Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Sannheten


Sannheten - et ord de aller fleste av oss ønsker å ha et så tett forhold til som mulig. Vi liker å tenke at vi er så nærme denne sannheten som mulig slik at vi ikke i uvitenhet tar uriktige og skadelige valg. Sannheten er en veiviser i livet generelt, for ikke å snakke om i det kristne livet. Der er sannheten det som verner oss mot fare både eksternt og internt, for om man ikke kjenner sannheten blir vi et lett bytte for vår felles fiende satan, men også for falske profeter og lærere i egne rekker.

"Sannheten setter fri" forkynnes det fra det mangfold av kristne plattformer rundt om i verden, og menigheten nikker samtykkende til denne velkjente retorikken. Alle har sin helt unike versjon av sannheten som sin trygghet, og nåde den som hevder noe annet. Vi er som små båter som er trygt forankret i det man tror, og vil automatisk forsvare seg mot enhver som utfordrer det den enkelte har landet på som sin sannhet.

Forankringen er bygd opp av en rekke bibelvers som i sum gir oss vår versjon av sannheten, selvsagt den riktige, og som vi etter hvert er blitt ganske flinke til å forsvare oss fra. Sannheten er vårt våpen mot det mange oppfatter som konstante angrep fra fienden via falske apostler og det som verre er i vår midte.

Vi bruker vers som i 2 Korinter 11:14-15 som sannhetsbevis, og går i våre respektive skyttergraver for å forsvare oss etter beste evne: "Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten."

Har du noen gang tenkt på hvorfor det er så uendelig mange ulike sannheter, og hvorfor vi kristne ser så ulikt på teologi og på hvem og hvordan Gud er? Vel, jeg har i hvert fall, og vil forsøke å si litt om dette i denne leksjonen.

Som eks Jehovas vitne kjenner jeg godt til faren ved å tro blindt på det du serveres fra en talerstol. Det er rett og slett ikke smart, og kan føre til nettopp det jeg har beskrevet over, at du ender opp med å ha din trygghet i hva du tror. Det blir din tolkning mot de andres, og om du ikke forsvarer det du tror vil du jo erkjenne din usikkerhet. Da har kanskje de andre rett, og at det er du som er fart vill? Kanskje det er du som er forført og ikke lenger på Guds side?

Bibelen sier i 1 Timoteus 2:4-5: "Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne." Mange leser dette verset og nikker anerkjennende, og er sikker på at dette handler om bibelkunnskap. Men gjør det egentlig det? La oss lese vers 5 og 6: "For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus, som gav seg selv som løsepenge for alle."

Ordet "sannheten" i dette verset kommer fra det greske ordet "alḗtheia", og betyr "realiteten/virkeligheten i opposisjon med illusjonen." Videre betydning er "sannheten, men ikke kun den uttalte sannhet, men den guddommelige sannheten åpenbart til mennesket."

I Johannes 14:6-7 sier Jesus: "Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham."