• Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
Utvalgte tema

Seneste blogginnlegg

May 26, 2020

May 23, 2020

May 22, 2020

May 18, 2020

Please reload

Please reload

Thor Ivar Hornnes

Antall sidebesøk

August 31, 2019

2. Kor. 4:3-4: "Er vårt evangelium skjult, så er det for dem som går fortapt det er skjult. For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde."

Paulus snakker om årsaken til...

August 30, 2019

De fleste kristne har et forhold til utrykket ”den nye skapningen” som vi finner i 2 Kor. 5:17: ”Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.”  Men hva betyr det egentlig? Hva ble nytt, og hva var det som forsvant...

August 29, 2019

Les dette verset i Rom. 5:18: "Altså, likesom én manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører én manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle."

Hva ser du? Ser du det samme som meg, som er at Jesu rettferdige gjerning har ført til frifinnels...

August 28, 2019

Tre eldre damer pleide å treffes hver torsdag for å lese i Bibelen sammen. En torsdag ettermiddag var de kommet til Malaki i Det gamle testamentet.

"Han skal sitte og smelte og rense sølvet," leste en av damene høyt fra Malaki 3:3.

På vei hjem fra bibeltreffet ble dette...

August 28, 2019

Kol 1:9: "Vår bønn er at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir."

Hvordan får man kunnskap? Det er faktisk ikke slik mange tror ved å lese og studere Bibelens tekster i detalj, men man blir fylt med kunnskap av Ånden!

Kun...

August 27, 2019

Matteus 16:15-18: "Og dere,» spurte han, "hvem sier dere at jeg er?" Da svarte Simon Peter: "Du er Messias, den levende Guds Sønn."Jesus tok til orde og sa: "Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. Og det...