• Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
Utvalgte tema

Seneste blogginnlegg

July 14, 2020

June 28, 2020

June 19, 2020

June 17, 2020

June 16, 2020

June 14, 2020

Please reload

Please reload

Thor Ivar Hornnes

Antall sidebesøk

February 17, 2018

I deler av jødedommen så tror de at Satan er Guds tjener, slik at Gud står bak både det gode og det onde. Vi ser dette i Jes. 45:7 som sier:

"Jeg former lyset og skaper mørket. Jeg lager fred og skaper det onde. Jeg, Herren gjør alt dette."

Vi skal se litt nærmere på Gud...

February 16, 2018

I vår artikkelserie om kjente bibelvers skal vi i dag ta for oss "Fader vår", (eller "Vår far" som det står i den nyeste bibeloversettelsen). Det er to versjoner av denne bønnen, og den mest kjente av dem finner vi i Matt. 6:9-13. Lukas sin versjon er litt kortere, og...

February 15, 2018

Vi fortsetter vår artikkelserie om verdens mest kjente bibelvers, og i dag skal vi snakke om Salme 23. Denne salmen er kanskje den mest kjente salmen, og blir brukt i ulike sammenhenger av både kristne og jøder, og det er ikke uvanlig å se denne salmen hengt opp på veg...

February 14, 2018

Vi fortsetter å se nærmere på de mest populære versene i hele Bibelen. I dag skal vi se på Jer. 29:11 som sier følgende:

"For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi dere fremtid og håp."

På en måte virker dette vers...

February 13, 2018

I Matteus 10 sender Jesus ut sine 12 disipler for å forkynne evangeliet. Jesus profeterer her at de skal bli forfulgt og de skal stå fram for konger og guvernører. Og videre profeterer han at de ikke skal bli ferdige med landsbyene i Israel før Menneskesønnen kommer (1...

February 12, 2018

Johannes 3:16 er selve hjertet av kristendommen. Om du ikke kan noe om Bibelen så kan du likevel dette verset her. Selv ikke-kristne som ikke interesserer seg for Bibelen kan dette verset. Så hva er det som er så spesielt med dette verset? Hva er det egentlig det forte...

February 6, 2018

Visste du at alt hva Jesus sa i evangeliene må sees i lys av å være under den gamle pakt, og at han sa dette til jødene?

Vi leser ofte evangeliene og overfører dette raskt til vår egen situasjon, og som ord direkte til oss. Men dette må vi gjøre med forsiktighet. Jesus...

February 5, 2018

1. Myte: Den store trengsel kommer snart.

Bibelen sier: "for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli." (Matt. 24:21). Dette sier Jesus når han forteller disiplene om endetidstegnene, og han legger...

February 4, 2018

Når disiplene beundret det flotte tempelet i Jerusalem, så sier Jesus: "Dette som dere ser… det skal ikke være tilbake stein på stein!” (Luk. 21:6).

Jesus henviser her altså til det tempelet som disiplene så med sine øyne. “Dette som DERE SER…” Dette tempelet som disipl...

February 3, 2018

Jeg tror mange opplever et forventningspress angående dette med kall. Man skal liksom ha et "kall" eller en livsoppgave som er servert på fat fra det høye. Høyest på lista er gjerne misjonær, arbeid blant fattige, evangelist, profet, eller noe annet "stort".

Man skal fu...

Please reload

© 2017 by Ministry Webdesign

  • b-facebook
  • YouTube - Black Circle