top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Sannheten


Sannheten - et ord de aller fleste av oss ønsker å ha et så tett forhold til som mulig. Vi liker å tenke at vi er så nærme denne sannheten som mulig slik at vi ikke i uvitenhet tar uriktige og skadelige valg. Sannheten er en veiviser i livet generelt, for ikke å snakke om i det kristne livet. Der er sannheten det som verner oss mot fare både eksternt og internt, for om man ikke kjenner sannheten blir vi et lett bytte for vår felles fiende satan, men også for falske profeter og lærere i egne rekker.

"Sannheten setter fri" forkynnes det fra det mangfold av kristne plattformer rundt om i verden, og menigheten nikker samtykkende til denne velkjente retorikken. Alle har sin helt unike versjon av sannheten som sin trygghet, og nåde den som hevder noe annet. Vi er som små båter som er trygt forankret i det man tror, og vil automatisk forsvare seg mot enhver som utfordrer det den enkelte har landet på som sin sannhet.

Forankringen er bygd opp av en rekke bibelvers som i sum gir oss vår versjon av sannheten, selvsagt den riktige, og som vi etter hvert er blitt ganske flinke til å forsvare oss fra. Sannheten er vårt våpen mot det mange oppfatter som konstante angrep fra fienden via falske apostler og det som verre er i vår midte.

Vi bruker vers som i 2 Korinter 11:14-15 som sannhetsbevis, og går i våre respektive skyttergraver for å forsvare oss etter beste evne: "Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten."

Har du noen gang tenkt på hvorfor det er så uendelig mange ulike sannheter, og hvorfor vi kristne ser så ulikt på teologi og på hvem og hvordan Gud er? Vel, jeg har i hvert fall, og vil forsøke å si litt om dette i denne leksjonen.

Som eks Jehovas vitne kjenner jeg godt til faren ved å tro blindt på det du serveres fra en talerstol. Det er rett og slett ikke smart, og kan føre til nettopp det jeg har beskrevet over, at du ender opp med å ha din trygghet i hva du tror. Det blir din tolkning mot de andres, og om du ikke forsvarer det du tror vil du jo erkjenne din usikkerhet. Da har kanskje de andre rett, og at det er du som er fart vill? Kanskje det er du som er forført og ikke lenger på Guds side?

Bibelen sier i 1 Timoteus 2:4-5: "Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne." Mange leser dette verset og nikker anerkjennende, og er sikker på at dette handler om bibelkunnskap. Men gjør det egentlig det? La oss lese vers 5 og 6: "For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus, som gav seg selv som løsepenge for alle."

Ordet "sannheten" i dette verset kommer fra det greske ordet "alḗtheia", og betyr "realiteten/virkeligheten i opposisjon med illusjonen." Videre betydning er "sannheten, men ikke kun den uttalte sannhet, men den guddommelige sannheten åpenbart til mennesket."

I Johannes 14:6-7 sier Jesus: "Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham."

Det er Jesus selv som er sannheten!

Spørsmålet er altså ikke HVA som er sannheten, men HVEM som er sannheten! Det handler ikke om hvor mye vi har lest og forstått av Bibelen, og hvilke konklusjoner vi har trukket av den forkynnelse vi har blitt eksponert for. Men det handler om Jesus, for det er Han som er Sannheten, og det er så uendelig mye større enn våre tolkninger. Det er rett og slett over vår forstand!

Sannheten er at du har selve Sannheten boende i deg, og at du i din ånd allerede har all visdom og innsikt. Du må bare lete på riktig sted, og det er ikke i ditt intellekt og din mentale evne til å få fornuft og logikk i de bibelvers som ser ut til å motsi hverandre og ikke minst Jesus. Han helbredet jo blant annet sykdommer som Skriften påstår ble gitt av Gud som straff? (5 Mosebok 28:59)

Jeg sier til dere det samme som Paulus sa i Kolosserne 2:5: "Det jeg ønsker for dem, er at de skal få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds hemmelighet, som er Kristus. For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Dette sier jeg nå for at ingen skal lure dere med sine overtalelseskunster."

Det er de som faktisk gir Bibelen og egne tolkninger mer verdi enn Jesus! Dette har skjedd tidligere, som her beskrevet i Johannes 5:37-40: "Ja, Faderen som har sendt meg, han har selv vitnet om meg. Hans røst har dere aldri hørt, og hans skikkelse har dere ikke sett. Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på den han har sendt. Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv."

Da, som nå, har vi så lett for å stole mer på det vi tror enn på hvem Jesus er. Det gjør vondt å tillate at gamle tankebygninger rives ned av ny åpenbaring, og derfor ender mange heller opp med å forsvare løgnen om Gud i sitt eget sinn. De blir det Bibelen kaller gamle skinnsekker, og gjør seg selv ute av stand til å ta imot ny vin.

Menigheter og trossamfunn forsterker dette der de lærer mennesker hvordan de skal gå på veien, hva som er den såkalte balanserte sannheten, og hvordan de skal leve livet i følge deres tolkninger av Bibelen. Men det de skulle ha gjort var å lære dem å bli kjent med Jesus og få et personlig forhold til Han, for det er Jesus som er Veien, Sannheten og Livet.

Galaterne 2:20: "Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg."

Det er så uendelig mye mer å forstå av Guds godhet enn vi til nå har sett, og Jesus vil vise deg mer og mer om du bare tillater Han å gjøre det. Jeg vet at det kan koste når du rokkes i din tidligere trygghet og oppfatning av sannheter du har holdt fast ved i mange år, men tro meg når jeg sier at det å åpne opp for den Hellige Ånds stemme på innsiden vil gi deg frukter du ikke trodde var mulig.

Jesus bor i oss, og vi har alle "fasiten" på hvem Gud er på innsiden, og fasiten er Jesus. Det var Han som kom personlig for vise deg hvem Gud er. Han er ikke ferdig med jobben, med Han taler til deg hver dag om du bare vil lytte med hjertet.

Johannes 16:13: "Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet."

Vi har alle sannheten i oss, og Han heter Jesus. Han vil fortelle deg at Han er Gud, og dette vil garantert rokke ved dine forankringer da de skyver på de festningsverk og tankebygninger du har bygd opp over tid. Men du kan trygt stole på "stemmen i magen" for det er slik Gud kommuniserer med alle mennesker. Det er Sannheten som taler.


bottom of page