• Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
Utvalgte tema

Seneste blogginnlegg

May 26, 2020

May 23, 2020

May 22, 2020

May 18, 2020

Please reload

Please reload

Thor Ivar Hornnes

Antall sidebesøk

September 30, 2017

Som mange av dere vet har jeg vært kroppsbygger helt fra jeg var 16 år. Fremdeles trener jeg jevnlig, og elsker treningsøktene, presse seg opp mot det røde på turtelleren, og ikke minst det at det hele tiden er mer å lære. Det vil si om man ikke plutselig går i den fel...

September 29, 2017

Da jeg var yngre trodde jeg mer enn jeg tvilte, men nå tviler jeg mer enn jeg tror. Vil det si at det går feil vei med troen? Er jeg i ferd med å miste noe, eller er jeg kanskje i ferd med å finne noe. til og med noe veldig viktig?

Vel, jeg er tilbøyelig til å tro det s...

September 29, 2017

Gud er en hellig Gud som betyr at Han er guddommelig, fullkommen, etisk høyverdig og helt uten synd, og Herrens hellighet står i kontrast til menneskelig synd og urenhet. Herrens hellighet er så ren at den er det absolutte skille mellom Ham og alt det skapte, og ingen...

September 28, 2017

Tenk deg at all matematikk er bygd opp rundt påstanden om at 1 pluss 1 er 3, og at alle kalkulasjoner og beregninger bærer med seg denne graverende feilen. Hvordan tror du dette ville arte seg i praksis? Nå er jeg ingen matematiker, men ser i hvert fall at man fort vil...

September 27, 2017

Bibelen består av 2 lag, der det første laget er bokstaver som appellerer kun til det menneskelige intellektet. Det var dette laget vi forholdt oss til i Jehovas vitner, og som førte til død på de fleste av livets områder på tross av stor bokstav-kunnskap.

Jeg viss...

September 26, 2017

Bibelen slik vi kjenner den med et nytt og et gammelt Testamente ble ikke tilgjengelig for allmennheten før i moderne tid. Gutenberg trykket den første Bibelen i 1454, og da i kun 200 eksemplarer på Latin. Før denne tiden bestod Bibelen av håndskrevne kopier som ble op...