top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Han døde for din verdi


I 2 Korinter 5:19 står det at: ”det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger.”

Det betyr at Gud var i Kristus da Han frivillig gav sitt liv på et kors på Golgata, og at Faderen og Sønnen er ett på et nivå vi ikke kan gripe med vår forstand. Det var Gud i betydningen Fader, Sønn og Den Hellige Ånd som i Kristus forsonte verden med seg selv! Legg merke til at det står at Gud forsonte verden med seg selv, og at selv så var Han altså ikke i et behov for forsoning. For Gud elsker oss uten betingelser, og Hans kjærlighet mot oss har ikke forandret seg siden skapelsen. Ubetinget kjærlighet har nemlig den egenskapen at den IKKE påvirkes av tilstanden til mottakeren, og hvorvidt denne elsker tilbake.

Guds kjærlighet er en konstant og upåvirkelig faktor der eneste betingelse er Guds eksistens, for Gud er kjærlighet. (1 Johannes 4:8) Den lille Bibel, sannsynligvis verdens mest kjente vers, finner vi i Johannes 3: 16. Der står det disse ordene:

”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

Gud gav sin sønn for deg og meg på grunn av hva? Ja, du leste riktig, det var på grunn av kjærlighet! Men hvis du tror at det var din synd og dermed mangel på verdi som var eneste årsaken til at Gud sendte sin sønn til å dø på et kors for deg, så får du et helt feil bilde av Gud. Dette har dessverre blitt forkynt så lenge at det nesten er blitt en sannhet, og verden hører om denne guden som tok livet av sin sønn på den mest grusomme for mennesker Han egentlig hatet fordi de var så syndige, og de undrer seg. Er dette en god Gud? Det er på tide å justere bildet av Gud til det riktige, og fortelle om hvorfor Jesus frivillig gav livet sitt på et kors. Hovedgrunnen til at Han døde for deg er den ufattelig store verdien du har for Ham, og ikke primært fordi du var en synder.

Korset bekrefter din verdi, ikke din synd! Når Bibelen snakker om å ta opp sitt kors daglig så er det i betydningen å forstå Guds kjærlighet til deg, og den verdien Han satte på deg. For Gud var du rett og slett så verdifull at du var verd å dø for. Hvor mye mer verdifull er det mulig å bli? ”For så høyt har Gud elsket verden” leser vi, men hva er det vi hører? På grunn av feil forkynnelse hører mange mennesker ordet "verdiløs synder" der de skulle høre "verdifull sønn/datter". Din synd var kun et hinder på veien som Jesus måtte forsere, men det var ikke hatet mot synden som var Guds drivkraft, men det som drev Ham var Hans kjærlighet til deg.

Det var din verdi som var årsaken til at Han sendte sin Sønn Jesus Kristus! Hva om du hadde en sønn som befant seg i fengsel i et land langt borte med en dødsdom over seg? Hva ville ha vært ditt motiv for å ville redde barnet ditt? Sinne over synden eller kjærlighet til sønnen? Svaret er enkelt, ikke sant? Din kjærlighet til sønnen ville ha vært ditt eneste motiv, og drevet av denne mektige innvendige kraften ville du ha gjort alt som stod i din makt for å redde ham. Hvis vi som mennesker kan føle slik, hvor mye mer tror du ikke Gud gjør det? Han som er den rene og ubetingede kjærlighetens vesen og opphav! Hvor mye mer tror du ikke Han elsker oss? Svaret er at Han elsker oss så høyt at Han kom personlig i sin sønn, og døde for å få gjenopprette den intime Far/barn-relasjonen. Alle mennesker lever evig, men ikke alle har evig liv.

Evig liv handler ikke primært om lengden på livet, men kvaliteten. Mennesket opphører nemlig ikke å eksistere når man dør, men som Gud er vi alle, frelste og ufrelste, skapt til å være evighets-vandrere som Han er det. Evig liv handler således om kvaliteten på denne vandringen mer enn lengden, og om denne evigvarende eksistensen er med eller uten et felleskap med Gud. Evig liv betyr et liv med et intimt felleskap med Gud!

”Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.” (Johannes 3:17) Neste gang du tenker på korset og det som skjedde der, så tenk på hvor stor Guds kjærlighet er til deg, og hvor verdifull du er i Hans øyne. Det var din verdi som Guds barn som ble bekreftet i disse grufulle timene på Golgata, og det var Guds kjærlighet du så i aksjon. Det var ikke Hans vrede over dine feiltrinn som åpenbarte seg på korset, men Hans rene og ubetingede kjærlighet til deg og meg. Når vissheten om din verdi går opp for deg og du forstår hvorfor Jesus døde på korset, så skjer det noe med deg. Dette beskrives på en fantastisk måte i 1 Johannes 4:17-18:

”Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er slik som han er, midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt; den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt.” Frykten for en dømmende Gud forsvinner, og det er åpenbaringen om Guds sanne vesen som forårsaker dette. Korset endres til å bli beviset på din verdi, ikke din verdiløshet, for plutselig forstår du at:

”Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.” (Johannes 3:17)

Jesus døde på grunn av din verdi, og alt som stod i veien som din synd og loven som fordømte deg, det døde sammen med Ham. Jeg underselger IKKE at Jesus selvsagt også døde for dine syndige handlinger og alt annet som stod i veien, men det var alltid bare deg det handlet om. Jesus gav sitt liv frivillig drevet av ekte og ubetinget kjærlighet, og Han døde for din verdi!


bottom of page