Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hvorfor kom egentlig Jesus?


Hvis du fikk lov kun å gi et eneste svar på spørsmålet; hvorfor kom egentlig Jesus? Hva ville du da ha svart?

Mens du tenker litt så husk at det var flere, la oss kalle det oppdrag, som Jesus gjorde her på jorden, og at det var sånn sett flere grunner til at Gud i sin Sønn besøkte jorden.

Vi kjenner jo alle til hvordan Han gikk rundt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, kastet ut demoner, helbredet syke, og til og med reiste opp døde – men hva var hovedgrunnen til at Han kom? Ditt umiddelbare svar på spørsmålet, som vi begge vet at du har hatt på tungen mens du har lest denne innledningen, forteller klart og tydelig hvordan du tenker om Gud, og hvordan du tror Gud tenker om deg. Svaret avslører faktisk hvilket av de to tankesettene som Bibelen snakker om i 2 Korinter kapittel 3, om det er Åndens tjeneste som gir liv, eller bokstavens tjeneste som produserer død (vers 6) du lever i og instinktivt handler etter. Ditt svar vil avsløre om du er blind eller seende, og om du har tillat den Hellige Ånd å åpenbare for deg herligheten – som stammer fra ordet ”doxa” (tankesett) – i den Nye Pakten. Det vil åpenbare om du har gått fra herlighet til herlighet – fra tankesettet i den gamle Pakten og til tankesettet i den nye Pakten, eller om du faktisk passer beskrivelsen i vers 15: ”Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven.” Svaret på spørsmålet; ”hvorfor kom egentlig Jesus?” vil peke på om du har et slør foran øynene som hindrer deg i å se Gud som Han er, ikke med dine fysiske øyne, men med ditt hjertets øyne (Efeserne 1:18) Svaret vil avsløre om du trenger å gjøre det som forklares i 2 Korinter 3:16-18:

”Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.” Før jeg forteller om hvorfor Jesus kom, vil jeg si litt om Guds opprinnelige plan for menneskene. Som du vet skapte Han først jorden med alle dyr, fugler, fisker, planter og trær, og alt ble skapt til å være vårt, la meg få kalle det barnerom. Som vi som jordiske foreldre mange ganger ”tar litt av” når vi lager våre barnerom, så har vel ingen ”tatt sånn av” som Gud gjorde. Med du og meg i tankene skapte Han jorden som et velsignet paradis, med velsignelsen innebygd i skaperverket i form av den egenskapen at alt ikke bare reprodusert seg selv, men det til og med multipliserte seg selv. Det ble bare mer og mer av alt, helt av seg selv, og det helt uten vår inngripen og deltakelse. I Efeserne 1:4-6 skriver Paulus inspirert av den Hellige Ånd disse ordene som jeg elsker så mye: ”I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt.” Jeg håper du nå ser det samme som meg, nemlig hvordan Gud som ikke bare vår Gud, men også som vår Far (Abba) så og tenkte på de to første menneskene. Og siden vi allerede var utvalgt, ”planlagt,” og skapt i Hans hjerte, også på oss. Det eksisterte ingen betingelser fra Guds side til oss som vi måtte oppfylle, men av kjærlighet og av sin egen gode vilje besluttet Gud å gi oss alt, slik vi gir det beste vi har til våre barn. Dette er hva Bibelen kaller nåde, nemlig denne enveis og ubetingede transaksjonen av Guds godhet og favør. Men som du og alle andre som leser dette innlegget kjenner til, så kom Lucifer og presenterte et annet tankesett til menneskene Adam og Eva.

”Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø! Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.” (1 Mosebok 3:4-5)

Adam og Eva trodde løgnen servert av det som for dem fremsto som en lovsangsengel - en troverdig kilde de ikke hadde grunn å betvile – og spiste av kunnskapens tre. Et nytt tankesett ble født i deres sinn – ikke i Guds sinn – og det riktige og evig sanne tankesettet om en Gud som elsket dem betingelsesløst ble nå erstattet med et tankesett som sa at Gud vil belønne deres gode gjerninger, og da følgelig straffe de dårlige. Lucifer ble ved denne handlingen til satan vår anklager, og hans våpen ble å peke på våre prestasjoner for Gud! Nå vil jeg komme med svaret på spørsmålet i overskriften og innledningen; ”hvorfor kom egentlig Jesus?” Svaret er at Jesus kom for å vise oss hvem Gud er!