• Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
Utvalgte tema

Seneste blogginnlegg

July 14, 2020

June 28, 2020

June 19, 2020

June 17, 2020

June 16, 2020

June 14, 2020

Please reload

Please reload

Thor Ivar Hornnes

Antall sidebesøk

August 31, 2019

2. Kor. 4:3-4: "Er vårt evangelium skjult, så er det for dem som går fortapt det er skjult. For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde."

Paulus snakker om årsaken til...

August 30, 2019

De fleste kristne har et forhold til utrykket ”den nye skapningen” som vi finner i 2 Kor. 5:17: ”Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.”  Men hva betyr det egentlig? Hva ble nytt, og hva var det som forsvant...

August 29, 2019

Les dette verset i Rom. 5:18: "Altså, likesom én manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører én manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle."

Hva ser du? Ser du det samme som meg, som er at Jesu rettferdige gjerning har ført til frifinnels...

August 28, 2019

Tre eldre damer pleide å treffes hver torsdag for å lese i Bibelen sammen. En torsdag ettermiddag var de kommet til Malaki i Det gamle testamentet.

"Han skal sitte og smelte og rense sølvet," leste en av damene høyt fra Malaki 3:3.

På vei hjem fra bibeltreffet ble dette...

August 28, 2019

Kol 1:9: "Vår bønn er at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir."

Hvordan får man kunnskap? Det er faktisk ikke slik mange tror ved å lese og studere Bibelens tekster i detalj, men man blir fylt med kunnskap av Ånden!

Kun...

August 27, 2019

Matteus 16:15-18: "Og dere,» spurte han, "hvem sier dere at jeg er?" Da svarte Simon Peter: "Du er Messias, den levende Guds Sønn."Jesus tok til orde og sa: "Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. Og det...

August 25, 2019

Det skjedde noe i Edens Hage som fikk betydning for ditt og mitt liv. Det var ikke bare Adam og Eva som fikk smake konsekvensene, men selv etter 6000 år kjenner vi etterdønningene av at mennesket fra å være Gud-sentrert til selv-sentrert. Da de fikk kunnskap om godt og...

August 24, 2019

Luk. 9:51-56: "Da det led mot den tid da Jesus skulle tas opp til himmelen, vendte han sitt ansikt mot Jerusalem for å dra dit opp. Han sendte bud foran seg, og de drog av sted og gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men der ville de ikke ta imot h...

August 23, 2019

2. Kor. 5:19: "For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss."

Det første jeg vil vise deg er at Gud var i (en)  Kristus på korset!

En er det greske or...

August 22, 2019

Matt. 6:23: "Om nå lyset i deg er mørke, hvor dypt blir da ikke mørket!"

Hva tror du denne setningen betyr? Kan lys eksistere sammen med mørke? Er det mulig?

Nei, ikke om vi skal forholde oss til naturlovene for der er tilstedeværelse av mørke ikke annet enn fravær av ly...

Please reload

© 2017 by Ministry Webdesign

  • b-facebook
  • YouTube - Black Circle