top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Visse ting hører bare sammen


Jeg har vært kroppsbygger og trener i mer enn 30 år, og vunnet mange titler for meg selv og andre. I disse årene har jeg studert, prøvd og feilet i forhold til trening og ernæring mer enn de aller fleste, og har etterhvert fått en solid kunnskap om emnet. Når det gjelder diett for eksempel, så vet jeg hva og hvor mye du skal spise for å miste fett. Jeg lurer ikke på det, diskuterer det ikke, men jeg bare vet det av erfaring. Så derfor, hvis en av mine kunder hevder å følge dietten uten å gå ned i vekt, da vet jeg at kunden bløffer meg. For dietten og vektreduksjonen henger sammen, og du kan ikke skille det ene fra det andre. Jeg har mange opplevelser der en kunde har hevdet å gå på dietten uten å gå ned i vekt. Men hver gang har det vist seg at det var noe kunden ikke fortalte, som den ene kunden som til slutt måtte innrømme at joda, jeg spiser litt frukt i tillegg. ”Hvor mye da?” spurte jeg. ”15-16 bananer hver dag” var svaret. Denne mengden bananer var mer kalorier enn hele dietten, og når kunden så dette var problemet løst. Det var ikke dietten det var noe galt med, men kundens påstand. Det samme er tilfelle når det gjelder trening. Jeg vet hvordan jeg skal lage det optimale treningsprogrammet, og så lenge kunden utfører programmet i henhold til beskrivelsen vil resultatene komme som en helt naturlig konsekvens. Du kan ikke skille treningsprogram og resultat, og du kan ikke hevde å ha det ene uten det andre. Program og resultat hører sammen, og sånn er det bare. Det var av og til noen på gymet som hadde betalt meg for å lage et program, og som i ettertid ønsket pengene tilbake fordi programmet etter deres påstand ikke virket. Men jeg visste bedre, og hver eneste gang lå feilen hos kunden. Hadde de fulgt programmet ville nemlig resultatene ha kommet automatisk. Det ene følges av det andre, og du kan ikke påstå å trene det tilnærmet perfekte treningsprogram uten at det vises i form av mer muskler. Visse ting hører bare sammen, og det gjelder ikke bare diett og trening, men også i kristenlivet. Bibelen snakker mye om tro og gjerninger, og her gjelder det samme som i mine trenings-eksempler. Du kan ikke ha det ene uten å samtidig ha det andre. De hører nemlig sammen! Troen er en gave FRA Gud, og ikke en oppgave FOR Gud.

Efeserne 2:8-10: ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.” Det at troen er en gave bekreftes i Romerne 12:3: ”Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham.” Det er ikke vi som får ordre om å skvise ut tro i egen kraft, men det er Jesus, troens opphavsmann og fullender (Hebreerne 12:2) som lever sitt liv med sin tro i og gjennom oss. (Galaterne 2:20) Men så er det også slik at tro og gjerninger ikke kan skilles fra hverandre, men de hører sammen. Du kan ikke påstå å leve i tro uten at det vises i form av gjerninger, for tro skaper gjerninger som vekttrening skaper muskler. Der Paulus fokuserte mye på opphavet til troen – Guds nåde i oss– fokuserte Jakob på frukten av den, og han sier derfor i Jakob 2:17: ”Slik er det også med troen: Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død.” Omskrevet til ”gym-språk” blir det: ”Dietten fungere slik: Hvis du ikke følger den, vil den ikke fungere for deg!”

Deretter kommer Jakob med følgende retoriske, og selvsagt riktige påstand i vers 18: ”Noen kan si: "Den ene har tro, den andre har gjerninger. Vis meg da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger.” Min måte å si dette på er at visse ting hører bare sammen, og du kan ikke ha nåden UTEN at du samtidig har effekten av den i form av et forandret liv. Som et perfekt treningsprogram gir perfekte resultater, vil Guds perfekte nåde utføre et perfekt verk i oss.

Den nåde som ikke forandrer deg, er falsk nåde! Nåden, som er Jesus, vil forandre oss fra innsiden og føre til at våre omgivelser vil legge merke til oss. Jeg pleier å si at ekstrem nåde fører til ekstreme resultater, og det er ikke mulig å ha det ene uten det andre. De hører sammen! Paulus fokuserte på nåden og at det kristne livet er av nåde, og at ingenting er "av oss selv." Dette var selvsagt ikke for at vi skulle leve sløvt og lite produktivt, men for at vi skulle bli det motsatte, nemlig mest mulig effektive i Guds kraft.

Det Paulus ønsker å få frem er at nåden er rett og slett en så ufattelig mye bedre kraftkilde enn noe annet vi kan finne på, og han bruker mange bilder på å vise oss dette. Paulus bruker også mye ”spalteplass” på å advare mot den negative effekten av synd, som her i Romerne 6:1-2: ”Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, for at nåden kan bli enda større? Slett ikke! Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den?” Så har vi Jakob som har et litt annet fokus, og det finnes de som tror at Jakob og Paulus faktisk motsier hverandre, men det er ikke riktig. Der Paulus fokuserte på at nåden må være vår eneste drivkraft, fokuserte Jakob på fruktene og resultatene av nåden. Begge deler er riktig, for du kan ikke ha det ene uten det andre! I Jakob 2:20-23 forklarer han dette etter min oppfatning utrolig elegant: ”Vet du ikke, du uforstandige menneske, at tro er til ingen nytte uten gjerningene? Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble erklært rettferdig? Han brakte jo sønnen Isak som offer på alteret. Der ser du: Troen virket sammen med hans gjerninger, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. Dermed ble dette skriftordet oppfylt: Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn.” Visse ting hører bare sammen, og håper at dette stykket vil bidra til å føre mennesker med forskjellig fokus sammen i Åndens enhet. Jesus hadde lys over "hele bildet", mens Bibelens skribenter hadde litt forskjellige fokus. Men sammen ble det de skrev ned til Bibelen – Guds Ord.

Slik er det også med oss, og ingen av oss ser alt. Men sammen vil vi kunne se det store bildet, og jeg: ”ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre menneske med sin kraft og med sin Ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde.” (Efeserne 316-19)


bottom of page