• Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
Utvalgte tema

Seneste blogginnlegg

July 14, 2020

June 28, 2020

June 19, 2020

June 17, 2020

June 16, 2020

June 14, 2020

Please reload

Please reload

Thor Ivar Hornnes

Antall sidebesøk

September 30, 2017

Som mange av dere vet har jeg vært kroppsbygger helt fra jeg var 16 år. Fremdeles trener jeg jevnlig, og elsker treningsøktene, presse seg opp mot det røde på turtelleren, og ikke minst det at det hele tiden er mer å lære. Det vil si om man ikke plutselig går i den fel...

September 29, 2017

Da jeg var yngre trodde jeg mer enn jeg tvilte, men nå tviler jeg mer enn jeg tror. Vil det si at det går feil vei med troen? Er jeg i ferd med å miste noe, eller er jeg kanskje i ferd med å finne noe. til og med noe veldig viktig?

Vel, jeg er tilbøyelig til å tro det s...

September 29, 2017

Gud er en hellig Gud som betyr at Han er guddommelig, fullkommen, etisk høyverdig og helt uten synd, og Herrens hellighet står i kontrast til menneskelig synd og urenhet. Herrens hellighet er så ren at den er det absolutte skille mellom Ham og alt det skapte, og ingen...

September 28, 2017

Tenk deg at all matematikk er bygd opp rundt påstanden om at 1 pluss 1 er 3, og at alle kalkulasjoner og beregninger bærer med seg denne graverende feilen. Hvordan tror du dette ville arte seg i praksis? Nå er jeg ingen matematiker, men ser i hvert fall at man fort vil...

September 27, 2017

Bibelen består av 2 lag, der det første laget er bokstaver som appellerer kun til det menneskelige intellektet. Det var dette laget vi forholdt oss til i Jehovas vitner, og som førte til død på de fleste av livets områder på tross av stor bokstav-kunnskap.

Jeg viss...

September 26, 2017

Bibelen slik vi kjenner den med et nytt og et gammelt Testamente ble ikke tilgjengelig for allmennheten før i moderne tid. Gutenberg trykket den første Bibelen i 1454, og da i kun 200 eksemplarer på Latin. Før denne tiden bestod Bibelen av håndskrevne kopier som ble op...

September 25, 2017

Jesus taler ved DHÅ til Johannes i Åpenbaringen 1:17-18: ”Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket.” 

Grunnen til at Johannes er på Patmos forklarer han selv  i ver...

September 24, 2017

Er Bibelen Guds ord? Skal vi lese Bibelen som om Herren selv har skrevet den i sin egen skrivestue i Himmelen, og som om Han står som personlig garantist bak hvert eneste ord, komma og punktum? Skal vi si ja og amen til alt som står skrevet, og gjøre alt det bokstavene...

September 23, 2017

I dag skal du få en liten gåte jeg vil du skal løse, og det er å forsøke å finne fellesnevneren til de følgende 3 gruppene av ”nesten-mordere.”

Gruppe 1 - Disiplene

Lukas 9:54: ”Da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de: ”Herre, vil du at vi skal by ild fare...

September 22, 2017

Det finnes en ”hemmelighet som har vært skjult fra evighet av og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige.” (Kolosserne 1:26) Hemmeligheten var skjult for alle slekter inntil Jesus kom personlig og åpenbarte den for Hans hellige – Hans disip...

Please reload

© 2017 by Ministry Webdesign

  • b-facebook
  • YouTube - Black Circle