• Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
Utvalgte tema

Seneste blogginnlegg

July 14, 2020

June 28, 2020

June 19, 2020

June 17, 2020

June 16, 2020

June 14, 2020

Please reload

Please reload

Thor Ivar Hornnes

Antall sidebesøk

January 26, 2020

Fri vilje, har vi det, eller har vi ikke? Diskusjonene går både vidt og bredt, og i denne leksjonen skal jeg ta for meg mitt syn på temaet; fri vilje.

Før jeg går inn i mine tanker om temaet "menneskets frie vilje" vil jeg si noe om Guds vilje. Slik jeg tolker Bibel og...

January 22, 2020

Det har alltid vært diskusjoner rundt sannheten. Hva er sant, hva er riktig, hva skal vi tro på? I dag skal vi se på hva som er sannheten, og kanskje svaret vil overraske deg?

La oss først gå til Store Norske Leksikon og se hva de skriver om sannheten.

Store Norske Leksi...

January 20, 2020

Er vi verdige, uverdige, eller er vi faktisk begge deler på en gang? I dag skal vi se litt på dette spørsmålet.

Spørsmålet i overskriften er spennende, og ikke minst utfordrende. For det handler om deg med alle dine tanker, ord og gjerninger. Og ikke bare den du er akku...

January 19, 2020

Hva arvet vi egentlig etter Adam? Var det som mange tror en gjeld vi ikke var i stand til å betale, og med mindre vi aksepterer Jesu betaling på våre vegne, vil evigheten tilbringes i et gjeldsfengsel mange kaller helvete? Er vi rett og slett født skyldige med destinas...

January 18, 2020

Det kanskje aller viktigste spørsmålet vi kan stille oss er om det stemmer at vi har mistet Guds herlighet? Kan det virkelig være sant at Adam og Eva, på vegne av hele menneskeheten, falt bort fra retten til å være Guds barn, og at alle mennesker derfor har arvet en na...

January 12, 2020

Evangeliet har vært igjennom mange prosesser med utvikling, og den siste reformasjonen startet med den tyske teologen Martin Luther (1483–1546) og hans kritikk av kirken, som først ble kjent med hans 95 teser (læresetninger) i 1517.

Jeg tror det er på tide med en ny ref...

January 11, 2020

Vi har alle vår oppfatning av virkeligheten som er farget av den tiden og kulturen vi lever i. Du ser verden gjennom briller som ikke er nøytrale, men som nok er mer forhåndsinnstilt enn vi liker å tenke. 

Ulike oppfatninger av rett og galt

Hvordan er et korrek...

January 10, 2020

Tilgivelse er et sentralt begrep i kristenheten, og de fleste kristne har sin forståelse av hva ordet, og ikke minst hva konsekvensen av tilgivelse er. Mange tenker nok at tilgivelse er å bli frikjent på tross av at man er skyldig, og at din gjeld til Gud ble betalt av...

January 9, 2020

Er det ord som oversettes feil, legges til eller trekkes fra, og som endrer hele den opprinnelige betydningen? Kan det virkelig være tilfelle?

I dag skal vi se på noen påstander fra Johannes som har vakt hodebry for mange opp i gjennom tidene, og vi begynner med å lese...

January 8, 2020

I denne leksjonen skal vi se på noe som er meget viktig, og det er om vi er gode eller onde på innsiden? Er den syndige naturen en iboende sort hund som vil det onde, eller kan det være at vi har misforstått?

Mange kristne tenker at mennesket har en iboende lyst til å g...

Please reload

© 2017 by Ministry Webdesign

  • b-facebook
  • YouTube - Black Circle