top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hvorfor kom egentlig Jesus?


Hvis du fikk lov kun å gi et eneste svar på spørsmålet; hvorfor kom egentlig Jesus? Hva ville du da ha svart?

Mens du tenker litt så husk at det var flere, la oss kalle det oppdrag, som Jesus gjorde her på jorden, og at det var sånn sett flere grunner til at Gud i sin Sønn besøkte jorden.

Vi kjenner jo alle til hvordan Han gikk rundt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, kastet ut demoner, helbredet syke, og til og med reiste opp døde – men hva var hovedgrunnen til at Han kom? Ditt umiddelbare svar på spørsmålet, som vi begge vet at du har hatt på tungen mens du har lest denne innledningen, forteller klart og tydelig hvordan du tenker om Gud, og hvordan du tror Gud tenker om deg. Svaret avslører faktisk hvilket av de to tankesettene som Bibelen snakker om i 2 Korinter kapittel 3, om det er Åndens tjeneste som gir liv, eller bokstavens tjeneste som produserer død (vers 6) du lever i og instinktivt handler etter. Ditt svar vil avsløre om du er blind eller seende, og om du har tillat den Hellige Ånd å åpenbare for deg herligheten – som stammer fra ordet ”doxa” (tankesett) – i den Nye Pakten. Det vil åpenbare om du har gått fra herlighet til herlighet – fra tankesettet i den gamle Pakten og til tankesettet i den nye Pakten, eller om du faktisk passer beskrivelsen i vers 15: ”Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven.” Svaret på spørsmålet; ”hvorfor kom egentlig Jesus?” vil peke på om du har et slør foran øynene som hindrer deg i å se Gud som Han er, ikke med dine fysiske øyne, men med ditt hjertets øyne (Efeserne 1:18) Svaret vil avsløre om du trenger å gjøre det som forklares i 2 Korinter 3:16-18:

”Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.” Før jeg forteller om hvorfor Jesus kom, vil jeg si litt om Guds opprinnelige plan for menneskene. Som du vet skapte Han først jorden med alle dyr, fugler, fisker, planter og trær, og alt ble skapt til å være vårt, la meg få kalle det barnerom. Som vi som jordiske foreldre mange ganger ”tar litt av” når vi lager våre barnerom, så har vel ingen ”tatt sånn av” som Gud gjorde. Med du og meg i tankene skapte Han jorden som et velsignet paradis, med velsignelsen innebygd i skaperverket i form av den egenskapen at alt ikke bare reprodusert seg selv, men det til og med multipliserte seg selv. Det ble bare mer og mer av alt, helt av seg selv, og det helt uten vår inngripen og deltakelse. I Efeserne 1:4-6 skriver Paulus inspirert av den Hellige Ånd disse ordene som jeg elsker så mye: ”I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt.” Jeg håper du nå ser det samme som meg, nemlig hvordan Gud som ikke bare vår Gud, men også som vår Far (Abba) så og tenkte på de to første menneskene. Og siden vi allerede var utvalgt, ”planlagt,” og skapt i Hans hjerte, også på oss. Det eksisterte ingen betingelser fra Guds side til oss som vi måtte oppfylle, men av kjærlighet og av sin egen gode vilje besluttet Gud å gi oss alt, slik vi gir det beste vi har til våre barn. Dette er hva Bibelen kaller nåde, nemlig denne enveis og ubetingede transaksjonen av Guds godhet og favør. Men som du og alle andre som leser dette innlegget kjenner til, så kom Lucifer og presenterte et annet tankesett til menneskene Adam og Eva.

”Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø! Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.” (1 Mosebok 3:4-5)

Adam og Eva trodde løgnen servert av det som for dem fremsto som en lovsangsengel - en troverdig kilde de ikke hadde grunn å betvile – og spiste av kunnskapens tre. Et nytt tankesett ble født i deres sinn – ikke i Guds sinn – og det riktige og evig sanne tankesettet om en Gud som elsket dem betingelsesløst ble nå erstattet med et tankesett som sa at Gud vil belønne deres gode gjerninger, og da følgelig straffe de dårlige. Lucifer ble ved denne handlingen til satan vår anklager, og hans våpen ble å peke på våre prestasjoner for Gud! Nå vil jeg komme med svaret på spørsmålet i overskriften og innledningen; ”hvorfor kom egentlig Jesus?” Svaret er at Jesus kom for å vise oss hvem Gud er!

”Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.” (Johannes 1:18)

Jesus kom ikke ens ærend for å dø for din og min synd, for vår synd var ikke noe mer enn et symptom på det egentlige problemet, løgnen i våre sinn. Det primære oppdraget til Jesus var å via sine ord og gjerninger gjeninnsette det opprinnelige tankesettet, og få deg og meg til å se at alle mennesker var Guds barn. Jesus kom altså ikke kun for å fjerne synden og dets ødeleggende konsekvenser, men Han kom for å avsløre og ta livet av den løgnen Lucifer klarte å selge til Adam og Eva. Løgnen skapte det vi kaller kalles synden og dødens lov, og har som plattform at Gud belønner eller straffer dine prestasjoner. Dette tankesettet – gresk ”doxa” – var det Jesus kom for å avsette og nagle på korset. Samtidig kom Han for å innsette det opprinnelige tankesettet som Adam og Eva levde under før fallet, og skrive dette inn i våre hjerter. Har du forresten tenkt på at fallet bestod i å prøve å gjøre noe Gud ville like, og at det er denne isolert sett gode gjerningen som var synd? Bedraget fra Lucifer bestod i å få dem med på tankegangen at om de spiste av det forbudte kunnskapens tre så ville de få mer innsikt, visdom, og selv forstå forskjellen på godt og ondt. De ville bli mer lik Gud, påstod løgnen.

Men det var bare det at det var de allerede; de var jo skapt i Hans bilde og var akkurat som Han! Fallet hadde selvsagt også i seg et element av ulydighet, og å ikke tro det Gud hadde sagt dem. Men husk da på at kilden til løgnen var en Guds engel som de ikke hadde noen umiddelbar grunn til å mistro, og at motivet bak denne ulydigheten var godt for det handlet jo ikke om å gjøre ondt mot Gud, men om å bli Ham lik! Lucifers løgn lever videre midt i menigheter og blant forkynnere, og budskapet selger godt i dag også. Det treffer et punkt vi i oss selv er svake for, og prinsippet om straff og belønning er sånn sett et genialt konsept. Det frister med belønning, og truer med straff. Det belønner de flinke, og straffer de mindre flinke. Årsaken til konseptets suksess er at våre kjødelige sinn elsker det, og hele samfunn er bygd opp på det. Men jeg, og flere med meg, har ved Guds nåde fått se dette nye tankesettet – doxa – og fått lys i våre hjerters øyne og ser herligheten i den Nye Pakten.

Drivkraften er herligheten i den nye Pakten, og det nye tankesettet som lar meg se både meg selv og verden slik Gud ser den, og alltid har gjort. Ikke i lys av systemet straff og belønning fra kunnskapens tre, men i lys av den ufortjente nåden og ubetingede kjærligheten fra Livets tre. La meg avslutte med et vers fra Romerne 5:19, og jeg håper du leser det i lys av herligheten i den nye Pakten; med briller vasket i Jesus blod, for å bruke et litt barnslig bilde:

”Likesom de mange ble syndere på grunn av det ene menneskes ulydighet, skal nå de mange stå som rettferdige på grunn av den enes lydighet.”

Les det og bedøm selv hva som står der, men jeg leser at det var på grunn av Jesu lydighet – ikke min – at jeg i Kristus kan regne meg som rettferdig.

”Gjør denne vissheten med ulydig og opprørsk?”

Tvert imot, den lar Jesus leve sitt seirende liv i meg, og setter meg til side. Det handler allikevel ikke om meg, men om Han i meg.


bottom of page