av motstand og forfølgelse vokser de allikevel i antall. For lyset ikke lar seg slukke, og åpenbaringen om at 1 pluss 1 er 2 er så radikalt enkel at har du først sett det, klarer du ikke å holde det for deg selv. Du bare MÅ dele det med andre, for plutselig er alt logisk!

Ok, jeg regner med at du forstår hva jeg snakker om og du har rett i dine mistanker, det er Evangeliet og de to gudsbildene. Det ene gudsbildet finner vi i den gamle Pakt, og det nye gudsbildet som Jesus viste oss beskrives i den nye Pakten. (Dog finnes det små glimt av at Gud er som Jesus også i den gamle Pakten, bare for å ha nevnt det.)

Bare ett gudsbilde er rett, men begge to står beskrevet i samme boka, nemlig Bibelen!

For å vende tilbake til bildet mitt i denne leksjonen finner du altså bevis for begge regnestykkene, og med Bibelen i hånd kan du hevde at både 2 og 3 er riktige svar.

Den som kom med det riktige svaret var Jesus. Stort sett alle trodde at 1 pluss 1 var 3, og hele samfunnet var bygd opp rundt denne regnefeilen. For ikke å snakke om de matematiske ekspertene og deres institusjoner representert ved presteskapet og templene, der dette var selve forutsetningen for deres eksistens og posisjon.

Men så kommer altså en opprører og forteller dem noe helt annet? Hvis denne nye læren får spre seg er de i realiteten ferdige, tenker de, og de lukker seg totalt for dette nye lyset.

Johannes 1:5: ”Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.”

Vi kjenner alle historien, og kanskje vi til og med smiler litt undrende over at de skriftlærde var så påståelige? Hvordan kunne de unngå å kjenne igjen Guds sønn, og at det var Han som stod foran dem? Joda, det fikk konsekvenser for dem i forhold til hva de tidligere hadde trodd og forkynt, men så blind er det da ikke mulig å være?

2 Korinter 4:4: "For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde."

Det samme skjer i dag som det skjedde da. Det kommer et nytt lys over verden, en ny utøsing av det samme lyset Jesus kom med, nemlig at Gud er akkurat som Jesus. En siste gang tror jeg at dette lyset skal skinne, og jeg tror på en vekkelse/oppvåkning der hele jorden skal få se at Gud er fullkommen god og hundre prosent slik Jesus viste oss.

For i årene som har gått etter at Jesus viste oss at 1 pluss 1 er 2, har mange falt tilbake i det gamle regnestykket. Menigheter og kirker har feil gudsbilde i bunn, men Gud sender sitt lys via Jesus nok en gang. Ikke via Sønnen personlig som for 2000 år siden, men via hjertene til sine disipler, du og jeg.

Vi blir flere og flere som ser at Jesus viste oss Gud, men nå som da blir dørene til kirker og menigheter som har feil matematikk i sine doktriner stengt og lukket. Konsekvensene blir rett og slett for store, og i sin oppriktighet kaller de det nye lyset, nå som da, for vranglære og villfarelse.

En ting er å godta at 1 pluss 1 er 2 isolert sett, altså at Jesus viste oss Gud, men så var det resten av matematikken da. For alt må jo regnes på nytt, og det er de konsekvensene som blir så alt for store og uoversiktlige. Der man tidligere tolket Jesus i lys av Bibelen, må man nå snu det på hodet og tolke Bibelen i lys av Jesus!

Teologien, hva man tror om Gud, hva kirke, menighet, og ikke minst egen posisjon er bygd opp på, må vurderes helt på nytt! Dette blir for voldsomt, og det var dette som hindret datidens bibellærde, pastorer og forkynnere å ta imot sannheten om Gud. "Men det står jo skrevet?" sa de, den gang som nå.

Johannes 5:39-40: ”Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv.”

Ta imot i ydmykhet denne påstanden om at 1 pluss 1 er 2, og at Jesus viste oss hele sannheten om Gud. Ikke la deg skremme av hva dette vil få for konsekvenser for din teologi og doktriner, og for all del ikke misbruk Bibelen og bygg ditt gudsliv på det gudsbildet som Jesus kom for å avsløre som feil.

Husk at du finner begge gudsbildene i Bibelen, men det er bare ett bilde som er rett. Det er det bildet av Gud som Jesus viste oss, og som Han bekrefter til disiplene i Johannes 14:9: ”Den som har sett meg, har sett Faderen.”

La meg avslutte med ett vers som forteller litt om de to gudsbildene, og hvilket av dem som er rett. Som Jakob ber sin brødre om, ber jeg deg om;

TA IKKE FEIL!

Jakob 1:16-17: ”Ta ikke feil, mine kjære brødre! All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far; hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke.”


bottom of page