Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Være, ikke gjøre!


Den gamle pakten fokuserte på hva vi måtte gjøre for å bli som Gud hadde tenkt, og via alle sine bud og regler krevde den oss for våre prestasjoner og gode gjerninger. Det handlet om oss, for om vi ikke via våre gjerninger ble slik Gud krevde av oss, ville ikke Han la oss bli det vi egentlig var skapt til å være, nemlig Hans elskede barn.

Kvaliteten på våre gjerninger gjorde oss til enten A eller B-mennesker, og plasserte oss enten innenfor eller utenfor Guds familie. Men lovens umenneskelige krav var allikevel ikke til oss, men til Jesus som vi kan lese i disse versene.

Matteus 5:17: ”Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.”

Efeserne 2:15: ”Ved å gi sitt legeme avskaffet han loven med dens bud og forskrifter.”

Dette kravet om gjerninger kalles syndens og dødens lov, og baserer seg på den løgnen satan manipulerte Adam og Eva til å tro i Edens Hage. Løgnen som hevdet at vi måtte prestere for å få, og at vi måtte GJØRE som Guds barn for å kunne BLI Guds barn.

Relasjon ble byttet ut med prestasjon!

Denne løgnen kom Jesus ikke bare for å avsløre, men for å totalt avskaffe ved å oppfylle loven på våre vegne. Dette falske kravet om at vi måtte gjøre for å bli ble spikret på korset sammen med vår Herre og Mester, Jesus Kristus. Han måtte dø for våre synder og tilkortkommenhet, og det var vår vrede som rammet Han som var helt uten synd.

Når blodet rant fra Golgata kors, kunne disse ordene høres fra Jesu lepper: ”Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.”

Jesus var på toppen av hva et menneske kunne tåle av både fysisk og emosjonell smerte, der Han helt uskyldig ble pint, torturert, og ikke minst sviktet og forlatt av de menneskene Han selv hadde skapt.

Skaperen ble foraktet og drept av skapningen!

Men der vi kanskje hadde fokusert på oss selv og vår egen smerte, og for ikke å snakke om vår opplevelse av urettferdig behandling, reagerer Jesus med å rette alt fokus på oss. Han velger å ignorere sin egen smerte, både fysisk og emosjonell, og blir med det brukne karet, med en vilje totalt underlagt sin Gud, som Gud derfor kunne virke igjennom.