top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Bank - bank, Hvem der?


Det banket på døren, og jeg visste hva som ventet. Mobberne stod utenfor og ventet, og denne gangen hadde de med seg en som trente boksing. Ikke nok med at de plaget meg på skolen, men nå kom de hjem til meg også. Heldigvis var ingen andre hjemme, så slapp mamma eller noen andre å bli redd. Jeg visste hva de neste minuttene ville bringe, for dette var dessverre ikke ukjent terreng. Jeg åpnet døren, og visste hva budskapet gikk i før de sa det. Situasjonen var kjent, og jeg hadde opplevd det utallige ganger.

”Bøy deg for oss og gjør som vi sier, så lar vi deg være i fred!”

Mobberne solgte beskyttelse fra det de ville gjøre med meg om jeg ikke gjorde som de sa. Husker du filmen Gudfaren? Da jeg så den første gangen tenkte jeg på mine år som mobbeoffer. Mobberne var som Al Capone der han banket på dører til forretninger i nabolaget, og solgte beskyttelse mot seg selv!

Bank - Bank!

"Hvem der?"

”Det er Al Capone, slipp meg inn!”

”Hva vil du?”

”Jeg vil redde deg fra det jeg tenker å gjøre med deg om du ikke slipper meg inn!” Det var en fascinerende film på mange måter, og metoden var effektiv. Tenk å selge beskyttelse fra seg selv? Du blir på en måte både problem og løsning i ett, og venn og fiende i ei og samme pakke? For et snedig konsept! Filmen engasjerte meg voldsomt da jeg kjente meg igjen i dem som ble utsatt for dette overgrepet. Som mange av dere vet ble jeg frelst i 1984, men etter få uker begynte jeg på grunn av mangel på kunnskap om den ubetingede kjærligheten i Evangeliet, i Jehovas vitner. Der ble jeg etter kort tid presentert et kjent konsept, og det var som å oppleve mobbingen på ungdomsskolen om igjen.

Men det var en vesentlig forskjell, og det var at denne gangen nyttet det ikke å sloss seg ut av problemet, for nå var mobberen Gud! Han som jeg trodde elsket meg uten betingelser, beskyttet meg mot alle farer, hadde overvunnet satan og alle hans demoner for meg, var min Gud og min Far, tok nå på seg en ny hatt og gikk fra venn til fiende. Det vil si om jeg ikke betalte beskyttelsespenger ved min totale underkastelse og ofret med tienden, trofast møte-deltakelse, ukentlige bibelstudier, ingen feiring av jul og fødselsdager, pluss mange andre regler og bud som måtte holdes. Hvis jeg feilet i å holde kun ett av disse omfattende kravene, måtte dette gjøres opp for ved lange bønner om tilgivelse som måtte komme fra hjertet. For du måtte mene det når du ba! Men det var ikke spesielt vanskelig, for jeg visste jo hva Gud ville gjøre om jeg ikke mente det det jeg ba. Han ville jo i følge menigheten ta livet av meg så snart Han returnerte til jorden. Ektheten i frykten var således høyst reell! Etter 8 år kom jeg ved Guds nåde ut av dette marerittet, og fikk oppleve Guds ubetingede kjærlighet. Løgnen som oppstod i Edens Hage der Lucifer påstod at Gud opererte etter systemet straff og belønning, og i praksis var som Gudfaren, ble visket ut av sinnet mitt. Jeg opplevde det som står i 2 Korinter 3:15-17:

”Ja, helt til denne dag ligger sløret over deres hjerter hver gang Moseloven blir opplest. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.” Sløret forsvant, og jeg fikk se at Gud var bare god.

Han kom ikke for å redde oss fra seg selv, men fra den løgnen som bodde i våre sinn. Gud kom i praksis for å redde oss fra oss selv! I Edens Hage vendte mennesket seg bort fra Guds omsorgsfulle ledelse, og begynte å lede seg selv De ble manipulert av djevelen til å tro løgnen som hevdet at Guds favør måtte fortjenes via gode gjerninger, og systemet straff og belønning ble til. Bibelen kaller dette synden og dødens lov. (Romerne 8:2)

Mange tror som jeg trodde, nemlig at Jesus kom for å frelse oss fra det Gud har tenkt å gjøre med oss om vi ikke gir Ham våre liv. Frelsen blir da en ren transaksjon der vi må ofre våre liv i bytte mot Hans beskyttelse, og vi hører dette fra talerstoler hele tiden der det ropes ut:

”Er du der i salen som vil gi ditt liv til Jesus? Hvis du er villig til å gjøre det, så vil Han frelse deg og gi deg et evig liv! Men hvis ikke........"

Dette er feil for det er ikke vi som gir vårt liv til Jesus, men det er Han som betingelsesløst og frivillig gav sitt liv for oss!

”Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi ennå var syndere.” (Romerne 5:8)

Vi mottar alt fra Gud av nåde UTEN at det kreves noe fra oss, og i Efeserne 1:4-6 leser vi:

”I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn.” Bank – bank!

”Hvem der?”

”Det er Jesus, slipp meg inn.”

”Hva vil du?”

Hva tror du Jesus svarer?

Jeg vet hva jeg trodde i mange år, og jeg vet også at mange tror det samme som jeg trodde da. Det er trist at så mange lever med et Gudsbilde som er så misfarget av Lucifers løgn at de faktisk tror på en Gud som er lovisk i sin natur, og som straffer våre feil og belønner kun det gode vi får til. Ditt innvendige bilde av Gud bestemmer hva du tror Jesus vil svare, og noen tror faktisk Han vil svare som Al Capone:

”Jeg er kommet for å frelse deg fra det jeg vil gjøre med deg om du ikke slipper meg inn!”

Noen tror at Gud tilbyr frelse for å beskytte oss fra Ham selv!

Det gjør Gud til den samme jeg trodde på i Jehovas vitner, og som ikke ville nøle med å ta livet av meg, min kone, og mine barn. Men det var ikke Gud, for Han er som Jesus! (Johannes 1:18, Hebreerne 1:3, Kolosserne 1:15) Satan vil gjerne vi skal ha hans bilde av Gud, det han manipulerte Adam og Eva til å tro på, for da kan han fortsette i rollen som vår anklager med loven i hånd. Klarer han det vil han holde deg nede hele livet, og peke på alle dine feil og mangler. Han vil minne deg om din utilstrekkelighet i deg selv, men krever samtidig at du ved hjelp av den samme utilstrekkeligheten forandrer deg til det bedre. Bedraget ligger i at han forlanger at du bruker det som ikke egner seg til annet enn å falle, til å prøve å stå! Bank – bank! Hva tror du Gud vil svare?

Jeg vil slutte med dette verset i 1 Johannes 4:17-19:

”Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er slik som han er, midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt; den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt. Vi elsker fordi han elsket oss først.”


bottom of page