top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Akilleshæl


Som forretningsmann var det viktig å kjenne til både egne og andres både svakheter og styrke, så du kunne velge riktig fremgangsmåte og strategi. Spesielt det svakeste punktet ditt, din akilleshæl, var viktig at du kjente til så du kunne du ta dine forholdsregler før du gikk i forhandlinger. En ting var å vite hvor du var sterkest, men enda viktigere var det å vite hvor du var svakest. Sånn var det også i min karriere som kroppsbygger, der jeg som alle andre hadde sterke og svake sider. Jeg måte ha stålkontroll på begge gruppene slik at min treningsrutine reflekterte dette interne styrkeforholdet. Mine sterke sider, som var de muskelgruppene som var enklest å trene opp fikk minst oppmerksomhet, mens de svakere gruppene ble tilgodesett med mer. Men den aller dårligste muskelgruppen, min akilleshæl, den fikk mest! Vi som er frelst er kalt til å være Jesu disipler, som Han befalte i Matteus 28:18-20: ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” Vi skal følge etter Jesus, og være som Han. Det vil si ikke i oss selv og i egen kraft, men Jesus skal gis rom så Han kan leve sitt liv i oss. Det er ikke oss det primært handler om og i hvor stor grad vi klarer å dedikere oss, innvie oss på nytt søndag etter søndag, men vi skal fornekte oss selv. Det handler ikke om oss og hvordan vi kan følge etter Ham, leve som Han, og prøve å gjøre alt bedre neste uke, men det handler om Han i oss. (Galaterne 2:20) Vi lever jo ikke lenger selv, så hvordan kan vi ta oss sammen?

Disippelskap er en frukt av felleskapet med Jesus! En disippel skal være som Jesus, og skal gjøre de samme gjerningene som Han gjorde. ”Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen.” (Johannes 14:12) Da må vi vite hva Jesus gjorde da Han var her, så vi kan ”kopiere” dette. Han var jo både sant menneske, og sann Gud, og kunne ikke gjøre noe av seg selv, men var avhengig av den Hellige Ånd akkurat som oss. Så derfor er det riktig å se på Jesus, hvordan Han tenkte, talte, og levde. Jesus var sendt av Gud for å vise verden hvem Gud er, og hvordan Gud tenker og ser på oss. Johannes 1:18 bekrefter dette: ”Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.” De ord Han sa, og de gjerninger Han utførte var faktisk ikke av Ham selv, men det var Gud. Dette ser vi i Johannes 14:10-11: ”De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv; det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.” Jesu mål var å ta livet av den løgnen som Lucifer hadde gitt Adam og Eva, og det var "for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg." (1 Johannes 3:8) Djevelens gjerning - løgnen om Gud - hadde ført til menneskehetens fall. Det opprinnelige tankesettet om Gud som en Far som elsket dem uten betingelser ble erstattet med et tankesett om en Gud som opererte etter systemet straff og belønning. Det var denne løgnen om Gud Jesus kom for å avsløre, og å ta livet av på korset sammen med din, min, og hele menneskehetens synd. For å nå dette målet hadde Jesus en plan og en strategi, og som Skaperen kjente Han selvsagt menneskenes sterke og svake sider. Han visste om deres akilleshæl! Væpnet med denne kunnskapen opererte Jesus på jorden, og i dag er kristendommen verdens største religion for å bruke det utrykket. Jesus hadde suksess fordi Han visste om menneskenes akilleshæl – det ene området vi ikke har noe forsvar mot! Så hva er menneskenes akilleshæl? For visste du det, så vil du faktisk bli like effektiv som Jesus i det å vinne mennesker.

Menneskenes akilleshæl er Guds betingelsesløse kjærlighet!

Vi har ingen forsvar mot dette ”konseptet”, men er totalt forsvarsløse om vi blir konfrontert med det våpenet. Ubetinget kjærligehet er den aller største kraften i universet, og er større enn både tro og håp, og i 1 Korinter 13:13 står disse kjente ordene: ”Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.” Hvilken kjærlighet er det som er størst? Jo, det er Guds kjærlighet, den som helt uten betingelser , og som ”er tålmodig, velvillig, misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Den som ikke gjør noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.” (1 Korinter 13:4-7) Jeg vil gi deg en hemmelighet, og det er at Gud har skapt mennesket uten forsvar mot Hans ubetingede kjærlighet. Det er grunnen til at Jesus gjorde slikt inntrykk, og oppnådde det Gud hadde sendt Ham for. For Han kom ikke til jorden for å bekrefte at satan hadde rett i hans løgn om en Gud som belønner og straffer. Nei, Jesus kom for å ikke bare snakke OM ubetinget kjærlighet, men for å VÆRE det. Det var Gud vår Far som kom i Jesu skikkelse! I 1 Johannes 4:8 står det at ”Gud er kjærlighet!” Han er ikke bare kjærlig, men Han er selve kjærlighetens kilde. Men ulik din og min variant som ofte er forgiftet via våre ufornyede prestasjons-infiserte sinn, så fungerer Guds kjærlighet uten at mottakeren trenger å respondere positivt. Guds kjærlighet er nemlig en enveis kjærlighet, der vår egoistiske kjærlighet ofte er avhengig av en positiv respons fra mottaker. Vi elsker de som elsker oss tilbake, men Gud elsker fordi Han er kjærlighet! Gud elsker sine fiender, der vi av og til kan ha problemer med å like våre venner. ”Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.” (1 Johannes 4:10) Det var væpnet med denne kunnskapen i sitt hjerte at Jesus ”gikk til verket”, og verden ble vitne til at Han helbredet øret til Malkus, den soldaten som førte Ham til korset. Han fordømte ikke kvinnen som var grepet i ekteskapsbrudd, og Han tilgav hele verden kollektivt på korset. Jesus liv var en demonstrasjon av Guds ubetingede kjærlighet, og menneskene var uten forsvar mot det de opplevde. Denne kunnskapen er det viktig at vi bærer med oss, og at vi lar den leve i oss. Som Gud er ubetinget kjærlighet, og som Jesus også var det, er vi altså FØDT av kjærlighet for å VÆRE kjærlighet. Våre foreldre er rett og slett KJÆRLIGHET! Nå er det vi – Kristus i oss - som skal demonstrere ubetinget kjærlighet og nåde til verden, og avsløre menneskenes akilleshæl. Når mennesker opplever den ubetingede kjærlighet som Jesus viste og levde ut, opplever de faktisk å bli kontaktet av Gud. Der er via denne kanalen Gud kontakter sine barn! De kjenner det alle igjen, og som E.T. sitt hjerte begynte å lyse rødt og banke ekstra hardt når moderskipet kalte på han, slik er det med menneskene når Gud kaller på dem. Guds signal til dem er Hans ubetingede kjærlighet, og det er vi som er Hans sendere. Men har du falt for løgnen til satan og serverer betinget kjærlighet, da har alle mennesker et forsvar, og det er egne gjerninger. Da forsterker du bare den løgnen de lever i, og du gjør vondt verre. Du går i praksis satans ærend, og forsterker den samme løgnen som Lucifer kom med til Adam og Eva.

Det er derfor av stor viktighet at du kjenner til vår akilleshæl, som er at vi er uten forsvar mot Guds ubetingede kjærlighet. Du er Hans disippel, født av kjærlighet, og for å være kjærlighet. Størst av alt er kjærlighet!


bottom of page