• Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
Utvalgte tema

Seneste blogginnlegg

July 14, 2020

June 28, 2020

June 19, 2020

June 17, 2020

June 16, 2020

June 14, 2020

Please reload

Please reload

Thor Ivar Hornnes

Antall sidebesøk

March 20, 2020

Hva er egentlig en tankebygning, og hvordan blir vi kvitt dem? I denne leksjonen ser vi nærmere på hva Bibelen sier om dette.

Ordet stammer fra oxýrōma, og betyr:

"et falskt argument der man søker trygghet, en trygg plass å rømme til."

Et fellestrekk for alle "falske argu...

February 13, 2018

I Matteus 10 sender Jesus ut sine 12 disipler for å forkynne evangeliet. Jesus profeterer her at de skal bli forfulgt og de skal stå fram for konger og guvernører. Og videre profeterer han at de ikke skal bli ferdige med landsbyene i Israel før Menneskesønnen kommer (1...

February 5, 2018

1. Myte: Den store trengsel kommer snart.

Bibelen sier: "for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli." (Matt. 24:21). Dette sier Jesus når han forteller disiplene om endetidstegnene, og han legger...

February 4, 2018

Når disiplene beundret det flotte tempelet i Jerusalem, så sier Jesus: "Dette som dere ser… det skal ikke være tilbake stein på stein!” (Luk. 21:6).

Jesus henviser her altså til det tempelet som disiplene så med sine øyne. “Dette som DERE SER…” Dette tempelet som disipl...

February 2, 2018

"Futurister" er de som tror at Bibelens endetidsprofetier ennå ikke er oppfylt. Men de har en del spørsmål å svare på for å eventuelt få dette til å gå opp. Her er 10 av dem.

1. Dersom Daniel fikk beskjed om å forsegle sine profetier (Dan. 12:4), fordi det er om "mange...

January 18, 2018

Å komme til himmelen er for mange kristne selve målet for reisen. Når vi kommer til himmelen har vi kommet "hjem". Reisen er slutt. Vi har kommet til vårt bestemmelsessted. Men... hva sier egentlig Bibelen om dette? Visste du at det står forsvinnende lite om å "komme t...

January 14, 2018

Enden er nær!

Da jeg var yngre var jeg livende redd for at Jesus skulle komme igjen. Jeg synes alt dette med trengelstid, antikrist, dyrets merke, opprykkelse og alle disse endetidenstegnene var rett og slett skremmende. Jeg husker at jeg helst ikke ville høre forkynnel...

January 11, 2018

Vi skal her se nærmere på de ulike tidsindikatorene som Bibelen setter for Jesu gjenkomst. Vi har allerede i to artikler tatt for oss dette, men jeg tror det er viktig å bruke mer tid til å dvele på disse indikatorene og bli bevisst på hva de betyr.

Vi tenker gjerne at...

December 29, 2017

For mange er Johannes' åpenbaring en utfordrende bok å forstå seg på, og mange teorier og tolkninger er blitt lagt frem. Den bruker blant annet bildespråk på hva som skal skje på jorden i tiden før Jesus kommer igjen.

Det er i denne boken vi finner det mystiske "dyrets...

December 28, 2017

Mye er sagt og spekulert angående Jesu gjenkomst, men det du nå skal høre er kanskje nytt for deg. Dette kan potensielt snu opp ned på alt det du har lært om Jesu gjenkomst og hva som skal skje i de siste tider. Du skal høre hva Jesus selv sa om sin gjenkomst, og hv...

Please reload

© 2017 by Ministry Webdesign

  • b-facebook
  • YouTube - Black Circle