• Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
Utvalgte tema

Seneste blogginnlegg

July 14, 2020

June 28, 2020

June 19, 2020

June 17, 2020

June 16, 2020

June 14, 2020

Please reload

Please reload

Thor Ivar Hornnes

Antall sidebesøk

August 31, 2019

2. Kor. 4:3-4: "Er vårt evangelium skjult, så er det for dem som går fortapt det er skjult. For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde."

Paulus snakker om årsaken til...

August 30, 2019

De fleste kristne har et forhold til utrykket ”den nye skapningen” som vi finner i 2 Kor. 5:17: ”Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.”  Men hva betyr det egentlig? Hva ble nytt, og hva var det som forsvant...

August 29, 2019

Les dette verset i Rom. 5:18: "Altså, likesom én manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører én manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle."

Hva ser du? Ser du det samme som meg, som er at Jesu rettferdige gjerning har ført til frifinnels...