Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Stolthet - årsaken til alt ondt


Det skjedde noe i Edens Hage som fikk betydning for ditt og mitt liv. Det var ikke bare Adam og Eva som fikk kjenne på en konsekvens, men selv 6000 år etterpå kjenner vi etterdønningene av at mennesket gikk fra å være Gud-sentrert til å bli selv-sentrert. Da de første menneskene fikk kunnskap om godt og ondt, i den edle hensikt å gjøre kun godt, så flyttet de med den handlingen fokus fra Gud og over på seg selv. I deres sinn holdt det ikke lenger med å bare ha en relasjon til Gud, men nå handlet det om deres prestasjoner. Det tidligere rent relasjonsbaserte forholdet ble byttet ut med et prestasjonsbasert, men det var kun i deres sinn. For Gud var og er den samme til evig tid, og Han hadde det samme relasjonsbaserte forholdet som før, under og etter fallet. Det var kun Adam og Eva som hadde forandret seg , for Gud forandrer seg aldri! (Jakob 1:17) Det var i menneskenes sinn at forandringen skjedde, og årsaken var at de trodde løgnen fra Satan. Den løgnen som hevdet at Gud krevde mer enn bare relasjonen for å opprettholde sin favør over dem, men at de i tillegg måtte prestere. Dette skifte i tankegang fikk oss til å fokusere på oss selv, og plutselig var det vi som var i sentrum, ikke Gud. Nå var det viktig hva vi fikk til, for nå var det vi som måtte prestere! Dette skifte fra å være Gud-sentret til å bli selv-sentrert er årsaken til alle dine problemer. For det å være selvsentrert er det som Bibelen kaller å være stolt. Dette fokuset på seg selv og hva man i egen kraft kan klare å få til, det er det som er Bibelsk definisjon av stolthet. Det er 2 typer stolthet der den ene er enkel å avsløre. Den som har denne stoltheten sier om seg selv at han eller hun kan, har, og klarer det meste. ”Se hva jeg kan, se hva jeg har, og se hvor flink jeg er!” skryter de. Kanskje ikke så direkte som dette, men indirekte så avslører de sin begeistring for seg selv. Denne formen for stolthet er ikke veldig populær, den er lett å avsløre, men faktum er at den likner mest på det bibelen sier om oss? ”Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.” (Filipperne 4:13) Den andre typen stolthet, eller fokus på seg selv om du vil, er den tilgjort ydmyke og litt underdanige og krypende tilnærmingen til både Gud og mennesker. ”Nei, kan ikke heller du be, jeg er ikke noe flink til det” er typiske uttalelser. Denne formen for stolthet er vanskeligere å avsløre, og blir faktisk heller oppmuntret til i en del menigheter. Det er liksom opplest og vedtatt at man er ingenting og kan ingenting, og utrykk som ”ussel mark” eller ”støv” brukes faktisk om gjenfødte kristne. Felles for begge typene stolthet er at de får en til å fokusere på seg selv, der man skulle hatt alt fokus på Gud. Denne endringen i fokus er det som fører til dine og mine problemer, og som er selve årsaken. La oss se litt på hva Bibelen sier om stolthet, og kanskje du vil bli overrasket? I Ordspråkene 13:8 står det: ”Only by pride cometh contention, but with the welladvised is wisdom. Hovmod fører bare til trette, kloke er de som tar imot råd.”

I AMP står det slik: ”Through pride and presumption come nothing but strife, But [skillful and godly] wisdom is with those who welcome [well-advised] counsel.”

Summen av dette skriftstedet alle oversettelser tatt i betraktning, sier klart og tydelig at stolthet – altså fokus på seg selv– fører til kun en ting. Dette er strid, krangel, kamper, og alt som er vondt. Fallet i Edens Hage har skylden om du vil, og det var dette nye fokuset på selvet som ødela for oss. Dette fokus-skifte fra Gud til oss selv er det Bibelen kaller for stolthet. Det betyr ingenting om hensikten er god, for stolthet fører til det onde uansett. Alt fokus på seg selv vil ødelegge for oss, og er altså årsaken til alt det vonde som skjer. Derfor tror jeg på den vekkelsen vi er inne i nå som drar fokuset tilbake på Gud, og at Han er akkurat som Jesus. For Gud er bare god, og denne renvaskingen av Guds tildels ødelagte rykte vil få mennesker til å fokusere på Gud og Hans godhet, og bort fra dem selv.

Det er en vekkelse der fokuset skifter fra mennesket og til Gud, og ved dette drepes den ødeleggende stoltheten. Din og min stolthet er som du ser et resultat av fallet i Edens Hage, og vi kan lese mer om konsekvensene av dette fokus-skifte i Ordspråkene 16:18: ”Stolthet fører til undergang, og hovmod står for fall.”

Hvis ditt fokus er på deg selv, og ikke på Gud, er konsekvensen som du leser brutal. Dette var da også Satans plan med oss, og Han vil mer enn noe annet kjempe imot enhver forkynnelse av nåden så han kan holde deg selvsentrert og stolt.

Så lenge du er overbevist om at Gud krever noe av deg, er du fanget i din egen stolthet/selvsentrerthet med de konsekvenser det får. Ordspråkene 29:23