top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

En gå-utfordring!


Matteus 28:18-20: "Da trådte Jesus fram og talte til dem: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."

Vi kjenner alle til verset vi nettopp leste, og vi anerkjenner alle at det er selve misjonsbefalingen. Jesu verk på jorden er fullført, og nå gir Han stafettpinnen til oss.

Det er ikke et forslag, men en befaling!

Som det var Gud i Kristus som var ansvarlig for alt Jesus sa og gjorde, er det nå Jesus i oss som skal fullføre det verket Han startet. Det er ikke vi i egen kraft som skal gjøre disipler, men det er Han i oss. Det er det siste Han sier i vers 20: Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."

I Johannes 14:10 forklarer Jesus dette til disiplene: "Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv; det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger." På samme måte som det var Gud i Kristus som gjorde sine gjerninger, er det nå Kristus i oss som skal gjøre disipler.

Det er hevet over enhver tvil hva Jesus ber oss om å gjøre, og det er å gjøre disipler. Men jeg presiserer igjen at det ikke er vi, man Han i oss som skal og vil gjøre det. Vår oppgave er å bruke vår frie vilje til å tillate at dette skjer ved blant annet å gå ut i stedet for alltid å være inne. Dette bekreftes mange steder i Bibelen, som her i Galaterne 2:10: "jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg."

Da kommer jeg til gå-utfordringen i overskriften, som er å gjøre som vi er blitt befalt, nemlig å gå ut. Utfordringen er konkret, og den er følgende:

Finn ut hvor mange timer du bruker i måneden på å gå på møter, kristne konserter, bønnegrupper, cellegrupper, konferanser. Skriv ned dette timeantallet! Del det så i 2, og bruk de timene du da får til å gå ut.

Gå på kjøpesenter, konserter, nattklubber, puber, gågater, strender, og hvor som helst som det finnes mennesker som trenger Jesus. Ikke stress med hva du skal gjøre og hva du skal si, for det vil komme av seg selv. Og for å si det sånn, ikke våg å ta med deg en traktat og gjør det som skal være spontant og ledet av den Hellige Ånd til en strukturert og organisert kirkesak.

Vær deg selv!

Guds kjærlighet er spontan og ekte, og vil lede deg helt naturlig i kontakt med de mennesker Han vet er på søken. Du skal ikke ut å prøve å BLI en disippel, men gå ut fordi du ER en disippel.

Disippelskap er nemlig Guds ide, og det er slik Han har tenkt å vinne verden. Via den enkeltes hjerte vil Jesus selv vinne verden - 1 hjerte om gangen. Du skal bare sørge for å være i den dammen som den "ufiskede" fisken er, så vil Jesus sørge for at fisken kommer svømmende til deg. Du er ikke det agnet de søker, men agnet er Han i deg. Du kan derfor senke skuldrene og heise hvitt flagg i forhold til dine prestasjoner, hva du kan og vet, men hvile i at det er Jesus som fortsetter disippelgjøringen der Han slapp. Men nå er det ikke bare Han som gjør disipler, men tusener, hundretusener, og snart millioner av disipler!

Tar du i mot utfordringen? Er du villig til å gjøre det Jesus sa? Husk, vekkelsen begynner med deg! Gå ut, still deg til rådighet, og la Jesus vinne hjertene gjennom deg. Du er som ei fiskestang, der Jesus er fiskeren. Men du kan velge som mange gjør å la være å gå ned til elva, og selv med det beste agnet i verden - Jesus - så blir det null fangst. Så still deg til rådighet, og la Jesus gjøre deg til en menneskefisker.

Matteus 4:19: "Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!"

Jeg tror mange i god tro misforstår Jesu befaling til at det enten ikke gjelder dem, at det ikke gjelder i dag, eller at det kun gjelder noen få ekstra ivrige. Jeg forstår hvorfor de tenker slik for det bygges menighets-bygg og bevegelser og strukturer på verdens vis, og budskapet fra Jesus ser nesten ut til å være glemt?

Alle vil vokse og bli stadig større, og "mest er best" prinsippet har overtatt scenen som motiv. La oss derfor minne hverandre om Herrens motiv som det beskrives i 1 Korinter 13:1-3: "Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet."

Det er bare ett motiv, og det er kjærlighet. Alt annet vil gi null i gevinst, for Gud er ikke med i det. En annen måte Bibelen beskriver rett motiv på er i Matteus 18:12-13: "Når en mann eier hundre sauer, og én av dem går seg bort, lar han ikke da de nittini være igjen i fjellet og går på leting etter den som er kommet bort? Og skulle han finne den, sannelig, da ville han glede seg mer over denne ene enn over de nittini som ikke var kommet bort."

Vårt motiv må alltid være den ene!

Denne liknelsen om den ene kontra de nittini handler ikke om antall, men om motiv. Vi skal selvsagt drømme om massene og at mengder blir frelst, og evangelister og forkynnere skal fremdeles holde massemønstringer. Men det må ikke trigge våre menneskelige ambisjoner slik veksten i seg selv blir motivet! Da er det fort å ende opp med kun sine egne rent menneskelige ambisjoner som drivkraft, selvsagt forkledd i de riktige religiøse termene. Dette kaller Bibelen for høy, halm og strå, og det vil brenne opp og ende i ingenting!

Er du villig å bruke halvparten av din "kirketid" på å gå ut?

Tenk om alle menigheter i Norge gjorde dette samtidig, og gikk ut der fisken er? Jeg er sikker på at det ville starte en vekkelse som Norge ikke har sett maken til, og det vil forandre hele nasjonen. Husk hva 12 disipler fikk til, og at det fra år 100 til år 310, under ekstremt kummerlige og vanskelige kår, ble en vekst fra 20 tusen til over 25 millioner!

De hadde ingen menighets-bygg, Facebook eller smart-telefoner, aviser eller bibler, tv eller radio, ingen ungdoms-møter eller konserter, konferanser eller telt-møter, men de opplevde en helt utrolig vekst. Hvorfor?

De var disipler!

Ta imot gå-utfordringen og gå ut. Opplev at den Hellige Ånd leder deg personlig, og kanskje du blir bedt om å mette 5 tusen, pluss kvinner og barn med litt fisk og brød?

Lukas 9:16-17: "Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og velsignet dem. Deretter brøt han dem i stykker og gav til disiplene, for at de skulle dele ut til mengden. Og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp stykkene som var til overs etter dem, hele tolv kurver."


bottom of page