top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Tenk større!


Jeg har brukt eksempelet noen ganger tidligere, men det tåler å bli brukt en gang til. Da jeg begynte å trene kroppsbygging helt tilbake i 1976, var jeg den minste av alle på gymet. Absolutt alle var både større og sterkere, og i deres øyne var jeg den med minst anlegg for å bli stor. De så på meg som uten mulighet til å i det hele tatt stille opp i en konkurranse.

Men jeg så ikke det de så - jeg så en vinner! Ikke bare så jeg en vinner, men jeg så en som allerede hadde vunnet. Jeg var allerede i mål, og treningen var egentlig bare en formalitet jeg måtte gjennomføre først. Men i mitt sinn var jeg allerede Norgesmester i den aller tyngste vektklassen som på den tiden hette pluss 90 kg. Ingen på gymet forstod hva jeg tenkte, og de lo og gjorde narr av meg. ”Du veier jo bare noen og femti kilo” sa de! ”Det kommer aldri til å skje – du har ikke sjans!” Men det de ikke forstod var at det jeg så i speilet var en vinner, ikke en taper. Jeg så meg faktisk stå på scenen og ta imot pokalen.

I mitt sinn hadde det allerede skjedd! 13 år senere skjedde det, men da hadde jeg opplevd det så mange ganger at den virkelige opplevelsen faktisk ble en nedtur. Jeg var så vant til å være en vinner i mitt sinn, at det å til slutt vinne ikke var noe spesielt. Jeg hadde tatt i mot pokalen så ufattelig mange ganger i sinnet mitt, at det å få den på ordentlig ikke ble det helt store. Jeg hadde jo visst i 13 år at jeg var en vinner! Du kan velge hva du vil tenke, og tankene dine er faktisk det som styrer dine skritt. Ikke en finger vil røre seg med mindre du via dine tanker gir beskjed om det. Slik du tenker slik er du, og dine tanker avslører hvem du egentlig er. Det er lett å si at du er en vinner, men hva sier tankene? Har du et innvendig bilde av en taper hjelper det lite å si at du er en vinner, men du må tenke som en vinner. Jeg så ikke en liten tynn fyr på 50 kilo i speilet, men jeg så den største og sterkeste i Norge som veide langt over 90 kilo. Jeg hadde via mine ord og tanker malt meg et innvendig bilde av en vinner, der omstendighetene ønsket å male et bilde av en taper. Omstendighetene bestod av de som sa at jeg ikke ville få det til, mine mobbere på skolen som prøvde å banke inn i meg at jeg ikke var verd noe, og det fysiske speilbildet av en tynn liten gutt.

Men jeg nektet å tro på det jeg både hørte og så, og tenkte at hvis jeg bare klarer å vinne over tankene mine og tro at jeg allerede har vunnet, da vil omstendigheten til slutt stemme med det jeg tenker.

Jeg tenkte rett! I dag er jeg frelst, og tenker på samme måte i kristenlivet. Jeg tenker stort! Jeg velger å tro at alt er mulig for den som tror, og at alt det som står om meg i Bibelen (forutsatt det stemmer med det Jesus levde ut) er sant. Jeg ser meg selv i mål, og takker Gud for at:

”Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?” (Romerne 8:32) Jeg vil ta med et vers fra 1 Mosebok 12:2 der Gud taler til Abraham: ”Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse.”

Det jeg vil du skal legge merke til er at Gud her forteller først at Han har besluttet å velsigne Abraham, og deretter legger Han til: ”Du skal bli til en velsignelse!” Det betyr at Abrahams velsignelse var mye større enn kun hans eget behov, men Gud velsignet ham i den grad at han kunne velsigne andre.

Gud gav ham ikke bare nok, men mer enn nok! Vet du hva, vi begrenser alle Gud i våre liv. Det er min utfordrende påstand til deg i dag. De fleste av oss strever med å tro at Guds velsignelse er tilstrekkelig til å dekke egne behov, og klarer vi å betale husleie, strøm, billån, og de faste månedlige utgiftene er vi fornøyd. Men det er ikke engang i nærheten av det nivået Gud har velsignet deg.

For du er velsignet med et ufattelig mye større mål enn å bare klare deg – du er velsignet for å være en velsignelse! Som Gud sa til Abraham, sier Han også til deg. Gjennom deg vil han velsigne andre, og gjennom deg vil Han vise sin ufattelige generøsitet og uendelige rikdom. Han vil gjøre det gjennom deg! Men for å få det til må Han først få deg til å forstå at rikdommen må gå gjennom deg – altså via deg.

Du er som en vannspreder i et tørt land, der Gud har overflod av vann og nok til både deg og alle rundt deg. Men det er du som er selve vannsprederen, og Han har bundet seg via sitt Ord til å la overfloden av vann strømme gjennom deg! Gud lar det ikke regne penger fra skyene, men Han vil la de regne fra deg. Du er Kristi medarving, og har derfor alt det Han har. Du er rik langt utover det du forstår, og jeg har hørt noen smarte hoder regne ut at om man fordelte jordens rikdommer likt så ble det over 6 millioner norske kroner til hver. Tenk det, og det midt i en verden der barn sulter i hjel hver dag? Noe er feil, og vi som er velsignet for å være en velsignelse må begynne å tenke annerledes.

Vi må begynne å stenke større! Vi må slutte å begrense Gud med våre små tanker, og begynne å tenke som Gud. Han som lot alle Guds løfter få sitt JA i Kristus, har allerede gjort deg overmåte rik. I Efeserne 1:18 oppfordres vi til å be om å forstå hvor rike vi egentlig er: ”Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige.” Vet du hvor rik Gud er? Det tror jeg du har en viss forståelse av, men visste du at du er like rik? Det er det som sies rett ut i Efeserne 1:3: ”Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen.” Du er allerede velsignet på grunn av din plassering i Kristus, og blir ikke velsignet fordi du gir eller lever rett.

Du ER velsignet fordi Gud har bestemt det! Vi leser i 2 Korinter 9:8: "Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning.” Legg merke til utrykket: ”overflod til ALL god gjerning.” Det er hva Gud makter å gi deg i Kristus, og faktisk allerede har gitt deg. Spørsmålet er om du og jeg har dette? Min påstand er at om du ikke har råd til å gi akkurat det du vil, til det du vil, når du vil, så begrenser du faktisk Guds velsignelse i ditt liv! Hvis ditt nivå av velstand ikke er så stort at det blir lagt merke til, og at det nesten gjør deg flau, da er det mer land å innta.

Guds nivå av velsignelse er så enormt, at det kjenner ingen grenser. Feilen vi ofte gjør er at vi tenker på menneskelig vis, og tror at Gud ønsker å få penger fra oss. Men det er motsatt, for Han prøver alltid å få penger til deg. Det vil si, hvis Han bare klarer å få dem igjennom deg. Hvorfor igjennom? Jo fordi Han ønsker ikke bare å velsigne deg, men også andre gjennom deg. Men da må Han i den prosessen gjøre deg så rik at du har råd til det. Vi begrenser alle Gud i våre liv i større eller mindre grad, og vi har alle mer å gå på i så henseende. En måte å begrense Gud på er å tro løgnen at du eier kun det din lønnsslipp generer, og at du forvalter alt det andre. Men det er motsatt, for du er en forvalter av det kanskje til nå har trodd du eide, mens du eier det du trodde du kun forvaltet – alt jorden rommer av rikdommer. Les Lukas 16 i dette lyset, for vi trenger å utvikle en forvalters sinnelag. Tenk større når det gjelder penger, og bli den som kan gi hva du vil når du vil. For det er deg Gud vil velsigne verden gjennom. Han prøver ved sine ordninger som ”så og høste” å få penger til deg, og det på et nivå som vil få deg til å bli misunnelig på deg selv.

Hadde vi visst hvilket nivå Gud hadde for oss på det økonomiske planet, ville livet ditt garantert ha tatt en dramatisk annen vending. Se deg selv som Gud ser deg, som Hans arving og Kristi medarving. Du trenger ikke godta noe mindre, for Jesus døde for å gi deg det – det er betalt for!


bottom of page