top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Er ord så viktige da?


Ord, språk, tale, samtale, undervisning, læring, formidling, hjelp, varsle, fortelle, le, smile, gråte, og sikkert uendelig flere ting er avhengig av at det eksisterer et språk. Uten språket er vi egentlig hjelpeløse, og det blir nesten umulig å få gjort noe av betydning. Språket er en del av selve grunnfjellet i vår eksistens og utvikling, og ordene som språket består av er byggesteinene i dette verktøyet. I dag skal vi se på språket sett fra et bibelsk ståsted, og vise en ny og spennende side ved dette som du kanskje ikke har tenkt på? For som kristen har språket en verdi utover det rent praktiske i mellommenneskelig formidling, og la oss gå til 1 Mosebok 1:1-3:

”I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. orden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys.” Gud brukte ord som formidler av Hans skaperkraft!

Dette er utrolig viktig at vi som kristne forstår, for om vi ikke ser hvilken kraft Gud har lagt i våre ord, kan vi ende opp med å bruke det aller sterkeste våpenet vi har mot oss!

”Tungen har makt over død og liv, og de som gjerne bruker den, får nyte dens frukt.” (Ordspråkene 18:21) Jeg pleier å tenke så enkelt at Gud rett og slett vurderte hva Han skulle gjøre for å sette oss i stand til å disponere Hans kraft. Skulle Han gi oss en tryllestav med magiske krefter? Eller skulle Han gi oss en formelbok som vi leser om i eventyrene? Hvordan ville du ha gjort det om du var Gud? Tenk deg at du har all makt og er Skaperen av alle ting, og så vil du at dine barn også skal få disponere den samme kraften. Hva ville du ha gjort? Gud valgte som vi har lest språket som containere og dermed formidlere av sin skaperkraft, og i ordene våre finnes altså nøyaktig den samme kraften som Gud brukte da Han skapte jorden. Det var også ved å bruke ord Han reiste opp sin sønn Jesus fra de døde. Efeserne 1:18-21: ”Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende.” Når dette går opp for oss forstår vi at når vi taler, så er det i realiteten Skaperen som taler gjennom oss! For siden det er Hans kraft som er i våre ord, betyr det i realiteten at vi følgelig kan forvente de samme resultatene som om det var Gud selv som sa dem!

Som Gud reiste opp Jesus fra de døde ved å si kun et ord, kan også vi ved våre ord reise opp mennesker fra døden.

Den fulle betydningen av dette er litt for mye å ta inn over seg rent menneskelig, og det må derfor åpenbares for oss ved DHÅ. Men selv rent intellektuelt så forstår vi at det er viktig hvordan vi ordlegger oss, og at vi rår over en så ufattelig mektig kraftkilde at vi kanskje bør tenke litt mer over hva vi faktisk sier? Jesus, som er Gud, (1 Johannes 1:18) levde et liv der Hans ord triumferte over enhver omstendighet. Med sine ord kastet Han ut demoner, helbredet syke, og Han reiste til og med Lasarus opp fra de døde.

”Så ropte han med høy røst: «Lasarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter og med et klede bundet over ansiktet. «Løs ham, og la ham gå,» sa Jesus.” (Johannes 1:43-44) Jesus brukte sine ord med kirurgisk presisjon, og Han lot ikke fienden vinne kampen i sinnet om retten til Hans stemme. Jesus selv bekreftet at Han kun sa det Gud ved DHÅ ba Ham si, og i Johannes 14:10 kan vi lese: ”De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv; det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger.”

Og i Johannes 5:19-20 sier Han: ”Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. Det Faderen gjør, det gjør også Sønnen. For Faderen elsker Sønnen og viser ham alt det han selv gjør.” Jesus talte ut ord inspirert av DHÅ, og demonstrerte for oss hvilken kraft også vi også skulle få til vår rådighet om vi gjør det samme. Markus 11:23:

”Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet! og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, så skal det også gå slik.”

KJ21: "For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, ‘Be thou removed, and be thou cast into the sea,’ and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith."

Du kan be det, eller du kan si det. Men om du ber det, må du i tillegg også si det. For du vil få det du sier!

Disiplene har nettopp vært vitne til at Jesus dagen før, og hold deg fast, snakket til et tre? Ja, Jesus talte til et fikentre og sa til treet: ”Aldri mer skal noen spise frukt av deg.” (vers 14) Jeg vet ikke hvordan du ville ha reagert om du så din pastor snakke til et tre? Har du tenkt over det noen gang? Kanskje du ville ha tenkt at det der var vel å dra det litt langt, eller?

Om du har tillat ditt sinn å bli fornyet ved Guds ord, vil ditt innvendige bilde stemme med dine ord og du kan be om hva du vil. ”Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.” (Johannes 15:7)

Men du kan ikke med et ufornyet sinn "prøvesi" masse ønsker i den tro at det virker bare fordi du taler det ut. For dine ord må stemme med innholdet i ditt sinn, og om du sier "jeg vinner" med ett indre bilde av en taper, vil dine påtatte ord ende i tomhet.

Det er grunnen til at man ikke bare kan tømme hvert eneste sykehus for syke ved å si til dem: "Vær helbredet for deres plager!" For innholdet i ordenen stemmer ikke med det du har i ditt sinn, ikke sant? For da hadde du jo vel bare gjort det? Men når sinnet fornyes, litt etter litt, vil ditt sinn synkroniseres med Guds Ånd i deg, og resultatene av dine ord vil mer og mer begynne å likne på det Jesus oppnådde.

Men det starter med deg og din viljes-beslutning om å tillate sinnets fornyelse, slik at Gud mer og mer kan virke gjennom dine ord. Ditt og mitt potensiale er ikke mindre enn det Jesus viste oss, og de resultatene Han fikk kan også vi få.

"Og sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen." (Johannes 14:12-13)

Bruk dine ord som Jesus, og la ordene bestemme over dine omstendigheter – ikke la omstendighetene bestemme over dine ord! Dine ord har i seg potensialet til å skape akkurat den fremtiden du ønsker og drømmer, men husk at det er en daglig kamp i ditt sinn om retten til å bruke din tunge! Hvem lar du vinne? Ordene dine er Guds skapende kraft til din personlige disposisjon, og i dine ord ligger det verktøyet du trenger, og til og med trær vil måtte adlyde det du sier. Det er faktisk sant det kanskje noen av oss har ledd av, at du kan snakke plantene dine både vakre og friske. Jesus snakket jo til et tre, ikke sant? Det vi tenker det utrykker vi med ord, og ordene kommer ut med en bestemt frekvens. Denne frekvensen påvirker alt rundt oss, også naturen. Ved å være positiv, tenke positivt og i tråd med DHÅ, vil du også tale positivt og med en skapende frekvens. Og ikke bare du og dine rundt deg, men også naturen i din nærhet vil dra nytte av dette.

Igjen minner jeg om at Jesus snakket til et tre! Det er så uendelig mye mer å se og forstå, og noen ganger blir jeg nesten overmannet av hvor stor og kompleks Gud er. En dag jeg gikk min vante tur i skogen og var litt deprimert og lei, sa Gud til meg:

”Uten deg ville ikke skaperverket ha vært perfekt, og du var den siste brikken som skulle til. I deg har jeg invester alt jeg har, og når du taler til det jeg har skapt som trær blomster, fugler og dyr, hører de Skaperen tale. Jeg bor i deg, og alt det skapte vil adlyde din stemme som fikentreet adlød min Sønn!” Ta tilbake det som er ditt, og bruk det kraftigste våpenet i hele universet – dine ord! De bestemmer over alt det som er skapt, tenkt det? Det er hva du sier som vil skje, og om du ikke er helt fornøyd med dagens situasjon må du snarest endre hva du sier. Det er dine ord som har brakt deg dit du er i dag, og det er dine ord som vil bringe deg videre.

La dine ord bygge din fremtid, ikke bekrefte din fortid.


bottom of page