© 2017 by Ministry Webdesign

  • b-facebook
  • YouTube - Black Circle

Søk i bloggen

November 14, 2019

November 12, 2019

November 8, 2019

November 6, 2019

Please reload

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Er Bibelen Guds ord?

September 24, 2017

 

Er Bibelen Guds ord? Skal vi lese boka som om Herren selv har skrevet den, og står bak hvert eneste ord, komma  og punktum? Skal vi si ja og amen til alt som står skrevet, og gjøre det bokstaven sier uten å bunke? 

 

Dette problemstillingen har jeg brukt Bibelen selv for å besvare i mange leksjoner, jeg har belyst det fra forskjellige vinkler, men har blitt overrasket over reaksjonene og ikke minst følelsene dette har satt i sving hos enkelte. Men jeg kan på en måte forstå dem, da Bibelen for mange har fått en posisjon som de kanskje føler at jeg ved mitt svar rokker ved. Derfor vil jeg i denne leksjonen bruke Bibelen selv til å svare på spørsmålet, og bruke mye mindre plass til mine egne tanker og betraktninger.
 
La oss derfor begynne med å lese fra Johannes 1:1: ”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 

 

Her møter vi beskrivelsen Ordet som er bakgrunnen for denne leksjonen, og vi ser at Ordet har vært tilstede helt fra begynnelsen. Ordet eksisterte altså før jorden ble skapt, og da forstår vi at det umulig kan være snakk om Bibelen. Menneskene som skrev Bibelen bestående av det gamle og nye Testamentet var jo ikke født enda!
 
Vi leser videre i vers 2-4: ”Han var i begynnelsen hos Gud.  Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.  I ham var liv, og livet var menneskenes lys.” 

 

Disse versene bekrefter at Ordet umulig kan bety Bibel eller Skrifter, men at Ordet må være det bibelske navnet på Jesus. Om man går inn og ser på det greske Logos (ordet) ser vi at det ikke betyr bok, Bibel, eller et skriftlig materiale i en eller annen form, men:

 

"Opphavet til alle ting, og det som holder system i det tilsynelatende kaoset. Logos kan også oversettes Gud."
 
Vi hopper til vers 14 og leser: ”Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.” Nå er det vel klart og tydelig for alle som leser at Ordet umulig kan være Bibelen, men at det må være Jesus det er snakk om.
 
Jeg tar for sammenhengens skyld med versene 15-18: ”Johannes vitner om ham og roper ut: ”Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet foran meg, for han var til før meg.” Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.”
 
Disse versene i Johannes 1 forteller klart og tydelig at Guds Ord ikke skal forstås å være Bibelen, men at Guds Ord er Jesus. Men la oss hente litt flere opplysninger fra Bibelen, og går til Åpenbaringen 19:11-13: ”Da så jeg himmelen åpen, og se: Der var en hvit hest! Han som red på den, heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Hans øyne er som flammende ild, og på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord
 
Johannes beskriver Jesus inspirert av DHÅ, og det er DHÅ som gir Jesus navnet Guds Ord. Klarer kan det vel ikke sies? La oss også lese vers 16”På kappen hans, ved hoften, står det skrevet et navn: Kongenes Konge og Herrenes Herre.” 
 
Guds Ord er navnet på Jesus, ikke på Bibelen slik mange kanskje er vant til å tenke. Bibelen er en bok OM Jesus, slik det finnes bøker om andre kjente personer som kongen for eksempel. Men en bok om kongen er jo ikke kongen personlig, men en bok som forteller noe OM kongen.
 
Bibelen i skriftlig form begynte å ta form først etter mer enn 3000 år. Fram til da hadde alle historiene blitt muntlig gjenfortalt fra slekt til slekt. Da Jesus kom 4000 år etter Adam og Eva eksisterte det bibelen kaller Skriftene, som tilsvarer det vi i dag kaller det gamle Testamentet.
 
Det er disse Skriftene Jesus viser til da Han refser de skriftlærde i Johannes 5:37-40: ”Hans røst har dere aldri hørt, og hans skikkelse har dere ikke sett. Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på den han har sendt. Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv.”
 
Bibelen som består av det Gamle og det Nye Testamentet inneholder ikke ordet Bibelen en eneste gang! Bibelen referer til Skriftene i betydningen det gamle Testamentet,  og kaller Jesus for Guds Ord. Setter jeg da et skille mellom Jesus og Bibelen? Nei, selvsagt gjør jeg ikke det, men jeg forklarer bare det Bibelen selv sier om saken.
 
Disse opplysningene åpner opp for en klarere forståelse av mange bibelvers, som for eksempel: 

 

1 Peter 4:11: ”Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord.” 

 

og

 

Hebreerne 11:3 ”I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige” 

 

Peter kan umulig ha ment var de skulle tale som Bibelen, for den ble jo ikke skrevet før i 1454? Nei, det Peter sa og som tilhørerne hørte var at nå måtte alle tale som Jesus gjorde. Og det ofte i kontrast til hva de skriftlærde hadde talt i over tusen år.

 

Og når Paulus sier at verden er skapt ved Guds ord referer han selvsagt ikke til en Bibel som ikke er produsert, men til Jesus, som han bekrefter i Kolosserne 1:15-16: 

 

”Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham.”
 
Bibelen vil ikke stemme med Guds ord - Jesus - før vi tillater DHÅ å åpenbare det skrevne ordet for oss. Vi kan rett og slett ikke forstå Bibelen uten Jesu nærvær og visdom, og i Lukas 24:45 bekrefter Jesus dette: ”Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene.” 
 
At Guds Ord må være Jesus blir enda tydeligere når vi leser 1 Krøniker 17:3: ”Men samme natt kom Guds ord til Natan, og det lød så: . . .” 

 

Var det ei bok som kom til Natan? Selvsagt ikke, men det var DHÅ som åpenbarte Jesus for ham. Og i Lukas 3:2 står det:  ”Da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, ute i ødemarken.” 

 

Hva var det som kom til Johannes i ørkenen? Ei bok? Det kan ikke ha vært Bibelen da den ikke var skrevet enda, men det var Jesus som ble åpenbart for Johannes ved DHÅ.
 
Bibelen er ei bok om Guds Ord, om Jesus. Det er Han som i Bibelen kalles Guds Ord, og slik jeg ser det er det umulig å misforstå dette. Bibelen er riktignok Guds foretrukne måte å tale til oss, men uten at skriften åpenbares ved DHÅ kan Bibelen bli ei farlig bok som kan skape fiendeskap mellom brødre og søstre.

 

”Vi tjener Gud i et nytt liv, i Ånden, og ikke som før etter bokstaven.Romerne 7:6

 

”han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.” 2 Korinter 3:6
 
Jesus er Guds Ord, og Han taler fremdeles til oss. Jeg vil la Bibelen få siste ordet fra Johannes 16:12-15: 

 

"Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.”

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload