• Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
Utvalgte tema

Seneste blogginnlegg

July 14, 2020

June 28, 2020

June 19, 2020

June 17, 2020

June 16, 2020

June 14, 2020

Please reload

Please reload

Thor Ivar Hornnes

Antall sidebesøk

September 30, 2019

Må det være slik at enten er alt i Bibelen sant, eller så er ingenting sant? La meg gi deg mine tanker om dette.

Jeg tror ikke at alle ord og påstander er personlig kvalitetssikret av Gud og dermed like ufeilbarlig som Han selv er ufeilbarlig, og mener helt klart at Bib...

September 29, 2019

"Gud, vis meg ditt hjerte for jeg trenger å se hvem du er. Og om du vil vise meg ditt hjerte lover jeg å fortelle alle hvem og hvordan du egentlig er!"

Dette var min første bønn til Gud etter 8 år i den loviske sekten Jehovas vitner. Hjertet var ødelagt, tråkket på av b...

September 28, 2019

La oss lese Kol. 1:15-16: "Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham...

September 26, 2019

Allerede i 1. Mosebok ser vi at Gud er Skaperen av alt liv.

"I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden."

Den treenige Gud skapte en treenighet av treenigheter, og Han eksisterte således før de helt nødvendige faktorene vitenskapen er enige om må være på plass for at ek...

September 25, 2019

Ef. 3:5-6: "Den var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er denne hemmelighet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter: At også hedningene har fått del i arven; de hører med til det samme legeme og har del i løftet – i Krist...

September 24, 2019

La oss lese det kanskje mest brukte verset som brukes for å understøtte synet om at vi i frelsen ble flyttet fra ett fysisk rike og til et nytt.

"Og med glede skal dere takke Faderen, som satte dere i stand til å få del i den arven de hellige får i lyset. For han har fr...

September 23, 2019

Svaret er enkelt og greit at alle mennesker skal leve evig i felleskap med Gud..

Ef 1:9-10: "da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, den frie beslutning han hadde fattet om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og...

September 22, 2019

Luk. 18:15-26: "De bar også spedbarna til Jesus for at han skulle røre ved dem. Da disiplene så det, ville de vise dem bort. Men Jesus kalte dem til seg og sa: "La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til."

Enkelte (mange?) tror at fr...

September 21, 2019

Jak. 1:17: "All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far; hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke."

All god gave kommer fra hvem? Jo, fra lysenes Far. Det står ikke lysets Far, altså i entall, men lysenes Far i flertall....

September 17, 2019

"Du må bli frelst!" er en ikke helt uvanlig setning i kristen sammenheng. De fleste tenker at den ufrelste er utenfor felleskapet med Gud, og således trenger frelse for å unnslippe utenforskapen som i de mest pessimistiske tolkningene forkynnes som evig tortur i et hel...

Please reload

© 2017 by Ministry Webdesign

  • b-facebook
  • YouTube - Black Circle